Gene 1Gene 2KaKsOmega
NDAI0C01550TPHA0E017100.42184.8920.0862
NDAI0C01550YOR124C0.37994.9820.0762
NDAI0C01550KLTH0F15862g0.46135.0190.0919
NDAI0C01550KAFR0D050700.37454.9040.0764
NDAI0C01550ZYRO0G01606g0.38484.9860.0772
NDAI0C01550Smik_15.3010.38494.9500.0777
NDAI0C01550ACL164C0.49975.0430.0991
NDAI0C01550Suva_8.1760.36874.9580.0744
NDAI0C01550KNAG0B041900.40645.0570.0803
NDAI0C01550Kpol_1062.230.38094.8850.0780
NDAI0C01550Skud_15.2860.38854.9860.0779
NDAI0C01550Ecym_45140.46584.9530.0940
NDAI0C01550SAKL0G02728g0.38394.9740.0772
NDAI0C01550TPHA0J026200.69104.8880.1413
NDAI0C01550CAGL0K10252g0.42184.9140.0858
NDAI0C01550TBLA0A064700.40784.8260.0845
NDAI0C01550KLLA0E02377g0.47114.9140.0958
NDAI0C01550Kpol_1016.10.60854.8390.1257
NDAI0C01550NCAS0H021000.31484.9210.0640
NDAI0C01550TDEL0D025800.38825.0200.0773
NDAI0C01550Kwal_55.213930.43095.0110.0860
TPHA0E01710NDAI0C015500.42184.8920.0862
TPHA0E01710YOR124C0.42744.9530.0863
TPHA0E01710KLTH0F15862g0.47285.0280.0940
TPHA0E01710KAFR0D050700.41304.8990.0843
TPHA0E01710ZYRO0G01606g0.39674.9270.0805
TPHA0E01710Smik_15.3010.42574.9520.0860
TPHA0E01710ACL164C0.51495.0420.1021
TPHA0E01710Suva_8.1760.41424.9370.0839
TPHA0E01710KNAG0B041900.47755.0360.0948
TPHA0E01710Kpol_1062.230.34794.8570.0716
TPHA0E01710Skud_15.2860.44244.9730.0889
TPHA0E01710Ecym_45140.44434.9190.0903
TPHA0E01710SAKL0G02728g0.40734.9680.0820
TPHA0E01710TPHA0J026200.72204.9100.1470
TPHA0E01710CAGL0K10252g0.44144.8930.0902
TPHA0E01710TBLA0A064700.40584.7680.0851
TPHA0E01710KLLA0E02377g0.48574.9090.0989
TPHA0E01710Kpol_1016.10.63674.8170.1322
TPHA0E01710NCAS0H021000.41344.8750.0848
TPHA0E01710TDEL0D025800.42415.0330.0843
TPHA0E01710Kwal_55.213930.45154.9920.0904
YOR124CNDAI0C015500.37994.9820.0762
YOR124CTPHA0E017100.42744.9530.0863
YOR124CKLTH0F15862g0.45115.0250.0898
YOR124CKAFR0D050700.37854.9890.0759
YOR124CZYRO0G01606g0.35585.0160.0709
YOR124CSmik_15.3010.07980.8890.0897
YOR124CACL164C0.49055.0480.0972
YOR124CSuva_8.1760.09631.3430.0717
YOR124CKNAG0B041900.43975.0910.0864
YOR124CKpol_1062.230.39034.9560.0787
YOR124CSkud_15.2860.08501.0020.0848
YOR124CEcym_45140.44994.9810.0903
YOR124CSAKL0G02728g0.39625.0260.0788
YOR124CTPHA0J026200.73924.9640.1489
YOR124CCAGL0K10252g0.40984.9550.0827
YOR124CTBLA0A064700.40944.9040.0835
YOR124CKLLA0E02377g0.48624.9570.0981
YOR124CKpol_1016.10.58834.8720.1207
YOR124CNCAS0H021000.33854.9410.0685
YOR124CTDEL0D025800.37475.0510.0742
YOR124CKwal_55.213930.45845.0570.0906
KLTH0F15862gNDAI0C015500.46135.0190.0919
KLTH0F15862gTPHA0E017100.47285.0280.0940
KLTH0F15862gYOR124C0.45115.0250.0898
KLTH0F15862gKAFR0D050700.46995.0280.0934
