Gene 1Gene 2KaKsOmega
TBLA0B03250SAKL0D01474g0.37514.4080.0851
TBLA0B03250KLLA0D01573g0.37144.3790.0848
TBLA0B03250Kwal_27.102580.37884.4580.0850
TBLA0B03250CAGL0M02981g0.34034.3230.0787
TBLA0B03250TPHA0I002500.31584.2710.0739
TBLA0B03250TDEL0B005700.37294.4450.0839
TBLA0B03250ZYRO0G14190g0.33474.3500.0769
TBLA0B03250Ecym_46110.40734.3520.0936
TBLA0B03250ABL126W0.41014.4670.0918
TBLA0B03250NDAI0K004100.30314.2850.0707
TBLA0B03250YMR278W0.29404.3360.0678
TBLA0B03250Smik_13.4910.28434.3400.0655
TBLA0B03250Suva_13.4660.30974.3250.0716
TBLA0B03250KNAG0J002700.36674.4380.0826
TBLA0B03250KAFR0B039200.39324.3280.0908
TBLA0B03250Skud_13.4500.30344.3690.0694
TBLA0B03250KLTH0C03872g0.39874.5620.0874
TBLA0B03250NCAS0C004100.31664.2880.0738
TBLA0B03250Kpol_1068.80.30944.2620.0726
SAKL0D01474gTBLA0B032500.37514.4080.0851
SAKL0D01474gKLLA0D01573g0.33864.4830.0755
SAKL0D01474gKwal_27.102580.36641.2590.2908
SAKL0D01474gCAGL0M02981g0.37654.5360.0830
SAKL0D01474gTPHA0I002500.32114.5280.0709
SAKL0D01474gTDEL0B005700.34343.7740.0910
SAKL0D01474gZYRO0G14190g0.33394.5790.0729
SAKL0D01474gEcym_46110.35254.5460.0775
SAKL0D01474gABL126W0.35484.5770.0775
SAKL0D01474gNDAI0K004100.34444.5020.0765
SAKL0D01474gYMR278W0.31934.5690.0699
SAKL0D01474gSmik_13.4910.33574.5600.0736
SAKL0D01474gSuva_13.4660.34274.5800.0748
SAKL0D01474gKNAG0J002700.35254.5760.0770
SAKL0D01474gKAFR0B039200.33214.5280.0733
SAKL0D01474gSkud_13.4500.33032.6190.1261
SAKL0D01474gKLTH0C03872g0.31374.5640.0687
SAKL0D01474gNCAS0C004100.33404.5090.0741
SAKL0D01474gKpol_1068.80.36214.5200.0801
KLLA0D01573gTBLA0B032500.37144.3790.0848
KLLA0D01573gSAKL0D01474g0.33864.4830.0755
KLLA0D01573gKwal_27.102580.37534.5510.0825
KLLA0D01573gCAGL0M02981g0.37304.4550.0837
KLLA0D01573gTPHA0I002500.33794.4300.0763
KLLA0D01573gTDEL0B005700.37753.9340.0960
KLLA0D01573gZYRO0G14190g0.37024.4920.0824
KLLA0D01573gEcym_46110.38124.4950.0848
KLLA0D01573gABL126W0.41194.5450.0906
KLLA0D01573gNDAI0K004100.33874.4640.0759
KLLA0D01573gYMR278W0.34154.4610.0765
KLLA0D01573gSmik_13.4910.37104.4900.0826
KLLA0D01573gSuva_13.4660.36004.4990.0800
KLLA0D01573gKNAG0J002700.38254.5450.0841
KLLA0D01573gKAFR0B039200.39334.4910.0876
KLLA0D01573gSkud_13.4500.36494.4980.0811
KLLA0D01573gKLTH0C03872g0.34574.5230.0764
KLLA0D01573gNCAS0C004100.36384.4730.0813
KLLA0D01573gKpol_1068.80.40274.4600.0903
Kwal_27.10258TBLA0B032500.37884.4580.0850
Kwal_27.10258SAKL0D01474g0.36641.2590.2908
Kwal_27.10258KLLA0D01573g0.37534.5510.0825
Kwal_27.10258CAGL0M02981g0.39374.5430.0866
