Gene 1Gene 2KaKsOmega
ZYRO0F10406gEcym_42550.23784.7970.0496
ZYRO0F10406gKLLA0D16390g0.29734.7570.0625
ZYRO0F10406gCAGL0M04279g0.25053.1780.0788
ZYRO0F10406gNDAI0G025800.18234.7290.0385
ZYRO0F10406gAGL196C0.23934.8150.0497
ZYRO0F10406gKLTH0G12276g0.24914.8840.0510
ZYRO0F10406gNCAS0C032600.19924.7810.0417
ZYRO0F10406gTPHA0C008100.19934.7850.0416
ZYRO0F10406gSmik_12.1920.20434.8280.0423
ZYRO0F10406gKpol_1036.690.20343.3130.0614
ZYRO0F10406gTBLA0A039500.21934.7180.0465
ZYRO0F10406gSAKL0H15532g0.19594.8730.0402
ZYRO0F10406gSkud_12.1980.20164.8210.0418
ZYRO0F10406gKNAG0G024500.21454.8630.0441
ZYRO0F10406gKwal_56.239200.24344.8670.0500
ZYRO0F10406gTDEL0F045000.20412.0220.1009
ZYRO0F10406gKAFR0H022600.20344.7760.0426
ZYRO0F10406gSuva_10.2220.19474.8410.0402
ZYRO0F10406gYLR129W0.19514.8200.0405
Ecym_4255ZYRO0F10406g0.23784.7970.0496
Ecym_4255KLLA0D16390g0.31864.8210.0661
Ecym_4255CAGL0M04279g0.25134.7610.0528
Ecym_4255NDAI0G025800.21274.7120.0451
Ecym_4255AGL196C0.21344.8770.0438
Ecym_4255KLTH0G12276g0.27424.8470.0566
Ecym_4255NCAS0C032600.21894.7950.0456
Ecym_4255TPHA0C008100.23504.7390.0496
Ecym_4255Smik_12.1920.23634.7780.0495
Ecym_4255Kpol_1036.690.23084.7400.0487
Ecym_4255TBLA0A039500.24874.6910.0530
Ecym_4255SAKL0H15532g0.19364.8790.0397
Ecym_4255Skud_12.1980.23644.7940.0493
Ecym_4255KNAG0G024500.26324.8560.0542
Ecym_4255Kwal_56.239200.26944.8480.0556
Ecym_4255TDEL0F045000.25214.8480.0520
Ecym_4255KAFR0H022600.23044.7460.0485
Ecym_4255Suva_10.2220.23044.7940.0481
Ecym_4255YLR129W0.23414.7840.0489
KLLA0D16390gZYRO0F10406g0.29734.7570.0625
KLLA0D16390gEcym_42550.31864.8210.0661
KLLA0D16390gCAGL0M04279g0.31504.7360.0665
KLLA0D16390gNDAI0G025800.29654.7090.0630
KLLA0D16390gAGL196C0.31414.8000.0654
KLLA0D16390gKLTH0G12276g0.33034.8440.0682
KLLA0D16390gNCAS0C032600.29764.7480.0627
KLLA0D16390gTPHA0C008100.29234.7140.0620
KLLA0D16390gSmik_12.1920.28454.7530.0598
KLLA0D16390gKpol_1036.690.29774.7110.0632
KLLA0D16390gTBLA0A039500.30644.6880.0653
KLLA0D16390gSAKL0H15532g0.26924.8300.0557
KLLA0D16390gSkud_12.1980.28334.7450.0597
KLLA0D16390gKNAG0G024500.31684.8350.0655
KLLA0D16390gKwal_56.239200.33854.8050.0704
KLLA0D16390gTDEL0F045000.31624.8160.0656
KLLA0D16390gKAFR0H022600.29624.7190.0628
KLLA0D16390gSuva_10.2220.27874.7590.0586
KLLA0D16390gYLR129W0.29054.8010.0605
CAGL0M04279gZYRO0F10406g0.25053.1780.0788
CAGL0M04279gEcym_42550.25134.7610.0528
CAGL0M04279gKLLA0D16390g0.31504.7360.0665
CAGL0M04279gNDAI0G025800.22564.7060.0479
CAGL0M04279gAGL196C0.26674.8100.0554
CAGL0M04279gKLTH0G12276g0.26254.8490.0541