KLTH0F15862gZYRO0G01606g0.38275.0490.0758
KLTH0F15862gSmik_15.3010.46485.0360.0923
KLTH0F15862gACL164C0.43135.0450.0855
KLTH0F15862gSuva_8.1760.43175.0330.0858
KLTH0F15862gKNAG0B041900.49465.0420.0981
KLTH0F15862gKpol_1062.230.44665.0260.0888
KLTH0F15862gSkud_15.2860.46515.0310.0924
KLTH0F15862gEcym_45140.42425.0560.0839
KLTH0F15862gSAKL0G02728g0.31655.0700.0624
KLTH0F15862gTPHA0J026200.77234.9970.1545
KLTH0F15862gCAGL0K10252g0.49815.0340.0989
KLTH0F15862gTBLA0A064700.46254.9840.0928
KLTH0F15862gKLLA0E02377g0.45915.0030.0918
KLTH0F15862gKpol_1016.10.66424.9780.1334
KLTH0F15862gNCAS0H021000.46805.0700.0923
KLTH0F15862gTDEL0D025800.41075.0260.0817
KLTH0F15862gKwal_55.213930.19255.1310.0375
KAFR0D05070NDAI0C015500.37454.9040.0764
KAFR0D05070TPHA0E017100.41434.8990.0846
KAFR0D05070YOR124C0.37854.9890.0759
KAFR0D05070KLTH0F15862g0.46995.0280.0934
KAFR0D05070ZYRO0G01606g0.36365.0110.0726
KAFR0D05070Smik_15.3010.39014.9840.0783
KAFR0D05070ACL164C0.49695.0390.0986
KAFR0D05070Suva_8.1760.37834.9660.0762
KAFR0D05070KNAG0B041900.42055.0770.0828
KAFR0D05070Kpol_1062.230.38944.9040.0794
KAFR0D05070Skud_15.2860.38364.9690.0772
KAFR0D05070Ecym_45140.44904.9750.0903
KAFR0D05070SAKL0G02728g0.39285.0090.0784
KAFR0D05070TPHA0J026200.72154.9140.1468
KAFR0D05070CAGL0K10252g0.40764.9200.0828
KAFR0D05070TBLA0A064700.39674.8370.0820
KAFR0D05070KLLA0E02377g0.47014.9320.0953
KAFR0D05070Kpol_1016.10.62654.8410.1294
KAFR0D05070NCAS0H021000.34634.9140.0705
KAFR0D05070TDEL0D025800.36695.0150.0732
KAFR0D05070Kwal_55.213930.44925.0330.0893
ZYRO0G01606gNDAI0C015500.38404.9890.0770
ZYRO0G01606gTPHA0E017100.39674.9270.0805
ZYRO0G01606gYOR124C0.35585.0160.0709
ZYRO0G01606gKLTH0F15862g0.38275.0490.0758
ZYRO0G01606gKAFR0D050700.36365.0110.0726
ZYRO0G01606gSmik_15.3010.35734.9920.0716
ZYRO0G01606gACL164C0.43445.0710.0857
ZYRO0G01606gSuva_8.1760.34215.0140.0682
ZYRO0G01606gKNAG0B041900.41245.0820.0812
ZYRO0G01606gKpol_1062.230.34784.9800.0698
ZYRO0G01606gSkud_15.2860.36075.0270.0718
ZYRO0G01606gEcym_45140.41854.9870.0839
ZYRO0G01606gSAKL0G02728g0.33275.0470.0659
ZYRO0G01606gTPHA0J026200.72534.9520.1465
ZYRO0G01606gCAGL0K10252g0.42974.9730.0864
ZYRO0G01606gTBLA0A064700.39274.9150.0799
ZYRO0G01606gKLLA0E02377g0.44814.9700.0902
ZYRO0G01606gKpol_1016.10.59564.8850.1219
ZYRO0G01606gNCAS0H021000.35104.9750.0706
ZYRO0G01606gTDEL0D025800.29585.0480.0586
ZYRO0G01606gKwal_55.213930.38935.0340.0773
Smik_15.301NDAI0C015500.38494.9500.0777
Smik_15.301TPHA0E017100.42574.9520.0860
Smik_15.301YOR124C0.07980.8890.0897
Smik_15.301KLTH0F15862g0.46485.0360.0923
Smik_15.301KAFR0D050700.39014.9840.0783
Smik_15.301ZYRO0G01606g0.35734.9920.0716