Kwal_27.10258TPHA0I002500.41331.7580.2351
Kwal_27.10258TDEL0B005700.38593.0490.1266
Kwal_27.10258ZYRO0G14190g0.39574.5790.0864
Kwal_27.10258Ecym_46110.39774.5550.0873
Kwal_27.10258ABL126W0.37754.5630.0827
Kwal_27.10258NDAI0K004100.37134.5380.0818
Kwal_27.10258YMR278W0.34544.5600.0758
Kwal_27.10258Smik_13.4910.37284.5730.0815
Kwal_27.10258Suva_13.4660.37164.5660.0814
Kwal_27.10258KNAG0J002700.41333.4300.1205
Kwal_27.10258KAFR0B039200.37334.5250.0825
Kwal_27.10258Skud_13.4500.37443.3870.1105
Kwal_27.10258KLTH0C03872g0.23392.4090.0971
Kwal_27.10258NCAS0C004100.39674.5390.0874
Kwal_27.10258Kpol_1068.80.40634.5230.0898
CAGL0M02981gTBLA0B032500.34034.3230.0787
CAGL0M02981gSAKL0D01474g0.37654.5360.0830
CAGL0M02981gKLLA0D01573g0.37304.4550.0837
CAGL0M02981gKwal_27.102580.39374.5430.0866
CAGL0M02981gTPHA0I002500.35854.4080.0813
CAGL0M02981gTDEL0B005700.38904.4940.0865
CAGL0M02981gZYRO0G14190g0.35764.4490.0804
CAGL0M02981gEcym_46110.41834.4560.0939
CAGL0M02981gABL126W0.44374.5450.0976
CAGL0M02981gNDAI0K004100.31194.3710.0713
CAGL0M02981gYMR278W0.34314.3740.0784
CAGL0M02981gSmik_13.4910.32754.4440.0737
CAGL0M02981gSuva_13.4660.33144.4680.0741
CAGL0M02981gKNAG0J002700.34824.4990.0774
CAGL0M02981gKAFR0B039200.36474.4240.0824
CAGL0M02981gSkud_13.4500.34473.9210.0879
CAGL0M02981gKLTH0C03872g0.39084.5770.0854
CAGL0M02981gNCAS0C004100.31854.3850.0726
CAGL0M02981gKpol_1068.80.34494.3700.0789
TPHA0I00250TBLA0B032500.31584.2710.0739
TPHA0I00250SAKL0D01474g0.32114.5280.0709
TPHA0I00250KLLA0D01573g0.33794.4300.0763
TPHA0I00250Kwal_27.102580.41331.7580.2351
TPHA0I00250CAGL0M02981g0.35854.4080.0813
TPHA0I00250TDEL0B005700.37934.4890.0845
TPHA0I00250ZYRO0G14190g0.33804.4340.0762
TPHA0I00250Ecym_46110.39844.4260.0900
TPHA0I00250ABL126W0.41804.5090.0927
TPHA0I00250NDAI0K004100.32124.3620.0736
TPHA0I00250YMR278W0.30644.4470.0689
TPHA0I00250Smik_13.4910.31544.4410.0710
TPHA0I00250Suva_13.4660.32324.4500.0726
TPHA0I00250KNAG0J002700.36784.5180.0814
TPHA0I00250KAFR0B039200.37444.4350.0844
TPHA0I00250Skud_13.4500.31924.4620.0715
TPHA0I00250KLTH0C03872g0.34144.5350.0753
TPHA0I00250NCAS0C004100.30194.3450.0695
TPHA0I00250Kpol_1068.80.32144.3600.0737
TDEL0B00570TBLA0B032500.37294.4450.0839
TDEL0B00570SAKL0D01474g0.34343.7740.0910
TDEL0B00570KLLA0D01573g0.37764.3990.0858
TDEL0B00570Kwal_27.102580.38592.9250.1319
TDEL0B00570CAGL0M02981g0.38904.4940.0865
TDEL0B00570TPHA0I002500.37934.4890.0845
TDEL0B00570ZYRO0G14190g0.34444.5620.0755
TDEL0B00570Ecym_46110.40174.5300.0887
TDEL0B00570ABL126W0.40444.5580.0887
TDEL0B00570NDAI0K004100.37754.5520.0829