CAGL0M04279gNCAS0C032600.22704.7680.0476
CAGL0M04279gTPHA0C008100.24254.7190.0514
CAGL0M04279gSmik_12.1920.24254.7860.0507
CAGL0M04279gKpol_1036.690.22904.7230.0485
CAGL0M04279gTBLA0A039500.25424.6900.0542
CAGL0M04279gSAKL0H15532g0.22074.8100.0459
CAGL0M04279gSkud_12.1980.24454.8000.0509
CAGL0M04279gKNAG0G024500.27144.8620.0558
CAGL0M04279gKwal_56.239200.26894.8350.0556
CAGL0M04279gTDEL0F045000.26384.8660.0542
CAGL0M04279gKAFR0H022600.23704.7510.0499
CAGL0M04279gSuva_10.2220.23544.8230.0488
CAGL0M04279gYLR129W0.24164.8060.0503
NDAI0G02580ZYRO0F10406g0.18234.7290.0385
NDAI0G02580Ecym_42550.21274.7120.0451
NDAI0G02580KLLA0D16390g0.29654.7090.0630
NDAI0G02580CAGL0M04279g0.22564.7060.0479
NDAI0G02580AGL196C0.23314.7860.0487
NDAI0G02580KLTH0G12276g0.25024.8090.0520
NDAI0G02580NCAS0C032600.11984.7280.0253
NDAI0G02580TPHA0C008100.17494.6690.0375
NDAI0G02580Smik_12.1920.17694.6940.0377
NDAI0G02580Kpol_1036.690.17064.6220.0369
NDAI0G02580TBLA0A039500.18604.6450.0400
NDAI0G02580SAKL0H15532g0.16604.8190.0345
NDAI0G02580Skud_12.1980.17654.7080.0375
NDAI0G02580KNAG0G024500.20504.8400.0423
NDAI0G02580Kwal_56.239200.22904.7970.0477
NDAI0G02580TDEL0F045000.20064.8020.0418
NDAI0G02580KAFR0H022600.17024.7110.0361
NDAI0G02580Suva_10.2220.16754.7090.0356
NDAI0G02580YLR129W0.17604.6990.0374
AGL196CZYRO0F10406g0.23934.8150.0497
AGL196CEcym_42550.21344.8770.0438
AGL196CKLLA0D16390g0.31414.8000.0654
AGL196CCAGL0M04279g0.26674.8100.0554
AGL196CNDAI0G025800.23314.7860.0487
AGL196CKLTH0G12276g0.28343.3350.0850
AGL196CNCAS0C032600.24564.8660.0505
AGL196CTPHA0C008100.25214.8320.0522
AGL196CSmik_12.1920.25284.8580.0520
AGL196CKpol_1036.690.24204.8020.0504
AGL196CTBLA0A039500.26814.7970.0559
AGL196CSAKL0H15532g0.23262.9960.0776
AGL196CSkud_12.1980.25074.8580.0516
AGL196CKNAG0G024500.26994.8880.0552
AGL196CKwal_56.239200.26894.8810.0551
AGL196CTDEL0F045000.25494.8780.0522
AGL196CKAFR0H022600.25964.8210.0538
AGL196CSuva_10.2220.24514.8670.0504
AGL196CYLR129W0.24244.8600.0499
KLTH0G12276gZYRO0F10406g0.24914.8840.0510
KLTH0G12276gEcym_42550.27424.8470.0566
KLTH0G12276gKLLA0D16390g0.32414.8060.0674
KLTH0G12276gCAGL0M04279g0.26254.8490.0541
KLTH0G12276gNDAI0G025800.25024.8090.0520
KLTH0G12276gAGL196C0.28343.3350.0850
KLTH0G12276gNCAS0C032600.23484.8360.0485
KLTH0G12276gTPHA0C008100.23254.8290.0481
KLTH0G12276gSmik_12.1920.24014.8440.0496
KLTH0G12276gKpol_1036.690.24064.8200.0499
KLTH0G12276gTBLA0A039500.27134.8100.0564
KLTH0G12276gSAKL0H15532g0.18954.8800.0388
KLTH0G12276gSkud_12.1980.23754.8320.0491
