>Intergenic-ZYRO0D10010g-ZYRO0D10032g zrou_Chr_4 (847142..847174) 33bp
GCAGCAGCAGCATCTTTTTTTTTTTTTTTTTGT