TDEL0B00570YMR278W0.30084.5230.0665
TDEL0B00570Smik_13.4910.32924.5360.0726
TDEL0B00570Suva_13.4660.31084.5290.0686
TDEL0B00570KNAG0J002700.39453.3050.1193
TDEL0B00570KAFR0B039200.38554.5600.0845
TDEL0B00570Skud_13.4500.32474.5400.0715
TDEL0B00570KLTH0C03872g0.39714.5710.0869
TDEL0B00570NCAS0C004100.33914.5460.0746
TDEL0B00570Kpol_1068.80.35304.5070.0783
ZYRO0G14190gTBLA0B032500.33474.3500.0769
ZYRO0G14190gSAKL0D01474g0.33394.5790.0729
ZYRO0G14190gKLLA0D01573g0.37024.4920.0824
ZYRO0G14190gKwal_27.102580.39574.5790.0864
ZYRO0G14190gCAGL0M02981g0.35764.4490.0804
ZYRO0G14190gTPHA0I002500.33804.4340.0762
ZYRO0G14190gTDEL0B005700.34444.5620.0755
ZYRO0G14190gEcym_46110.39614.4790.0884
ZYRO0G14190gABL126W0.38964.5260.0861
ZYRO0G14190gNDAI0K004100.31894.4310.0720
ZYRO0G14190gYMR278W0.30634.4960.0681
ZYRO0G14190gSmik_13.4910.31394.4920.0699
ZYRO0G14190gSuva_13.4660.31834.5040.0707
ZYRO0G14190gKNAG0J002700.35383.3610.1053
ZYRO0G14190gKAFR0B039200.37474.4740.0837
ZYRO0G14190gSkud_13.4500.32914.5200.0728
ZYRO0G14190gKLTH0C03872g0.38744.5800.0846
ZYRO0G14190gNCAS0C004100.33634.4410.0757
ZYRO0G14190gKpol_1068.80.35934.4350.0810
Ecym_4611TBLA0B032500.40734.3520.0936
Ecym_4611SAKL0D01474g0.35254.5460.0775
Ecym_4611KLLA0D01573g0.38124.4950.0848
Ecym_4611Kwal_27.102580.39774.5550.0873
Ecym_4611CAGL0M02981g0.41834.4560.0939
Ecym_4611TPHA0I002500.39844.4260.0900
Ecym_4611TDEL0B005700.40174.5300.0887
Ecym_4611ZYRO0G14190g0.39614.4790.0884
Ecym_4611ABL126W0.32594.5360.0718
Ecym_4611NDAI0K004100.39444.4460.0887
Ecym_4611YMR278W0.37134.4830.0828
Ecym_4611Smik_13.4910.38294.4810.0854
Ecym_4611Suva_13.4660.38794.4910.0864
Ecym_4611KNAG0J002700.41404.5490.0910
Ecym_4611KAFR0B039200.39264.4590.0880
Ecym_4611Skud_13.4500.39414.4900.0877
Ecym_4611KLTH0C03872g0.37924.5440.0834
Ecym_4611NCAS0C004100.39814.4320.0898
Ecym_4611Kpol_1068.80.38244.4190.0865
ABL126WTBLA0B032500.41014.4670.0918
ABL126WSAKL0D01474g0.35484.5770.0775
ABL126WKLLA0D01573g0.41194.5450.0906
ABL126WKwal_27.102580.37754.5630.0827
ABL126WCAGL0M02981g0.44374.5450.0976
ABL126WTPHA0I002500.41804.5090.0927
ABL126WTDEL0B005700.40444.5580.0887
ABL126WZYRO0G14190g0.38964.5260.0861
ABL126WEcym_46110.32594.5360.0718
ABL126WNDAI0K004100.41184.4990.0915
ABL126WYMR278W0.38164.5450.0840
ABL126WSmik_13.4910.40244.5340.0887
ABL126WSuva_13.4660.39274.5500.0863
ABL126WKNAG0J002700.41414.5780.0904
ABL126WKAFR0B039200.40794.5220.0902
ABL126WSkud_13.4500.41044.5660.0899
ABL126WKLTH0C03872g0.35284.5170.0781
ABL126WNCAS0C004100.43524.5280.0961
