MUSCLE (3.8) multiple sequence alignment

TBLA0F03050    ------------------------------------------------------------
Ecym_4299     --MFILRENSDGIESQASTISDTQNLRTVDNNNRGLQDTSGLDELETDYTRFKTNEDS--
TPHA0A01760    -------------------------------MTASINGSIDLERFELEYDHGKRGDD---
AGR077C      --------MSRQVHTGRSSSDDTGAPQW---PSRNSVLNDDIEALQAEYDQLKAGEVH--
ZYRO0C01452g    ----MVGSPSGNLSGSGTPPPSQLPPRF--ESEVELSEVSNLDDLEQEYDQYKAAEDRER
KLTH0G13486g    ------------MSNFQSSPGSKRESSFEVSRELSNDAPIDLDDLDAEYGQFKNAEHSDA
Kwal_56.23759   ------------------------------MSNLERQTSLDLDDLDAEYGHFKNTEHSEI
KLLA0F19338g    -----------MTSPQQTSVSGKEFDSLDGESSNQYSVGPDFDQLEQEYDDLKTSEIIAP
SAKL0H16830g    ------MSDYHTHNRGSSKDLEHNSSDF---------AEPNLDDLEAEYDNYKNAEQNPR
TPHA0J00800    ----------MPTDKKNDTTVDNRDLDNIELSSYSNSNTVDLEALEEEYDQYKKEEEIEY
CAGL0L12342g    --------------------------------------MEELDNLELEYNQFKNNERPSN
TDEL0F03980    ----------MGTREAESVPAD---------------SAFKLDDLEAEYDLYKANEQLED
KNAG0G02070    ---MTERRHSFRQEDSDNSFPNEYGAEY--NNANEVSSTPDLDNLELEYDQYKADELHPQ
Kpol_543.43    -------------------------MSF---------DLDDLEDLELEYNQYKTVEEQGN
NDAI0B02020    --MNQTIPFQKNENNTNDIENQYELPSF----PNSDTSSQNLADLELEYDQYKASETNNK
NCAS0B05050    MSGTNGNPFNTRESENDLSNDQYEIPNYTSNIPSSGNSTQNLDDLELEYDQYKVSETNNN
KAFR0B02750    ----------------MSNQHDTELTDF-----------SNLDDLEQEFNQYKKIELT--
Suva_10.176    ----------MSRETHSNIEEVVEIPDF-----QDSTTVPDLDDLELEYDQYKNNENNGA
Skud_12.160    -----------MSKETQPNLEEVEIPDF----QDNTDSVPNLDDLELEYDQYKNNENNGV
Smik_12.151    -----------MSRETYPNLEEVEIPDF----QDTSNTVPDLDDLELEYDQYKNNENNDA
YLR092W      -----------MSREGYPNFEEVEIPDF----QETNNTVPDLDDLELEYDQYKNNENNDT
                                        

TBLA0F03050    ------------------------------------------------------------
Ecym_4299     ----------AGYSGAENERSRIDKFD-SVGSSLQFAK--YDGNALPD------------
TPHA0A01760    ----------THDRVEARDLYSKVDIEEVTFQCDNYSG--RLDVNSSL------------
AGR077C      ----------SAQGATHGDIGSRQYSG-SGKPAAQYLG--LNVNSREA------------
ZYRO0C01452g    V---------VGRGDDEYDDDLRKGKVDYKETELEYWN--STNGTTNL--------LAPK
KLTH0G13486g    TAGR------DLTSEYGAQFAAEFGGE-PGSGSGSGSG--FPEAKPVA----PAAPGNVP
