Hit NameLength (aa)HSP LengthHSP ScoreHSP Significance
KLLA0D09647g40239619140.0
ACR034W39739610791e-146
YJR013W40338010321e-139
Kwal_33.1544939637610291e-138
Scas_647.64233939871e-131
CAGL0B03905g4313859431e-125
CAGL0H00220g40879780.13
BLASTP 2.2.26 [Sep-21-2011]

Reference: Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schaffer, 
Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997), 
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search
programs", Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.

Reference for compositional score matrix adjustment: Altschul, Stephen F., 
John C. Wootton, E. Michael Gertz, Richa Agarwala, Aleksandr Morgulis,
Alejandro A. Schaffer, and Yi-Kuo Yu (2005) "Protein database searches
using compositionally adjusted substitution matrices", FEBS J. 272:5101-5109.

Query= KLLA0D09647g
     (396 letters)

Database: blastdb 
      34,618 sequences; 16,596,109 total letters

Searching..................................................done

                                 Score  E
Sequences producing significant alignments:           (bits) Value

KLLA0D09647g complement(814829..816037) some similarities with s...  741  0.0 
ACR034W [1082] [Homologous to ScYJR013W - SH] complement(420791....  420  e-146
YJR013W (YJR013W) [2916] chr10 (460296..461507) Protein with mod...  402  e-139
Kwal_33.15449                             400  e-138
Scas_647.6                              384  e-131
CAGL0B03905g 385192..386487 similar to sp|P47088 Saccharomyces c...  367  e-125
CAGL0H00220g complement(13625..14851) similar to sp|P41733 Sacch...  35  0.13 

>KLLA0D09647g complement(814829..816037) some similarities with
      sp|P47088 Saccharomyces cerevisiae YJR013w singleton,
      hypothetical start
     Length = 402

 Score = 741 bits (1914), Expect = 0.0,  Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 370/396 (93%), Positives = 370/396 (93%)

Query: 1  MHRKVIXXXXXXXXXRIGFFSYGIFQDSHFDVKYTDIDYFVFHDAAGYVNNGQSPYLRDT 60
      MHRKVI     RIGFFSYGIFQDSHFDVKYTDIDYFVFHDAAGYVNNGQSPYLRDT
Sbjct: 1  MHRKVILLLTVSLLLRIGFFSYGIFQDSHFDVKYTDIDYFVFHDAAGYVNNGQSPYLRDT 60

Query: 61 XXXXXXXXXXXXXXXXXKWIHMGKVFFVLFDLITGVMIIKLLQGSCQLTKQLILASIWLL 120
              KWIHMGKVFFVLFDLITGVMIIKLLQGSCQLTKQLILASIWLL
Sbjct: 61 YRYTPLLSFLLLPNYYLKWIHMGKVFFVLFDLITGVMIIKLLQGSCQLTKQLILASIWLL 120

Query: 121 NPIVITISTRGNAESVLCFLIICALYFLKRDRLLISGLFYGLSIHFKIYPIIYALPIGIY 180
      NPIVITISTRGNAESVLCFLIICALYFLKRDRLLISGLFYGLSIHFKIYPIIYALPIGIY
Sbjct: 121 NPIVITISTRGNAESVLCFLIICALYFLKRDRLLISGLFYGLSIHFKIYPIIYALPIGIY 180

Query: 181 LLLSSHNRNCIWRLFMIGISTLIGITAPTYFMYKLYGSEFIEHSYMYHLTRTDHRHNFSI 240
      LLLSSHNRNCIWRLFMIGISTLIGITAPTYFMYKLYGSEFIEHSYMYHLTRTDHRHNFSI
Sbjct: 181 LLLSSHNRNCIWRLFMIGISTLIGITAPTYFMYKLYGSEFIEHSYMYHLTRTDHRHNFSI 240