ABL126WKpol_1068.80.40584.5100.0900
NDAI0K00410TBLA0B032500.30314.2850.0707
NDAI0K00410SAKL0D01474g0.34444.5020.0765
NDAI0K00410KLLA0D01573g0.33884.4650.0759
NDAI0K00410Kwal_27.102580.37134.5380.0818
NDAI0K00410CAGL0M02981g0.31194.3710.0713
NDAI0K00410TPHA0I002500.32124.3620.0736
NDAI0K00410TDEL0B005700.37754.5520.0829
NDAI0K00410ZYRO0G14190g0.31894.4310.0720
NDAI0K00410Ecym_46110.39444.4460.0887
NDAI0K00410ABL126W0.41184.4990.0915
NDAI0K00410YMR278W0.30404.4270.0687
NDAI0K00410Smik_13.4910.31554.4380.0711
NDAI0K00410Suva_13.4660.30784.4130.0697
NDAI0K00410KNAG0J002700.33594.5390.0740
NDAI0K00410KAFR0B039200.35974.4450.0809
NDAI0K00410Skud_13.4500.30234.4320.0682
NDAI0K00410KLTH0C03872g0.38984.5830.0851
NDAI0K00410NCAS0C004100.24344.4160.0551
NDAI0K00410Kpol_1068.80.31604.3530.0726
YMR278WTBLA0B032500.29404.3360.0678
YMR278WSAKL0D01474g0.31934.5690.0699
YMR278WKLLA0D01573g0.34154.4610.0765
YMR278WKwal_27.102580.34544.5600.0758
YMR278WCAGL0M02981g0.34314.3740.0784
YMR278WTPHA0I002500.30644.4470.0689
YMR278WTDEL0B005700.30084.5230.0665
YMR278WZYRO0G14190g0.30634.4960.0681
YMR278WEcym_46110.37134.4830.0828
YMR278WABL126W0.38164.5450.0840
YMR278WNDAI0K004100.30404.4270.0687
YMR278WSmik_13.4910.07140.6030.1183
YMR278WSuva_13.4660.08321.0730.0775
YMR278WKNAG0J002700.31714.5360.0699
YMR278WKAFR0B039200.34584.4720.0773
YMR278WSkud_13.4500.08970.8490.1055
YMR278WKLTH0C03872g0.35784.5690.0783
YMR278WNCAS0C004100.33164.4540.0744
YMR278WKpol_1068.80.30984.4350.0698
Smik_13.491TBLA0B032500.28434.3400.0655
Smik_13.491SAKL0D01474g0.33574.5600.0736
Smik_13.491KLLA0D01573g0.37104.4900.0826
Smik_13.491Kwal_27.102580.37284.5730.0815
Smik_13.491CAGL0M02981g0.32754.4440.0737
Smik_13.491TPHA0I002500.31544.4410.0710
Smik_13.491TDEL0B005700.32924.5360.0726
Smik_13.491ZYRO0G14190g0.31394.4920.0699
Smik_13.491Ecym_46110.38294.4810.0854
Smik_13.491ABL126W0.40244.5340.0887
Smik_13.491NDAI0K004100.31554.4380.0711
Smik_13.491YMR278W0.07140.6030.1183
Smik_13.491Suva_13.4660.09461.4170.0667
Smik_13.491KNAG0J002700.32454.5130.0719
Smik_13.491KAFR0B039200.34634.4830.0773
Smik_13.491Skud_13.4500.10470.8150.1285
Smik_13.491KLTH0C03872g0.38274.5770.0836
Smik_13.491NCAS0C004100.33414.4540.0750
Smik_13.491Kpol_1068.80.32844.4450.0739
Suva_13.466TBLA0B032500.30974.3250.0716
Suva_13.466SAKL0D01474g0.34274.5800.0748
Suva_13.466KLLA0D01573g0.36004.4990.0800
Suva_13.466Kwal_27.102580.37164.5660.0814
Suva_13.466CAGL0M02981g0.33144.4680.0741
Suva_13.466TPHA0I002500.32324.4500.0726
Suva_13.466TDEL0B005700.31084.5290.0686