Smik_15.301ACL164C0.48315.0470.0957
Smik_15.301Suva_8.1760.09761.2920.0755
Smik_15.301KNAG0B041900.42745.0650.0844
Smik_15.301Kpol_1062.230.38334.9460.0775
Smik_15.301Skud_15.2860.08541.0650.0801
Smik_15.301Ecym_45140.45854.9750.0921
Smik_15.301SAKL0G02728g0.39045.0130.0779
Smik_15.301TPHA0J026200.74734.9490.1510
Smik_15.301CAGL0K10252g0.41914.9550.0846
Smik_15.301TBLA0A064700.39804.8740.0817
Smik_15.301KLLA0E02377g0.49404.9570.0996
Smik_15.301Kpol_1016.10.59564.8460.1229
Smik_15.301NCAS0H021000.35464.9690.0714
Smik_15.301TDEL0D025800.38345.0430.0760
Smik_15.301Kwal_55.213930.47125.0630.0931
ACL164CNDAI0C015500.49975.0430.0991
ACL164CTPHA0E017100.51495.0420.1021
ACL164CYOR124C0.49055.0480.0972
ACL164CKLTH0F15862g0.43135.0450.0855
ACL164CKAFR0D050700.49695.0390.0986
ACL164CZYRO0G01606g0.43445.0710.0857
ACL164CSmik_15.3010.48315.0470.0957
ACL164CSuva_8.1760.46715.0440.0926
ACL164CKNAG0B041900.48985.0230.0975
ACL164CKpol_1062.230.47275.0390.0938
ACL164CSkud_15.2860.49475.0710.0975
ACL164CEcym_45140.27755.0790.0546
ACL164CSAKL0G02728g0.37735.0260.0751
ACL164CTPHA0J026200.80295.0030.1605
ACL164CCAGL0K10252g0.53805.0500.1065
ACL164CTBLA0A064700.50945.0220.1014
ACL164CKLLA0E02377g0.46475.0160.0926
ACL164CKpol_1016.10.74904.9980.1498
ACL164CNCAS0H021000.50045.0550.0990
ACL164CTDEL0D025800.44335.0500.0878
ACL164CKwal_55.213930.44815.0770.0882
Suva_8.176NDAI0C015500.36874.9580.0744
Suva_8.176TPHA0E017100.41424.9370.0839
Suva_8.176YOR124C0.09631.3430.0717
Suva_8.176KLTH0F15862g0.43175.0330.0858
Suva_8.176KAFR0D050700.37724.9660.0759
Suva_8.176ZYRO0G01606g0.34215.0140.0682
Suva_8.176Smik_15.3010.09761.2920.0755
Suva_8.176ACL164C0.46715.0440.0926
Suva_8.176KNAG0B041900.43185.0860.0849
Suva_8.176Kpol_1062.230.38274.9590.0772
Suva_8.176Skud_15.2860.08670.9400.0921
Suva_8.176Ecym_45140.44174.9800.0887
Suva_8.176SAKL0G02728g0.38385.0200.0764
Suva_8.176TPHA0J026200.72854.9510.1471
Suva_8.176CAGL0K10252g0.40484.9660.0815
Suva_8.176TBLA0A064700.40164.8970.0820
Suva_8.176KLLA0E02377g0.46944.9530.0948
Suva_8.176Kpol_1016.10.60004.8690.1232
Suva_8.176NCAS0H021000.33604.9690.0676
Suva_8.176TDEL0D025800.36115.0410.0716
Suva_8.176Kwal_55.213930.45035.0450.0892
KNAG0B04190NDAI0C015500.40645.0570.0803
KNAG0B04190TPHA0E017100.47755.0360.0948
KNAG0B04190YOR124C0.43975.0910.0864
KNAG0B04190KLTH0F15862g0.49545.0490.0981
KNAG0B04190KAFR0D050700.42055.0770.0828
KNAG0B04190ZYRO0G01606g0.41285.0820.0812
KNAG0B04190Smik_15.3010.42745.0650.0844
KNAG0B04190ACL164C0.48765.0250.0970
KNAG0B04190Suva_8.1760.43185.0860.0849
KNAG0B04190Kpol_1062.230.42715.0360.0848
KNAG0B04190Skud_15.2860.43365.0910.0852
KNAG0B04190Ecym_45140.48455.0520.0959