Query: 241 WNLVLLLESAGIHLSQSIELSKLAFVPQLTLCAVLPYLLWKSQTFENLMNVLFVQTYAFV 300
      WNLVLLLESAGIHLSQSIELSKLAFVPQLTLCAVLPYLLWKSQTFENLMNVLFVQTYAFV
Sbjct: 241 WNLVLLLESAGIHLSQSIELSKLAFVPQLTLCAVLPYLLWKSQTFENLMNVLFVQTYAFV 300

Query: 301 TFNKVCTSQYFIWYLVLSPFYFANTTITWRKGVVCIFLWILSQAVWLSQAYLLEFKGQNV 360
      TFNKVCTSQYFIWYLVLSPFYFANTTITWRKGVVCIFLWILSQAVWLSQAYLLEFKGQNV
Sbjct: 301 TFNKVCTSQYFIWYLVLSPFYFANTTITWRKGVVCIFLWILSQAVWLSQAYLLEFKGQNV 360

Query: 361 FFPNLFFGNIVFFLINVYLLGVFITDIKSRTSFQDN 396
      FFPNLFFGNIVFFLINVYLLGVFITDIKSRTSFQDN
Sbjct: 361 FFPNLFFGNIVFFLINVYLLGVFITDIKSRTSFQDN 396

>ACR034W [1082] [Homologous to ScYJR013W - SH]
      complement(420791..421984) [1194 bp, 397 aa]
     Length = 397

 Score = 420 bits (1079), Expect = e-146,  Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 211/396 (53%), Positives = 279/396 (70%), Gaps = 4/396 (1%)

Query: 1  MHRKVIXXXXXXXXXRIGFFSYGIFQDSHFDVKYTDIDYFVFHDAAGYVNNGQSPYLRDT 60
      M R+      R+GFFSYGI+QD+HF VKYTDIDY VFHDAA YV G SPYLRDT
Sbjct: 1  MKREECLLVLAGLLARVGFFSYGIYQDAHFAVKYTDIDYHVFHDAARYVAQGNSPYLRDT 60

Query: 61 XXXXXXXXXXXXXXXXXKWIHMGKVFFVLFDLITGVMIIKLLQGSCQLTKQLILASIWLL 120
              +W+H GK FVLFDL+ GVM++ LL G C  ++LILAS+WLL
Sbjct: 61 YRYTPLLSWMLVPNHWLQWVHFGKFIFVLFDLLAGVMVMNLL-GKCGRRRKLILASLWLL 119

Query: 121 NPIVITISTRGNAESVLCFLIICALYFLKRDRLLISGLFYGLSIHFKIYPIIYALPIGIY 180
      NP+VIT+STRGNAESV+ FLI+ L L+ + +SG YG++IHFKIYPIIYALPI IY
Sbjct: 120 NPVVITVSTRGNAESVMAFLIMWFLVHLRNRQFALSGFVYGVAIHFKIYPIIYALPISIY 179

Query: 181 LLLSSHNRNCIWRLFMIGISTLIGITAPTYFMYKLYGSEFIEHSYMYHLTRTDHRHNFSI 240
      + S +R + RL +GI+TL +   MY +YG EF+EH+Y+YH TRTDHRHNFS+
Sbjct: 180 IRSSEGSRWFL-RLLTMGIATLATLVGCGIGMYYIYGWEFLEHAYIYHFTRTDHRHNFSL 238

Query: 241 WNLVLLLESAGIHLSQSIELSKLAFVPQLTLCAVLPYLLWKSQTFENLMNVLFVQTYAFV 300
      WN++L L+S+G+ + +I ++ AF+PQL +CA + Y+LW++ TF+N+ VLF+QT+AFV
Sbjct: 239 WNMLLYLDSSGV-VPTTINWAEFAFLPQLFICAAVTYVLWEAPTFQNMQCVLFLQTFAFV 297