Suva_13.466ZYRO0G14190g0.31834.5040.0707
Suva_13.466Ecym_46110.38794.4910.0864
Suva_13.466ABL126W0.39274.5500.0863
Suva_13.466NDAI0K004100.30784.4130.0697
Suva_13.466YMR278W0.08321.0730.0775
Suva_13.466Smik_13.4910.09461.4170.0667
Suva_13.466KNAG0J002700.32034.5380.0706
Suva_13.466KAFR0B039200.34914.4400.0786
Suva_13.466Skud_13.4500.08750.8710.1004
Suva_13.466KLTH0C03872g0.36144.5650.0792
Suva_13.466NCAS0C004100.33274.4480.0748
Suva_13.466Kpol_1068.80.30744.4390.0692
KNAG0J00270TBLA0B032500.36674.4380.0826
KNAG0J00270SAKL0D01474g0.35254.5760.0770
KNAG0J00270KLLA0D01573g0.38254.5450.0841
KNAG0J00270Kwal_27.102580.41333.4300.1205
KNAG0J00270CAGL0M02981g0.34824.4990.0774
KNAG0J00270TPHA0I002500.36784.5180.0814
KNAG0J00270TDEL0B005700.39453.3050.1193
KNAG0J00270ZYRO0G14190g0.35383.3610.1053
KNAG0J00270Ecym_46110.41404.5490.0910
KNAG0J00270ABL126W0.41414.5780.0904
KNAG0J00270NDAI0K004100.33594.5390.0740
KNAG0J00270YMR278W0.31714.5360.0699
KNAG0J00270Smik_13.4910.32454.5130.0719
KNAG0J00270Suva_13.4660.32034.5380.0706
KNAG0J00270KAFR0B039200.39394.5530.0865
KNAG0J00270Skud_13.4500.34024.5460.0748
KNAG0J00270KLTH0C03872g0.38644.5960.0841
KNAG0J00270NCAS0C004100.31834.5140.0705
KNAG0J00270Kpol_1068.80.36854.5090.0817
KAFR0B03920TBLA0B032500.39324.3280.0908
KAFR0B03920SAKL0D01474g0.33214.5280.0733
KAFR0B03920KLLA0D01573g0.39344.4680.0880
KAFR0B03920Kwal_27.102580.37334.5250.0825
KAFR0B03920CAGL0M02981g0.36474.4240.0824
KAFR0B03920TPHA0I002500.37444.4350.0844
KAFR0B03920TDEL0B005700.38554.5600.0845
KAFR0B03920ZYRO0G14190g0.37474.4740.0837
KAFR0B03920Ecym_46110.39264.4590.0880
KAFR0B03920ABL126W0.40794.5220.0902
KAFR0B03920NDAI0K004100.35974.4450.0809
KAFR0B03920YMR278W0.34584.4720.0773
KAFR0B03920Smik_13.4910.34634.4830.0773
KAFR0B03920Suva_13.4660.34914.4400.0786
KAFR0B03920KNAG0J002700.39394.5530.0865
KAFR0B03920Skud_13.4500.35324.4960.0786
KAFR0B03920KLTH0C03872g0.37064.5310.0818
KAFR0B03920NCAS0C004100.33384.4530.0750
KAFR0B03920Kpol_1068.80.40204.4410.0905
Skud_13.450TBLA0B032500.30344.3690.0694
Skud_13.450SAKL0D01474g0.33032.6190.1261
Skud_13.450KLLA0D01573g0.36494.4980.0811
Skud_13.450Kwal_27.102580.37443.3870.1105
Skud_13.450CAGL0M02981g0.34473.9210.0879
Skud_13.450TPHA0I002500.31924.4620.0715
Skud_13.450TDEL0B005700.32474.5400.0715
Skud_13.450ZYRO0G14190g0.32914.5200.0728
Skud_13.450Ecym_46110.39414.4900.0877
Skud_13.450ABL126W0.41044.5660.0899
Skud_13.450NDAI0K004100.30234.4320.0682
Skud_13.450YMR278W0.08970.8490.1055
Skud_13.450Smik_13.4910.10470.8150.1285