KNAG0B04190SAKL0G02728g0.44245.0800.0871
KNAG0B04190TPHA0J026200.81692.7950.2923
KNAG0B04190CAGL0K10252g0.48365.0490.0958
KNAG0B04190TBLA0A064700.44355.0280.0882
KNAG0B04190KLLA0E02377g0.49665.0550.0982
KNAG0B04190Kpol_1016.10.68954.9990.1379
KNAG0B04190NCAS0H021000.41565.0810.0818
KNAG0B04190TDEL0D025800.42275.0890.0831
KNAG0B04190Kwal_55.213930.48495.0660.0957
Kpol_1062.23NDAI0C015500.38094.8850.0780
Kpol_1062.23TPHA0E017100.34794.8570.0716
Kpol_1062.23YOR124C0.39034.9560.0787
Kpol_1062.23KLTH0F15862g0.44665.0260.0888
Kpol_1062.23KAFR0D050700.38944.9040.0794
Kpol_1062.23ZYRO0G01606g0.34784.9800.0698
Kpol_1062.23Smik_15.3010.38334.9460.0775
Kpol_1062.23ACL164C0.47575.0390.0944
Kpol_1062.23Suva_8.1760.38274.9590.0772
Kpol_1062.23KNAG0B041900.42715.0360.0848
Kpol_1062.23Skud_15.2860.40464.9730.0813
Kpol_1062.23Ecym_45140.44284.9330.0897
Kpol_1062.23SAKL0G02728g0.37425.0030.0748
Kpol_1062.23TPHA0J026200.68624.8880.1404
Kpol_1062.23CAGL0K10252g0.42254.9010.0862
Kpol_1062.23TBLA0A064700.34584.7710.0725
Kpol_1062.23KLLA0E02377g0.45604.9110.0928
Kpol_1062.23Kpol_1016.10.63044.8140.1309
Kpol_1062.23NCAS0H021000.37734.9010.0770
Kpol_1062.23TDEL0D025800.38205.0290.0760
Kpol_1062.23Kwal_55.213930.42625.0080.0851
Skud_15.286NDAI0C015500.38854.9860.0779
Skud_15.286TPHA0E017100.44244.9730.0889
Skud_15.286YOR124C0.08501.0020.0848
Skud_15.286KLTH0F15862g0.46515.0310.0924
Skud_15.286KAFR0D050700.38364.9690.0772
Skud_15.286ZYRO0G01606g0.36075.0270.0718
Skud_15.286Smik_15.3010.08541.0650.0801
Skud_15.286ACL164C0.49475.0710.0975
Skud_15.286Suva_8.1760.08670.9400.0921
Skud_15.286KNAG0B041900.43365.0910.0852
Skud_15.286Kpol_1062.230.40464.9730.0813
Skud_15.286Ecym_45140.47395.0130.0945
Skud_15.286SAKL0G02728g0.39815.0300.0791
Skud_15.286TPHA0J026200.76444.9730.1537
Skud_15.286CAGL0K10252g0.41744.9590.0842
Skud_15.286TBLA0A064700.40894.9100.0833
Skud_15.286KLLA0E02377g0.49374.9750.0992
Skud_15.286Kpol_1016.10.59374.8750.1218
Skud_15.286NCAS0H021000.35034.9710.0705
Skud_15.286TDEL0D025800.37555.0620.0742
Skud_15.286Kwal_55.213930.46865.0590.0926
Ecym_4514NDAI0C015500.46584.9530.0940
Ecym_4514TPHA0E017100.44434.9190.0903
Ecym_4514YOR124C0.44994.9810.0903
Ecym_4514KLTH0F15862g0.42425.0560.0839
Ecym_4514KAFR0D050700.44894.9720.0903
Ecym_4514ZYRO0G01606g0.41334.9600.0833
Ecym_4514Smik_15.3010.45854.9750.0921
Ecym_4514ACL164C0.27755.0790.0546
Ecym_4514Suva_8.1760.44174.9800.0887
Ecym_4514KNAG0B041900.48455.0520.0959
Ecym_4514Kpol_1062.230.44284.9330.0897
Ecym_4514Skud_15.2860.47395.0130.0945
Ecym_4514SAKL0G02728g0.34565.0400.0686
Ecym_4514TPHA0J026200.76154.9520.1538
Ecym_4514CAGL0K10252g0.51304.9920.1028