Query: 301 TFNKVCTSQYFIWYLVLSPFYFANTTITWRKGVVCIFLWILSQAVWLSQAYLLEFKGQNV 360
      T+NKVCTSQYFIWYL+ P + +TT++ KG+ IFLW+ +QA WL  YLLEF+G+N+
Sbjct: 298 TYNKVCTSQYFIWYLLFLPSFLLDTTLSGAKGIFLIFLWVGTQAWWLYNGYLLEFEGKNM 357

Query: 361 FFPNLFFGNIVFFLINVYLLGVFITDIKSRTSFQDN 396
      F+P LF  + FFL NVYLL FI D + R ++Q N
Sbjct: 358 FYPRLFSACVTFFLANVYLLAQFILDCRRR-NYQTN 392

>YJR013W (YJR013W) [2916] chr10 (460296..461507) Protein with
      moderate similarity to mannosyltransferase I
      (glycosylphosphatidylinositol mannosyltransferase I, rat
      Pigm), which transfers the first mannose to
      glycosylphosphatidylinositol (GPI) during the
      biosynthesis of GPI membrane anchors [1212 bp, 403 aa]
     Length = 403

 Score = 402 bits (1032), Expect = e-139,  Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 210/380 (55%), Positives = 274/380 (72%), Gaps = 4/380 (1%)

Query: 16 RIGFFSYGIFQDSHFDVKYTDIDYFVFHDAAGYVNNGQSPYLRDTXXXXXXXXXXXXXXX 75
      R+GFF +GI+QD++F V+YTDIDYFVFHDAA YV G+SPY RDT        
Sbjct: 16 RVGFFLFGIYQDANFKVRYTDIDYFVFHDAAKYVYEGKSPYARDTYRYTPLLSWLLVPNH 75

Query: 76 XXKWIHMGKVFFVLFDLITGVMIIKLLQGSCQLTKQLILASIWLLNPIVITISTRGNAES 135
       W H+GKV FV+FDL+TG++I+KLL +  + LIL SIWLLNP+VITISTRGNAES
Sbjct: 76 YFGWFHLGKVIFVIFDLVTGLIIMKLLNQAISRKRALILESIWLLNPMVITISTRGNAES 135

Query: 136 VLCFLIICALYFLKRDRLLISGLFYGLSIHFKIYPIIYALPIGIYLLLSSHN---RNCIW 192
      VLC LI+ L+FL++ R ++G+ YGLSIHFKIYPIIY +PI I++ + N  R + 
Sbjct: 136 VLCCLIMFTLFFLQKSRYTLAGILYGLSIHFKIYPIIYCIPIAIFIYYNKRNQGPRTQLT 195

Query: 193 RLFMIGISTLIGITAPTYFMYKLYGSEFIEHSYMYHLTRTDHRHNFSIWNLVLLLESAGI 252
      L IG+STL +  + MYK+YG EF++ +Y+YHL RTDHRHNFS+WN++L L+SA 
Sbjct: 196 SLLNIGLSTLTTLLGCGWAMYKIYGYEFLDQAYLYHLYRTDHRHNFSVWNMLLYLDSANK 255

Query: 253 HLSQSIELSKLAFVPQLTLCAVLPYLLWKSQTFENLMNVLFVQTYAFVTFNKVCTSQYFI 312
       +S LS+ AFVPQL L V  L W + TF+NL+ VLFVQT+AFVT+NKVCTSQYF+
Sbjct: 256 ENGES-NLSRYAFVPQLLLVLVTGCLEWWNPTFDNLLRVLFVQTFAFVTYNKVCTSQYFV 314

Query: 313 WYLVLSPFYFANTTITWRKGVVCIFLWILSQAVWLSQAYLLEFKGQNVFFPNLFFGNIVF 372
      WYL+ PFY + T I W+KG++  LW+ +Q +WLSQ Y LEF+G+NVF+P LF +++F
Sbjct: 315 WYLIFLPFYLSRTHIGWKKGLLMATLWVGTQGIWLSQGYYLEFEGKNVFYPGLFIASVLF 374