Kwal_56.23759   GGGPSSNPGAAVGVGASTKLGQDQNGD-KSGATGGGNG--ANEPLALY------------
KLLA0F19338g    HISNGHS---ISSSPRHHHLYEDRHLDSIIDTNTHGFKKHDNGNGKFADVNIEQIYNYDS
SAKL0H16830g    EKSD------VVETLPPTTHQNDAKGL-KNDGQTTVEL--YGTTSSGG------------
TPHA0J00800    ISGNYLNSSPTQNINVTSNPKYEEYKKLKHLDQSYNYV--STEYLDTD------------
CAGL0L12342g    T---------NAGADIEKGLDTKKYFE-RSITDNSTYG--KKSY----------------
TDEL0F03980    NE--------VTVNGSEDDYGNKKGIDLVKETEVRYYG--SPGPEAIG------------
KNAG0G02070    RT--------ILSNQADTDREKIANVF-VEEQSVRDSN--IPSASIEELQYFAHE-SDGA
Kpol_543.43    SD--------VGDSSGNDDLGNAGDGL-TKDSKFVFEK--DLGYTDDSNELTRESFLNSS
NDAI0B02020    SNHGP-----DLETNNLDVQFSNTYNTGDKKNSIKNHQIQINTFNADS------------
NCAS0B05050    DDVINNNNNNNNNNNNIPELETQQNLD-VQFSNTTNNK--ENQYRIVS--------TVNP
KAFR0B02750    ----------ISSTRQNEEVDSKRQGKSDKNVKSSSFD--SIFSLTQQ------------
Suva_10.176    FNDN------DLESNSLTNHNTASEAKGVKGSKVEYFN--TSDISLYD------------
Skud_12.160    FSDN------DLESNSVANRNAVNDAKGVKGSKIEYFD--PSDVSLYD------------
Smik_12.151    FKDN------DLESNSVAKPNAVGNGKGAKGSKIEYFN--PSDVSLYD------------
YLR092W      FNDK------DLESNSVAKHNAVNSSKGVKGSKIDYFN--PSDVSLYD------------
                                        

TBLA0F03050    ---MVYREKQVTLIETFNHRVPRAFTWQSIKTYLLSLLPITKWIAHYNLQWFISDVIAGI
Ecym_4299     FKAPPYYETTVTFMEYYDRTIRSRVGRSFFRSYFLSLFPIIKWIHHYNFAWMYSDFIAGI
TPHA0A01760    -SIPMYNEKPVTIKDFYYEKINDYFSIGEIVQYLTSLFPLLKWLPHYNLDWLIQDLIAGI
AGR077C      --VPEYEETVVSVKDYYNYKLRGFISLNTARDYALSVFPLHRWIHHYNVAWMYADMVAGI
ZYRO0C01452g    ATVPSYEEGQVGPFDIFYHDLKDRMTLGAVKHYFESAFPIIKWLPFYNWKWGYADLVAGI
KLTH0G13486g    SALYEFHERPVTVGEFYSQNLRSTFTLATFTNYLRSLLPIMRWLPHYNARWLYQDLVAGI
Kwal_56.23759   DSPEAYYEDKVTFREYYDTTIRPSLTASNVRQYLRDLLPVINWLPHYNGRWFYQDMVAGI
KLLA0F19338g    LRVPNYEETVVDAKQLYDEKLRPYLTFSAIVEYLTSLFPLLKWVHHYNFNWLYNDLVAGI
SAKL0H16830g    -VIPGYHEDTVNFKDYYDQSLSSNISFSSFREYLISLFPVIRWIPHYNFAWMYGDVVAGV
TPHA0J00800    YLIPAHNENIITFKEYYNHSLKEYFTFNAAKNYALSIFPIIHWLPFYNFNWFISDLIAGI
CAGL0L12342g    -SIPSYEEDTITLKDYYDTNLRDYFTWASVVDYIRSLFPVVNWLPFYNPKWFLSDLIAGI
TDEL0F03980    GNIPGFEESTVSVKDYYNQFIREKLTLNSAGSYVYSLFPIVKWFPHYNLTWGYADLVAGI