Ecym_4514TBLA0A064700.46224.8820.0947
Ecym_4514KLLA0E02377g0.44584.9910.0893
Ecym_4514Kpol_1016.10.65104.8890.1331
Ecym_4514NCAS0H021000.45024.9780.0904
Ecym_4514TDEL0D025800.42515.0180.0847
Ecym_4514Kwal_55.213930.39755.0510.0787
SAKL0G02728gNDAI0C015500.38394.9740.0772
SAKL0G02728gTPHA0E017100.40964.9670.0825
SAKL0G02728gYOR124C0.39625.0260.0788
SAKL0G02728gKLTH0F15862g0.31655.0700.0624
SAKL0G02728gKAFR0D050700.39285.0090.0784
SAKL0G02728gZYRO0G01606g0.33275.0470.0659
SAKL0G02728gSmik_15.3010.39045.0130.0779
SAKL0G02728gACL164C0.37735.0260.0751
SAKL0G02728gSuva_8.1760.38735.0240.0771
SAKL0G02728gKNAG0B041900.44245.0800.0871
SAKL0G02728gKpol_1062.230.37425.0030.0748
SAKL0G02728gSkud_15.2860.39815.0300.0791
SAKL0G02728gEcym_45140.34565.0400.0686
SAKL0G02728gTPHA0J026200.72492.6430.2742
SAKL0G02728gCAGL0K10252g0.44704.9850.0897
SAKL0G02728gTBLA0A064700.40404.9420.0817
SAKL0G02728gKLLA0E02377g0.38384.9740.0771
SAKL0G02728gKpol_1016.10.64574.8990.1318
SAKL0G02728gNCAS0H021000.37274.9970.0746
SAKL0G02728gTDEL0D025800.36205.0620.0715
SAKL0G02728gKwal_55.213930.31935.1010.0626
TPHA0J02620NDAI0C015500.69104.8880.1413
TPHA0J02620TPHA0E017100.72204.9100.1470
TPHA0J02620YOR124C0.73924.9640.1489
TPHA0J02620KLTH0F15862g0.77234.9970.1545
TPHA0J02620KAFR0D050700.72154.9140.1468
TPHA0J02620ZYRO0G01606g0.72534.9520.1465
TPHA0J02620Smik_15.3010.74734.9490.1510
TPHA0J02620ACL164C0.80295.0030.1605
TPHA0J02620Suva_8.1760.72854.9510.1471
TPHA0J02620KNAG0B041900.81692.7950.2923
TPHA0J02620Kpol_1062.230.68624.8880.1404
TPHA0J02620Skud_15.2860.76444.9730.1537
TPHA0J02620Ecym_45140.76144.9520.1538
TPHA0J02620SAKL0G02728g0.72492.6430.2742
TPHA0J02620CAGL0K10252g0.76224.9270.1547
TPHA0J02620TBLA0A064700.68114.8210.1413
TPHA0J02620KLLA0E02377g0.71754.9200.1458
TPHA0J02620Kpol_1016.10.62404.8880.1276
TPHA0J02620NCAS0H021000.67644.8710.1388
TPHA0J02620TDEL0D025800.74765.0190.1490
TPHA0J02620Kwal_55.213930.76663.6940.2075
CAGL0K10252gNDAI0C015500.42184.9140.0858
CAGL0K10252gTPHA0E017100.44144.8930.0902
CAGL0K10252gYOR124C0.40984.9550.0827
CAGL0K10252gKLTH0F15862g0.49815.0340.0989
CAGL0K10252gKAFR0D050700.40764.9200.0828
CAGL0K10252gZYRO0G01606g0.42974.9730.0864
CAGL0K10252gSmik_15.3010.41914.9550.0846
CAGL0K10252gACL164C0.53925.0490.1068
CAGL0K10252gSuva_8.1760.40494.9660.0815
CAGL0K10252gKNAG0B041900.48365.0490.0958
CAGL0K10252gKpol_1062.230.42254.9010.0862
CAGL0K10252gSkud_15.2860.41744.9590.0842
CAGL0K10252gEcym_45140.51304.9920.1028
CAGL0K10252gSAKL0G02728g0.44704.9850.0897
CAGL0K10252gTPHA0J026200.76224.9270.1547
CAGL0K10252gTBLA0A064700.43064.8530.0887
CAGL0K10252gKLLA0E02377g0.50914.9520.1028