Skud_13.450Suva_13.4660.08750.8710.1004
Skud_13.450KNAG0J002700.34024.5460.0748
Skud_13.450KAFR0B039200.35324.4960.0786
Skud_13.450KLTH0C03872g0.36884.5660.0808
Skud_13.450NCAS0C004100.33354.4540.0749
Skud_13.450Kpol_1068.80.32324.4570.0725
KLTH0C03872gTBLA0B032500.39874.5620.0874
KLTH0C03872gSAKL0D01474g0.31374.5640.0687
KLTH0C03872gKLLA0D01573g0.34574.5230.0764
KLTH0C03872gKwal_27.102580.23392.4090.0971
KLTH0C03872gCAGL0M02981g0.39084.5770.0854
KLTH0C03872gTPHA0I002500.34144.5350.0753
KLTH0C03872gTDEL0B005700.39714.5710.0869
KLTH0C03872gZYRO0G14190g0.38744.5800.0846
KLTH0C03872gEcym_46110.37924.5440.0834
KLTH0C03872gABL126W0.35284.5170.0781
KLTH0C03872gNDAI0K004100.38984.5830.0851
KLTH0C03872gYMR278W0.35784.5690.0783
KLTH0C03872gSmik_13.4910.38274.5770.0836
KLTH0C03872gSuva_13.4660.36144.5650.0792
KLTH0C03872gKNAG0J002700.38644.5960.0841
KLTH0C03872gKAFR0B039200.37064.5310.0818
KLTH0C03872gSkud_13.4500.36884.5660.0808
KLTH0C03872gNCAS0C004100.39144.5680.0857
KLTH0C03872gKpol_1068.80.42634.5680.0933
NCAS0C00410TBLA0B032500.31664.2880.0738
NCAS0C00410SAKL0D01474g0.33404.5090.0741
NCAS0C00410KLLA0D01573g0.36384.4730.0813
NCAS0C00410Kwal_27.102580.39674.5390.0874
NCAS0C00410CAGL0M02981g0.31854.3850.0726
NCAS0C00410TPHA0I002500.30194.3450.0695
NCAS0C00410TDEL0B005700.33914.5460.0746
NCAS0C00410ZYRO0G14190g0.33634.4410.0757
NCAS0C00410Ecym_46110.39814.4320.0898
NCAS0C00410ABL126W0.43524.5280.0961
NCAS0C00410NDAI0K004100.24344.4160.0551
NCAS0C00410YMR278W0.33164.4540.0744
NCAS0C00410Smik_13.4910.33414.4540.0750
NCAS0C00410Suva_13.4660.33274.4480.0748
NCAS0C00410KNAG0J002700.31834.5140.0705
NCAS0C00410KAFR0B039200.33384.4530.0750
NCAS0C00410Skud_13.4500.33354.4540.0749
NCAS0C00410KLTH0C03872g0.39144.5680.0857
NCAS0C00410Kpol_1068.80.32444.3940.0738
Kpol_1068.8TBLA0B032500.30944.2620.0726
Kpol_1068.8SAKL0D01474g0.36214.5200.0801
Kpol_1068.8KLLA0D01573g0.40274.4600.0903
Kpol_1068.8Kwal_27.102580.40634.5230.0898
Kpol_1068.8CAGL0M02981g0.34494.3700.0789
Kpol_1068.8TPHA0I002500.32144.3600.0737
Kpol_1068.8TDEL0B005700.35304.5070.0783
Kpol_1068.8ZYRO0G14190g0.35934.4350.0810
Kpol_1068.8Ecym_46110.38244.4190.0865
Kpol_1068.8ABL126W0.40574.5090.0900
Kpol_1068.8NDAI0K004100.31604.3530.0726
Kpol_1068.8YMR278W0.30984.4350.0698
Kpol_1068.8Smik_13.4910.32844.4450.0739
Kpol_1068.8Suva_13.4660.30744.4390.0692
Kpol_1068.8KNAG0J002700.36854.5090.0817
Kpol_1068.8KAFR0B039200.40204.4410.0905
Kpol_1068.8Skud_13.4500.32324.4570.0725
Kpol_1068.8KLTH0C03872g0.42634.5680.0933
Kpol_1068.8NCAS0C004100.32444.3940.0738