Query: 373 FLINVYLLGVFITDIKSRTS 392
      F+ NV+LLG FITDIK T 
Sbjct: 375 FVTNVWLLGQFITDIKIPTQ 394

>Kwal_33.15449
     Length = 396

 Score = 400 bits (1029), Expect = e-138,  Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 201/376 (53%), Positives = 270/376 (71%), Gaps = 6/376 (1%)

Query: 16 RIGFFSYGIFQDSHFDVKYTDIDYFVFHDAAGYVNNGQSPYLRDTXXXXXXXXXXXXXXX 75
      R+GFF YG++QD HFDVKYTDIDYFVF+DAA +V NG SPYLRDT        
Sbjct: 18 RVGFFLYGMYQDQHFDVKYTDIDYFVFNDAARFVFNGMSPYLRDTYRYTPLLSWLLVPNH 77

Query: 76 XXKWIHMGKVFFVLFDLITGVMIIKLLQGSCQLTKQLILASIWLLNPIVITISTRGNAES 135
       WIH GK+ FV+ DL+TGVMI+ LL+  + ++LILAS+WLLN +VITISTRGNAES
Sbjct: 78 YLNWIHFGKMVFVVMDLLTGVMILALLEIPNK-RRRLILASLWLLNIMVITISTRGNAES 136

Query: 136 VLCFLIICALYFLKRDRLLISGLFYGLSIHFKIYPIIYALPIGIYLLLSSHNRNCIWRLF 195
      V+CFL++ +LYFL+  +++G  GL+IHFKIYPIIY LPI +Y+   ++ + + 
Sbjct: 137 VICFLVLLSLYFLRFGNYVLAGAVLGLAIHFKIYPIIYTLPIAVYIYF--QKKDGLVSVV 194

Query: 196 MIGISTLIGITAPTYFMYKLYGSEFIEHSYMYHLTRTDHRHNFSIWNLVLLLESAGIHLS 255
      IG+S + +T +Y MY YG+E++EH+Y+YH+ RTDHRHNFS+++++L ESA  L 
Sbjct: 195 KIGLSVIAALTFSSYLMYHKYGTEYLEHAYLYHVLRTDHRHNFSVFHMLLYFESA---LP 251

Query: 256 QSIELSKLAFVPQLTLCAVLPYLLWKSQTFENLMNVLFVQTYAFVTFNKVCTSQYFIWYL 315
        +KLAF+PQ +  + L ++S +F NL++VLF+QTYAFVT+NKVCTSQYFIWYL
Sbjct: 252 AESYWAKLAFLPQAMITLGVVPLCFRSSSFNNLLSVLFIQTYAFVTYNKVCTSQYFIWYL 311

Query: 316 VLSPFYFANTTITWRKGVVCIFLWILSQAVWLSQAYLLEFKGQNVFFPNLFFGNIVFFLI 375
      + PF+ A+TTIT R+G+  LWI +QA WL  YLLEFKGQNVF+P LF ++ FFL 
Sbjct: 312 IFLPFFLAHTTITARRGIAMGALWIATQAFWLLFGYLLEFKGQNVFYPGLFLASLSFFLS 371

Query: 376 NVYLLGVFITDIKSRT 391
      NV+++G FI DI R+
Sbjct: 372 NVWIIGQFINDINKRS 387

>Scas_647.6
     Length = 423

 Score = 384 bits (987), Expect = e-131,  Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 203/393 (51%), Positives = 268/393 (68%), Gaps = 21/393 (5%)

Query: 16 RIGFFSYGIFQDSHFDVKYTDIDYFVFHDAAGYVN------------NGQSPYLRDTXXX 63
      R+ F+ +GI+QD+HF V+YTDIDYFVFHDAAGYV       NG SPY RDT  
Sbjct: 18 RVVFYLFGIYQDAHFKVRYTDIDYFVFHDAAGYVYEKLINLNSNFPVNG-SPYQRDTYRY 76