CAGL0K10252gKpol_1016.10.63564.8580.1308
CAGL0K10252gNCAS0H021000.44664.9150.0909
CAGL0K10252gTDEL0D025800.41334.9830.0829
CAGL0K10252gKwal_55.213930.46774.9980.0936
TBLA0A06470NDAI0C015500.40784.8260.0845
TBLA0A06470TPHA0E017100.40584.7680.0851
TBLA0A06470YOR124C0.40944.9040.0835
TBLA0A06470KLTH0F15862g0.46254.9840.0928
TBLA0A06470KAFR0D050700.39924.8350.0826
TBLA0A06470ZYRO0G01606g0.39274.9150.0799
TBLA0A06470Smik_15.3010.39804.8740.0817
TBLA0A06470ACL164C0.51165.0200.1019
TBLA0A06470Suva_8.1760.40164.8970.0820
TBLA0A06470KNAG0B041900.44355.0280.0882
TBLA0A06470Kpol_1062.230.34584.7710.0725
TBLA0A06470Skud_15.2860.40894.9100.0833
TBLA0A06470Ecym_45140.46224.8820.0947
TBLA0A06470SAKL0G02728g0.40404.9420.0817
TBLA0A06470TPHA0J026200.68114.8210.1413
TBLA0A06470CAGL0K10252g0.43064.8530.0887
TBLA0A06470KLLA0E02377g0.47944.8500.0988
TBLA0A06470Kpol_1016.10.60654.7230.1284
TBLA0A06470NCAS0H021000.41054.8570.0845
TBLA0A06470TDEL0D025800.39644.9690.0798
TBLA0A06470Kwal_55.213930.44404.9830.0891
KLLA0E02377gNDAI0C015500.47114.9140.0958
KLLA0E02377gTPHA0E017100.48574.9090.0989
KLLA0E02377gYOR124C0.48624.9570.0981
KLLA0E02377gKLTH0F15862g0.45915.0030.0918
KLLA0E02377gKAFR0D050700.47014.9320.0953
KLLA0E02377gZYRO0G01606g0.44814.9700.0902
KLLA0E02377gSmik_15.3010.49404.9570.0996
KLLA0E02377gACL164C0.46165.0090.0921
KLLA0E02377gSuva_8.1760.46944.9530.0948
KLLA0E02377gKNAG0B041900.49665.0550.0982
KLLA0E02377gKpol_1062.230.45334.9100.0923
KLLA0E02377gSkud_15.2860.49374.9750.0992
KLLA0E02377gEcym_45140.44584.9910.0893
KLLA0E02377gSAKL0G02728g0.38384.9740.0771
KLLA0E02377gTPHA0J026200.71754.9200.1458
KLLA0E02377gCAGL0K10252g0.50914.9520.1028
KLLA0E02377gTBLA0A064700.47944.8500.0988
KLLA0E02377gKpol_1016.10.67814.8730.1391
KLLA0E02377gNCAS0H021000.47204.9360.0956
KLLA0E02377gTDEL0D025800.45854.9970.0918
KLLA0E02377gKwal_55.213930.47375.0180.0944
Kpol_1016.1NDAI0C015500.60854.8390.1257
Kpol_1016.1TPHA0E017100.63364.8170.1315
Kpol_1016.1YOR124C0.58834.8720.1207
Kpol_1016.1KLTH0F15862g0.66424.9780.1334
Kpol_1016.1KAFR0D050700.63764.8440.1316
Kpol_1016.1ZYRO0G01606g0.59564.8850.1219
Kpol_1016.1Smik_15.3010.59564.8460.1229
Kpol_1016.1ACL164C0.74904.9980.1498
Kpol_1016.1Suva_8.1760.60004.8690.1232
Kpol_1016.1KNAG0B041900.68954.9990.1379
Kpol_1016.1Kpol_1062.230.63044.8140.1309
Kpol_1016.1Skud_15.2860.59374.8750.1218
Kpol_1016.1Ecym_45140.65104.8890.1331
Kpol_1016.1SAKL0G02728g0.64574.8990.1318
Kpol_1016.1TPHA0J026200.62404.8880.1276
Kpol_1016.1CAGL0K10252g0.63564.8580.1308
Kpol_1016.1TBLA0A064700.60654.7230.1284
Kpol_1016.1KLLA0E02377g0.67814.8730.1391
Kpol_1016.1NCAS0H021000.59954.8390.1239