KLTH0G12276gKNAG0G024500.28564.8900.0584
KLTH0G12276gKwal_56.239200.11044.8920.0226
KLTH0G12276gTDEL0F045000.25294.8790.0518
KLTH0G12276gKAFR0H022600.25314.8170.0525
KLTH0G12276gSuva_10.2220.23064.8360.0477
KLTH0G12276gYLR129W0.24334.8540.0501
NCAS0C03260ZYRO0F10406g0.19924.7810.0417
NCAS0C03260Ecym_42550.21894.7950.0456
NCAS0C03260KLLA0D16390g0.29764.7480.0627
NCAS0C03260CAGL0M04279g0.22704.7680.0476
NCAS0C03260NDAI0G025800.11984.7280.0253
NCAS0C03260AGL196C0.24564.8660.0505
NCAS0C03260KLTH0G12276g0.23484.8360.0485
NCAS0C03260TPHA0C008100.17464.7280.0369
NCAS0C03260Smik_12.1920.16684.7300.0353
NCAS0C03260Kpol_1036.690.18924.7470.0399
NCAS0C03260TBLA0A039500.19744.7090.0419
NCAS0C03260SAKL0H15532g0.16004.8350.0331
NCAS0C03260Skud_12.1980.17074.7630.0358
NCAS0C03260KNAG0G024500.20044.8970.0409
NCAS0C03260Kwal_56.239200.24484.8490.0505
NCAS0C03260TDEL0F045000.20642.6790.0770
NCAS0C03260KAFR0H022600.17274.7470.0364
NCAS0C03260Suva_10.2220.16254.7480.0342
NCAS0C03260YLR129W0.17174.7490.0362
TPHA0C00810ZYRO0F10406g0.19934.7850.0416
TPHA0C00810Ecym_42550.23504.7390.0496
TPHA0C00810KLLA0D16390g0.29234.7140.0620
TPHA0C00810CAGL0M04279g0.24254.7190.0514
TPHA0C00810NDAI0G025800.17494.6690.0375
TPHA0C00810AGL196C0.25214.8320.0522
TPHA0C00810KLTH0G12276g0.23254.8290.0481
TPHA0C00810NCAS0C032600.17464.7280.0369
TPHA0C00810Smik_12.1920.20184.7500.0425
TPHA0C00810Kpol_1036.690.15104.6720.0323
TPHA0C00810TBLA0A039500.19884.6220.0430
TPHA0C00810SAKL0H15532g0.18254.8320.0378
TPHA0C00810Skud_12.1980.20514.7630.0431
TPHA0C00810KNAG0G024500.22824.8480.0471
TPHA0C00810Kwal_56.239200.24274.8560.0500
TPHA0C00810TDEL0F045000.22024.8230.0457
TPHA0C00810KAFR0H022600.18494.6940.0394
TPHA0C00810Suva_10.2220.19564.7740.0410
TPHA0C00810YLR129W0.19714.7560.0414
Smik_12.192ZYRO0F10406g0.20434.8280.0423
Smik_12.192Ecym_42550.23634.7780.0495
Smik_12.192KLLA0D16390g0.28454.7530.0598
Smik_12.192CAGL0M04279g0.24254.7860.0507
Smik_12.192NDAI0G025800.17684.6930.0377
Smik_12.192AGL196C0.25284.8580.0520
Smik_12.192KLTH0G12276g0.24014.8440.0496
Smik_12.192NCAS0C032600.16684.7300.0353
Smik_12.192TPHA0C008100.20184.7500.0425
Smik_12.192Kpol_1036.690.18924.7270.0400
Smik_12.192TBLA0A039500.21064.7140.0447
Smik_12.192SAKL0H15532g0.18714.8390.0387
Smik_12.192Skud_12.1980.04190.8800.0475
Smik_12.192KNAG0G024500.21954.8770.0450
Smik_12.192Kwal_56.239200.24864.8690.0511
Smik_12.192TDEL0F045000.20574.8680.0423
Smik_12.192KAFR0H022600.19764.7450.0416
Smik_12.192Suva_10.2220.03951.6460.0240
Smik_12.192YLR129W0.03960.8250.0479