Query: 64 XXXXXXXXXXXXXXKWIHMGKVFFVLFDLITGVMIIKLLQG---SCQLTKQLILASIWLL 120
              H+GK F++FDL TG++I+K+L+     K +L+SIWLL
Sbjct: 77 TPLLSWLLVPDHYFDLFHLGKFLFMIFDLFTGIVIMKMLKNISPKISSLKLGLLSSIWLL 136

Query: 121 NPIVITISTRGNAESVLCFLIICALYFLKRDRLLISGLFYGLSIHFKIYPIIYALPIGIY 180
      NP+VITISTRGNAES+LCFL++ +LYFL++ R ++G+ YGLSIHFKIYPIIY L I IY
Sbjct: 137 NPMVITISTRGNAESILCFLVMLSLYFLQKRRYWLAGIIYGLSIHFKIYPIIYCLAISIY 196

Query: 181 LLLSSHNRNCI----WRLFMIGISTLIGITAPTYFMYKLYGSEFIEHSYMYHLTRTDHRH 236
      L+ +SHN  +   L ++G +TL I   MY +YG EF++ +Y YHL RTDHRH
Sbjct: 197 LVCASHNNATVSSKLKNLIIVGATTLFTIVGLGTLMYSIYGFEFLDQAYFYHLYRTDHRH 256

Query: 237 NFSIWNLVLLLESAGIHLSQSIELSKLAFVPQLTLCAVLPYLLWKSQTFENLMNVLFVQT 296
      NFS+WN++L +SA  S S+ LSK +F PQ+ + VL YL +  TF NL+NVLF+QT
Sbjct: 257 NFSLWNILLYFDSASDPNSVSL-LSKFSFAPQMLITIVLTYLEYLQPTFANLLNVLFLQT 315

Query: 297 YAFVTFNKVCTSQYFIWYLVLSPFYFANTTITWRKGVVCIFLWILSQAVWLSQAYLLEFK 356
      +AFVT+NKVCTSQYF+WYL+ PF  NTTI+ ++GV + +W+ +QA+WLSQ Y LEF+
Sbjct: 316 FAFVTYNKVCTSQYFVWYLIFLPFSLINTTISMKRGVAMLLVWVGTQALWLSQGYYLEFE 375

Query: 357 GQNVFFPNLFFGNIVFFLINVYLLGVFITDIKS 389
      G+NVF+P +FFG + FF NV+ LG FI DI S
Sbjct: 376 GRNVFYPGIFFGAVAFFAGNVWTLGQFIDDITS 408

>CAGL0B03905g 385192..386487 similar to sp|P47088 Saccharomyces
      cerevisiae YJR013w, hypothetical start
     Length = 431

 Score = 367 bits (943), Expect = e-125,  Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 199/385 (51%), Positives = 267/385 (69%), Gaps = 20/385 (5%)

Query: 16 RIGFFSYGIFQDSHFDVKYTDIDYFVFHDAAGYVNNGQSPYLRDTXXXXXXXXXXXXXXX 75
      RI FF +G++QD HF VKYTDIDY VF+DAA +V + +SPY RDT        
Sbjct: 17 RIAFFLFGVYQDEHFTVKYTDIDYQVFNDAAWFVAHRKSPYNRDTYRYTPLLSWLLLPNH 76

Query: 76 XXKWIHMGKVFFVLFDLITGVMIIKLLQ--------GSCQLTKQLILASIWLLNPIVITI 127
       W H GK+ FVL DL TGV+I+++L+    G+ ++T  I+A+IWLLNP+VITI
Sbjct: 77 MIPWFHFGKLIFVLCDLATGVLILQMLKKLKSKYRYGTDRMT---IMAAIWLLNPMVITI 133