KNAG0G02070    KVIPSYVEGNVTELEFFNHSLRSKFTLNAAKNYILSIFPIIHWLPHYNVYWFIQDLIAGI
Kpol_543.43    ENVPRYIEETVTLKEYYNHSIRHYLTFKSFGNYLISIFPIIKWLPFYNYKWLISDLIAGI
NDAI0B02020    VIIPSFEEHAISFKDYYRHSLKENFSLKSVKEYALSIFPIIRWLPHYNLAWFSSDLIAGI
NCAS0B05050    VIIPNYDEKTVSIKDYYDHSIRENVTLVGVRDYFLSIFPITRWLPHYNLTWFTSDLIAGI
KAFR0B02750    QQVPTYEENSITIADYYTYSLRPYFTFKTITDYIKSLFPIFHWLPHYNLTWFISDLIAGI
Suva_10.176    NSVSQFDEPTVSFKEYYDHSIRSHLTLKAAGNYLKSVFPIIYWLPHYNVNWFIADLIAGI
Skud_12.160    NSVSQFEESAVSLKEYYNHSIRSHLTLKGAGDYLKSVFPIINWLPHYNFNWFIADLIAGI
Smik_12.151    NSVSQFEESTVSLKEYYDHSIRSHLTLKGARDYLKSVFPIINWLPHYNFNWFTADLIAGI
YLR092W      NSVSQFEETTVSLKEYYDHSIRSHLTVKGACSYLKSVFPIINWLPHYNFSWFTADLIAGI
            . * :  : :  :  .    * . :*: *. .** *  *.:**:

TBLA0F03050    TVGCVLVPQSMSYAQIATLDPQYGLYSSIMGCFIYTVFATSKDICIGPVAIMSLQTAKAI
Ecym_4299     TVGCVLVPQSMSYAQLAGLKPEYGLYSSFIGAFIYSFFATSKDVCIGPVAVMSVQVSKVI
TPHA0A01760    TVGCVLVPQSMSYAQIATLAPQYGLYSSFIGAFIYSFFATSKDVCIGPVAVMSLQTAKVI
AGR077C      TVGCVLVPQSMSYAQLASLSPQYGLYSSFVGAFIYSFFATSKDVCIGPVAVMSLETAKVI
ZYRO0C01452g    TVGCVLVPQSMSYAQIATLPPQYGLYSSFVGAFIYSFFATSKDVCIGPVAVMSLETAKVI
KLTH0G13486g    TVGCVLVPQSMSYAQIATLSPQYGLYSSFVGAFIYSFFATSKDVCIGPVAVMSLQTAKAI
Kwal_56.23759   TVGCVLVPQSMSYAVIATLPPQFGLYSSFVGAMIYSFFATSKDVCIGPVAVMSLQTAKAV
KLLA0F19338g    TVGCVLVPQSMSYAQIATLPAQYGLYSSFVGAFIYSFFATSKDVCIGPVAVMSLETAKVI
SAKL0H16830g    TVGCVLVPQSMSYAQIASLPAQYGLYSSFIGAFIYSFFATSKDVCIGPVAVMSLETAKVI
TPHA0J00800    TIGCVLVPQSMSYAQIATLDPQYGLYSSFIGAFVYALFATSKDVCIGPVAVMSLETAKVI
CAGL0L12342g    TVGTVLVPQSMSYAQIATLPPEYGLYSSFIGALVYSFFATSKDVCIGPVAVMSLQTAKVI
TDEL0F03980    TVGCVLVPQSMSYAQIASLPPQYGLYSSFIGAFIYSLFATSKDVCIGPVAVMSLQTAKVI
KNAG0G02070    TVGCVLVPQSMSYAQIATLPPQYGLYSSFIGAFIYSLFATSKDVCIGPVAVMSLETAKII
Kpol_543.43    TIGCVLVPQSMSYAQIATLPPQYGLYSSFVGAYTYSLFATSKDVCIGPVAVMSLQTAKVI
NDAI0B02020    TVGCVLVPQSMSYAQIATLPPQYGLYSSFIGAFTYSLFATSKDVCIGPVAVMSLETGKVI
NCAS0B05050    TVGCVLVPQSMSYAQIATLPAQYGLYSSFIGAFCYSLFATSKDVCIGPVAVMSLETAKVV
KAFR0B02750    TVGCVLVPQSMSYAQIATLSPQFGLYSSFIGAFSYSLFATSKDVCIGPVAVMSLQTAKVI