Kpol_1036.69ZYRO0F10406g0.20343.3130.0614
Kpol_1036.69Ecym_42550.23084.7400.0487
Kpol_1036.69KLLA0D16390g0.29774.7110.0632
Kpol_1036.69CAGL0M04279g0.22904.7230.0485
Kpol_1036.69NDAI0G025800.17064.6220.0369
Kpol_1036.69AGL196C0.24204.8020.0504
Kpol_1036.69KLTH0G12276g0.24064.8200.0499
Kpol_1036.69NCAS0C032600.18924.7470.0399
Kpol_1036.69TPHA0C008100.15104.6720.0323
Kpol_1036.69Smik_12.1920.18924.7270.0400
Kpol_1036.69TBLA0A039500.20394.6400.0440
Kpol_1036.69SAKL0H15532g0.19152.1680.0883
Kpol_1036.69Skud_12.1980.19134.7250.0405
Kpol_1036.69KNAG0G024500.21724.8440.0448
Kpol_1036.69Kwal_56.239200.24234.8170.0503
Kpol_1036.69TDEL0F045000.21654.8340.0448
Kpol_1036.69KAFR0H022600.18663.0360.0615
Kpol_1036.69Suva_10.2220.18004.7590.0378
Kpol_1036.69YLR129W0.18714.7280.0396
TBLA0A03950ZYRO0F10406g0.21934.7180.0465
TBLA0A03950Ecym_42550.24874.6910.0530
TBLA0A03950KLLA0D16390g0.30644.6880.0653
TBLA0A03950CAGL0M04279g0.25424.6900.0542
TBLA0A03950NDAI0G025800.18604.6450.0400
TBLA0A03950AGL196C0.26814.7970.0559
TBLA0A03950KLTH0G12276g0.27134.8100.0564
TBLA0A03950NCAS0C032600.19744.7090.0419
TBLA0A03950TPHA0C008100.19884.6220.0430
TBLA0A03950Smik_12.1920.21064.7140.0447
TBLA0A03950Kpol_1036.690.20394.6400.0440
TBLA0A03950SAKL0H15532g0.20444.7940.0426
TBLA0A03950Skud_12.1980.21514.7060.0457
TBLA0A03950KNAG0G024500.25034.8420.0517
TBLA0A03950Kwal_56.239200.28554.8370.0590
TBLA0A03950TDEL0F045000.21804.7980.0454
TBLA0A03950KAFR0H022600.20284.6650.0435
TBLA0A03950Suva_10.2220.20784.7290.0439
TBLA0A03950YLR129W0.21574.6970.0459
SAKL0H15532gZYRO0F10406g0.19594.8730.0402
SAKL0H15532gEcym_42550.19364.8790.0397
SAKL0H15532gKLLA0D16390g0.26924.8300.0557
SAKL0H15532gCAGL0M04279g0.22074.8100.0459
SAKL0H15532gNDAI0G025800.16604.8190.0345
SAKL0H15532gAGL196C0.23262.9960.0776
SAKL0H15532gKLTH0G12276g0.18954.8800.0388
SAKL0H15532gNCAS0C032600.16004.8350.0331
SAKL0H15532gTPHA0C008100.18254.8320.0378
SAKL0H15532gSmik_12.1920.18714.8390.0387
SAKL0H15532gKpol_1036.690.19152.1680.0883
SAKL0H15532gTBLA0A039500.20444.7940.0426
SAKL0H15532gSkud_12.1980.18524.8480.0382
SAKL0H15532gKNAG0G024500.20614.9160.0419
SAKL0H15532gKwal_56.239200.19963.6580.0546
SAKL0H15532gTDEL0F045000.20233.0120.0672
SAKL0H15532gKAFR0H022600.19224.8340.0398
SAKL0H15532gSuva_10.2220.17204.8240.0356
SAKL0H15532gYLR129W0.18754.8440.0387
Skud_12.198ZYRO0F10406g0.20164.8210.0418
Skud_12.198Ecym_42550.23644.7940.0493
Skud_12.198KLLA0D16390g0.28334.7450.0597
Skud_12.198CAGL0M04279g0.24454.8000.0509
Skud_12.198NDAI0G025800.17654.7080.0375
Skud_12.198AGL196C0.25074.8580.0516