Query: 128 STRGNAESVLCFLIICALYFLKRDRLLISGLFYGLSIHFKIYPIIYALPIGIYLLLSSHN 187
      STRGNAESVLCFLI+ LY  ++ L+ GL +GLSIHFKIYPIIYALPI IY+ + +N
Sbjct: 134 STRGNAESVLCFLILSFLYCFLCEQYLLGGLLFGLSIHFKIYPIIYALPIAIYVAAAHYN 193

Query: 188 R-----NCIWRLFMIGISTLIGITAPTYFMYKLYGSEFIEHSYMYHLTRTDHRHNFSIWN 242
      +    ++LF++G STLI +  T FMY LYG +FI+ +Y+YH+ RTDHRHNFS+WN
Sbjct: 194 KTQSVFKSSFKLFLVGFSTLIVLILLTVFMYMLYGDKFIDQTYLYHIYRTDHRHNFSVWN 253

Query: 243 LVLLLESAGIHLSQSIELSKLAFVPQLTLC-AVLPYLLWKSQTFENLMNVLFVQTYAFVT 301
      ++L  SA  L ++ ELSK F+PQ+ + A+  L + +F L NVLF++T+AFVT
Sbjct: 254 MLLYFNSA---LPKTSELSKFVFLPQMIIVLAISLTQLRRPSSFPLLCNVLFLETFAFVT 310

Query: 302 FNKVCTSQYFIWYLVLSPFYFANTTITWRKGVVCIFLWILSQAVWLSQAYLLEFKGQNVF 361
      FNKVCTSQYFIWYL+ PF  NT I+ R+G+V + +W+ +QA+WL Q YLLEF+GQNVF
Sbjct: 311 FNKVCTSQYFIWYLIFLPFVLYNTRISMRRGIVMLVVWVATQALWLRQGYLLEFEGQNVF 370

Query: 362 FPNLFFGNIVFFLINVYLLGVFITD 386
      +P LF ++ FF+ N ++LG FI D
Sbjct: 371 YPGLFCASVGFFVSNAWILGQFIED 395

>CAGL0H00220g complement(13625..14851) similar to sp|P41733
      Saccharomyces cerevisiae YLR459w CDC91 cell division
      control protein, hypothetical start
     Length = 408

 Score = 34.7 bits (78), Expect = 0.13,  Method: Compositional matrix adjust.
 Identities = 23/79 (29%), Positives = 38/79 (48%), Gaps = 4/79 (5%)

Query: 98 IIKLLQGSCQLTKQLILASIWLLNPIVITISTRGNAESVLCFLIICALYFLKRDRLLISG 157
      I++LLQ    +++ I+ LNP+++ + G+   F I ALYF + R  S 
Sbjct: 109 ILQLLQKK----DHILIGIIYALNPLLVLSNISGSTVIFTHFAISSALYFSSKGRYTTST 164

Query: 158 LFYGLSIHFKIYPIIYALP 176
      F L+  IY I+ +P
Sbjct: 165 FFMALASSLSIYSILLVIP 183

 Database: blastdb
  Posted date: Apr 3, 2006 3:33 PM
 Number of letters in database: 16,596,109
 Number of sequences in database: 34,618
 
Lambda   K   H
  0.333  0.146  0.468 

Gapped
Lambda   K   H
  0.267  0.0410  0.140 

Matrix: BLOSUM62
Gap Penalties: Existence: 11, Extension: 1
Number of Sequences: 34618
Number of Hits to DB: 11,865,678
Number of extensions: 476801
Number of successful extensions: 1310
Number of sequences better than 10.0: 15
Number of HSP's gapped: 1310
Number of HSP's successfully gapped: 15
Length of query: 396
Length of database: 16,596,109
Length adjustment: 104
Effective length of query: 292
Effective length of database: 12,995,837
Effective search space: 3794784404
Effective search space used: 3794784404
Neighboring words threshold: 11
Window for multiple hits: 40
X1: 15 ( 7.2 bits)
X2: 38 (14.6 bits)
X3: 64 (24.7 bits)
S1: 40 (22.0 bits)
S2: 63 (28.9 bits)