Kpol_1016.1TDEL0D025800.62714.9340.1271
Kpol_1016.1Kwal_55.213930.71865.0030.1436
NCAS0H02100NDAI0C015500.31484.9210.0640
NCAS0H02100TPHA0E017100.41344.8750.0848
NCAS0H02100YOR124C0.33854.9410.0685
NCAS0H02100KLTH0F15862g0.46805.0700.0923
NCAS0H02100KAFR0D050700.34634.9140.0705
NCAS0H02100ZYRO0G01606g0.35104.9750.0706
NCAS0H02100Smik_15.3010.35464.9690.0714
NCAS0H02100ACL164C0.50045.0550.0990
NCAS0H02100Suva_8.1760.33604.9690.0676
NCAS0H02100KNAG0B041900.41565.0810.0818
NCAS0H02100Kpol_1062.230.37734.9010.0770
NCAS0H02100Skud_15.2860.35034.9710.0705
NCAS0H02100Ecym_45140.45024.9780.0904
NCAS0H02100SAKL0G02728g0.37274.9970.0746
NCAS0H02100TPHA0J026200.67644.8710.1388
NCAS0H02100CAGL0K10252g0.44664.9150.0909
NCAS0H02100TBLA0A064700.41054.8570.0845
NCAS0H02100KLLA0E02377g0.47204.9360.0956
NCAS0H02100Kpol_1016.10.59954.8390.1239
NCAS0H02100TDEL0D025800.37475.0240.0746
NCAS0H02100Kwal_55.213930.44745.0430.0887
TDEL0D02580NDAI0C015500.38825.0200.0773
TDEL0D02580TPHA0E017100.42415.0330.0843
TDEL0D02580YOR124C0.37475.0510.0742
TDEL0D02580KLTH0F15862g0.41075.0260.0817
TDEL0D02580KAFR0D050700.36695.0150.0732
TDEL0D02580ZYRO0G01606g0.29585.0480.0586
TDEL0D02580Smik_15.3010.38345.0430.0760
TDEL0D02580ACL164C0.44335.0500.0878
TDEL0D02580Suva_8.1760.36115.0410.0716
TDEL0D02580KNAG0B041900.42275.0890.0831
TDEL0D02580Kpol_1062.230.38205.0290.0760
TDEL0D02580Skud_15.2860.37555.0620.0742
TDEL0D02580Ecym_45140.42515.0180.0847
TDEL0D02580SAKL0G02728g0.36205.0620.0715
TDEL0D02580TPHA0J026200.74765.0190.1490
TDEL0D02580CAGL0K10252g0.41334.9830.0829
TDEL0D02580TBLA0A064700.39644.9690.0798
TDEL0D02580KLLA0E02377g0.45854.9970.0918
TDEL0D02580Kpol_1016.10.62714.9340.1271
TDEL0D02580NCAS0H021000.37475.0240.0746
TDEL0D02580Kwal_55.213930.40245.0410.0798
Kwal_55.21393NDAI0C015500.43095.0110.0860
Kwal_55.21393TPHA0E017100.45154.9920.0904
Kwal_55.21393YOR124C0.45845.0570.0906
Kwal_55.21393KLTH0F15862g0.19255.1310.0375
Kwal_55.21393KAFR0D050700.44925.0330.0893
Kwal_55.21393ZYRO0G01606g0.38935.0340.0773
Kwal_55.21393Smik_15.3010.47125.0630.0931
Kwal_55.21393ACL164C0.44815.0770.0882
Kwal_55.21393Suva_8.1760.45035.0450.0892
Kwal_55.21393KNAG0B041900.48495.0660.0957
Kwal_55.21393Kpol_1062.230.42625.0080.0851
Kwal_55.21393Skud_15.2860.46865.0590.0926
Kwal_55.21393Ecym_45140.39755.0510.0787
Kwal_55.21393SAKL0G02728g0.31935.1010.0626
Kwal_55.21393TPHA0J026200.76663.6940.2075
Kwal_55.21393CAGL0K10252g0.46774.9980.0936
Kwal_55.21393TBLA0A064700.44404.9830.0891
Kwal_55.21393KLLA0E02377g0.47375.0180.0944
Kwal_55.21393Kpol_1016.10.71865.0030.1436
Kwal_55.21393NCAS0H021000.44745.0430.0887
Kwal_55.21393TDEL0D025800.40245.0410.0798