Skud_12.198KLTH0G12276g0.23754.8320.0491
Skud_12.198NCAS0C032600.17074.7630.0358
Skud_12.198TPHA0C008100.20514.7630.0431
Skud_12.198Smik_12.1920.04190.8800.0475
Skud_12.198Kpol_1036.690.19134.7250.0405
Skud_12.198TBLA0A039500.21514.7060.0457
Skud_12.198SAKL0H15532g0.18524.8480.0382
Skud_12.198KNAG0G024500.21704.8990.0443
Skud_12.198Kwal_56.239200.25664.8710.0527
Skud_12.198TDEL0F045000.21054.8520.0434
Skud_12.198KAFR0H022600.19614.7470.0413
Skud_12.198Suva_10.2220.03601.0530.0342
Skud_12.198YLR129W0.04671.2290.0380
KNAG0G02450ZYRO0F10406g0.21454.8630.0441
KNAG0G02450Ecym_42550.26324.8560.0542
KNAG0G02450KLLA0D16390g0.31684.8350.0655
KNAG0G02450CAGL0M04279g0.27144.8620.0558
KNAG0G02450NDAI0G025800.20504.8400.0423
KNAG0G02450AGL196C0.26994.8880.0552
KNAG0G02450KLTH0G12276g0.28564.8900.0584
KNAG0G02450NCAS0C032600.20044.8970.0409
KNAG0G02450TPHA0C008100.22824.8480.0471
KNAG0G02450Smik_12.1920.21954.8770.0450
KNAG0G02450Kpol_1036.690.21724.8440.0448
KNAG0G02450TBLA0A039500.25034.8420.0517
KNAG0G02450SAKL0H15532g0.20614.9160.0419
KNAG0G02450Skud_12.1980.21704.8990.0443
KNAG0G02450Kwal_56.239200.28374.9030.0579
KNAG0G02450TDEL0F045000.23782.8400.0837
KNAG0G02450KAFR0H022600.21734.8720.0446
KNAG0G02450Suva_10.2220.20734.8850.0424
KNAG0G02450YLR129W0.21514.9040.0439
Kwal_56.23920ZYRO0F10406g0.24344.8670.0500
Kwal_56.23920Ecym_42550.26944.8480.0556
Kwal_56.23920KLLA0D16390g0.33854.8050.0704
Kwal_56.23920CAGL0M04279g0.26894.8350.0556
Kwal_56.23920NDAI0G025800.22904.7970.0477
Kwal_56.23920AGL196C0.26894.8810.0551
Kwal_56.23920KLTH0G12276g0.11044.8920.0226
Kwal_56.23920NCAS0C032600.24484.8490.0505
Kwal_56.23920TPHA0C008100.24274.8560.0500
Kwal_56.23920Smik_12.1920.24864.8690.0511
Kwal_56.23920Kpol_1036.690.24104.8140.0501
Kwal_56.23920TBLA0A039500.28424.8400.0587
Kwal_56.23920SAKL0H15532g0.19963.6580.0546
Kwal_56.23920Skud_12.1980.25664.8710.0527
Kwal_56.23920KNAG0G024500.28374.9030.0579
Kwal_56.23920TDEL0F045000.25254.8960.0516
Kwal_56.23920KAFR0H022600.25554.8480.0527
Kwal_56.23920Suva_10.2220.24814.8670.0510
Kwal_56.23920YLR129W0.25194.8740.0517
TDEL0F04500ZYRO0F10406g0.20412.0220.1009
TDEL0F04500Ecym_42550.25214.8480.0520
TDEL0F04500KLLA0D16390g0.31624.8160.0656
TDEL0F04500CAGL0M04279g0.26384.8660.0542
TDEL0F04500NDAI0G025800.20064.8020.0418
TDEL0F04500AGL196C0.25494.8780.0522
TDEL0F04500KLTH0G12276g0.25294.8790.0518
TDEL0F04500NCAS0C032600.20642.6790.0770
TDEL0F04500TPHA0C008100.22024.8230.0457
TDEL0F04500Smik_12.1920.20574.8680.0423
TDEL0F04500Kpol_1036.690.21664.8350.0448
TDEL0F04500TBLA0A039500.21814.7960.0455
TDEL0F04500SAKL0H15532g0.20233.0120.0672
TDEL0F04500Skud_12.1980.21054.8520.0434
TDEL0F04500KNAG0G024500.23782.8400.0837
TDEL0F04500Kwal_56.239200.25254.8960.0516
TDEL0F04500KAFR0H022600.21733.3360.0651
TDEL0F04500Suva_10.2220.20454.8620.0421
TDEL0F04500YLR129W0.20844.8630.0428
KAFR0H02260ZYRO0F10406g0.20344.7760.0426
KAFR0H02260Ecym_42550.23044.7460.0485
KAFR0H02260KLLA0D16390g0.29624.7190.0628
KAFR0H02260CAGL0M04279g0.23704.7510.0499
KAFR0H02260NDAI0G025800.17024.7100.0361
KAFR0H02260AGL196C0.25964.8210.0538
KAFR0H02260KLTH0G12276g0.25314.8170.0525
KAFR0H02260NCAS0C032600.17274.7470.0364
KAFR0H02260TPHA0C008100.18494.6940.0394
KAFR0H02260Smik_12.1920.19764.7450.0416
KAFR0H02260Kpol_1036.690.18663.0360.0615
KAFR0H02260TBLA0A039500.20284.6650.0435
KAFR0H02260SAKL0H15532g0.19224.8340.0398
KAFR0H02260Skud_12.1980.19614.7470.0413
KAFR0H02260KNAG0G024500.21734.8720.0446
KAFR0H02260Kwal_56.239200.25554.8480.0527
KAFR0H02260TDEL0F045000.21733.3360.0651
KAFR0H02260Suva_10.2220.18834.7650.0395
KAFR0H02260YLR129W0.18504.7190.0392
Suva_10.222ZYRO0F10406g0.19474.8410.0402
Suva_10.222Ecym_42550.23044.7940.0481
Suva_10.222KLLA0D16390g0.27874.7590.0586
Suva_10.222CAGL0M04279g0.23544.8230.0488
Suva_10.222NDAI0G025800.16754.7090.0356
Suva_10.222AGL196C0.24514.8670.0504
Suva_10.222KLTH0G12276g0.23064.8360.0477
Suva_10.222NCAS0C032600.16254.7480.0342
Suva_10.222TPHA0C008100.19564.7740.0410
Suva_10.222Smik_12.1920.03951.6460.0240
Suva_10.222Kpol_1036.690.18034.7590.0379
Suva_10.222TBLA0A039500.20784.7290.0439
Suva_10.222SAKL0H15532g0.17204.8240.0356
Suva_10.222Skud_12.1980.03601.0530.0342
Suva_10.222KNAG0G024500.20734.8850.0424
Suva_10.222Kwal_56.239200.24814.8670.0510
Suva_10.222TDEL0F045000.20454.8620.0421
Suva_10.222KAFR0H022600.18834.7650.0395
Suva_10.222YLR129W0.04671.5890.0293
YLR129WZYRO0F10406g0.19514.8200.0405
YLR129WEcym_42550.23414.7840.0489
YLR129WKLLA0D16390g0.29054.8010.0605
YLR129WCAGL0M04279g0.24164.8060.0503
YLR129WNDAI0G025800.17594.6980.0374
YLR129WAGL196C0.24244.8600.0499
YLR129WKLTH0G12276g0.24334.8540.0501
YLR129WNCAS0C032600.17174.7490.0362
YLR129WTPHA0C008100.19714.7560.0414
YLR129WSmik_12.1920.03960.8250.0479
YLR129WKpol_1036.690.18744.7280.0396
YLR129WTBLA0A039500.21574.6970.0459
YLR129WSAKL0H15532g0.18594.8440.0384
YLR129WSkud_12.1980.04671.2290.0380
YLR129WKNAG0G024500.21514.9040.0439
YLR129WKwal_56.239200.25194.8740.0517
YLR129WTDEL0F045000.20844.8630.0428
YLR129WKAFR0H022600.18504.7190.0392
YLR129WSuva_10.2220.04671.5890.0293