Suva_10.176    TIGCVLVPQSMSYAQVATLPAQYGLYSSFIGAYAYSFFATSKDVCIGPVAVMSLQTAKVI
Skud_12.160    TIGCVLVPQSMSYAQVATLPAQYGLYSSFIGAYAYSFFATSKDVCIGPVAVMSLQTAKVI
Smik_12.151    TIGCVLVPQSMSYAQVATLPAQYGLYSSFIGAYSYSFFATSKDVCIGPVAVMSLQTAKVI
YLR092W      TIGCVLVPQSMSYAQVATLPAQYGLYSSFIGAYSYSFFATSKDVCIGPVAVMSLQTAKVI
          *:* ********** :* * .::*****::*. *:.******:******:**::..* :

TBLA0F03050    AHVHQKHPD-----IPAHIIASTIAVICGAITMGIGVLRLGFFIDLIPVTAVFGFTSGSA
Ecym_4299     SHVIDQLPEGTP--ITAPMVASALALFSSILVIPIGLLRLGFILELISVTAVAGFMTGSA
TPHA0A01760    ERVTSGLTADEQTIYTAPIIATALALLCGIISTGIGFLRLGFLIEFISLNAVAGFMTGSA
AGR077C      ARVTENLPEDTN--ITGPIIATALTLLCGAIAMVIGILRLGFLVEFISITAVTGFMTGSA
ZYRO0C01452g    QETLEKFPKEDHE-VTGPLIATALALLCGIVAMGAGVLRLGFLVELISLNAVAGFMTGSS
KLTH0G13486g    SHVVSSLPEDTE--ITSPMIATALALLCGIISLGLGVLRLGFLVELISSTAVAGFMTGSA
Kwal_56.23759   SKVMAELPADTD--ITAPVVATALAFLCGLISLGLGVLRLGFLVELISSTAVAGFMTGSA
KLLA0F19338g    ARVLEKVGEDNPE-ITAPIIATTLSLICGGVALGVGLLRLGFLVEFISLNAVAGFMTGSA
SAKL0H16830g    ARVTEHLPDDTE--ITGPIIATALSLLCGAITLGIGVLRLGFLVELISLNAVAGFMTGSA
TPHA0J00800    ADVSSHFQ-NDPD-VTGPIIATTLALLCGGIAAAVGFLRLGFLVELISLNAVTGFMTGSA
CAGL0L12342g    ARVKEKHPDLDPS-ITGPIIATVLAFICGIIATGVGLLRLGFLVELISLNAVAGFMTGSA
TDEL0F03980    AQVSAKYPENDPI-VTAPVIATALSLLCGIVAIGVGLLRLGFLVELISLNAVAGFMTGSA
KNAG0G02070    ARVMKRFP-NDPD-VQGPIIATTTALLCGGIAAGVGFLRLGFLVELISLNAVAGFMTGSA
Kpol_543.43    QHVNSSLTEEQKTYITAPLIATTLALLCGIISAGVGLLRLGFLVELISLNAVTGFMTGSA
NDAI0B02020    TKVLAKYPEADPN-ITAPVIATVLAFLCGVITAGIGFLRLGFLVELISLNAVTGFMTGSA
NCAS0B05050    TKVLAKYPDNDPT-ITAPIVATALSLLCGIVTAGVGVLRLGFLVELISLNAVTGFMTGSA
KAFR0B02750    ARVQDKLPSDTD--ITASEIATTLALLCGIIATGVGLLRLGFLVELISLNAVAGFMTGSA
Suva_10.176    ADVTARYPDGDTT-ITGPIIATTLALLCGIISAAVGFLRLGFLVELISLNAVAGFMTGSA
Skud_12.160    AEVQAKYPDGDTT-ITGPVIATTLALLCGIISAAVGFLRLGFLVELISLNAVAGFMTGSA
Smik_12.151    ADVTAKYPDGDPA-ITGPVIATTLALLCGIISAAIGFLRLGFLVELISLNAVAGFMTGSA
YLR092W      ADVTAKYPDGDSA-ITGPVIATTLALLCGIISAAVGFLRLGFLVELISLNAVAGFMTGSA
           .       . :*:. :.:.. :  *.*****::::*. .** ** :**:

TBLA0F03050    FNILWGQIPGLMGYSKDVNTRQDTYKVVVDTLKKLPKTNINAVMGLIPLFCLFVWKYGCD
Ecym_4299     LSILASQLPSLLGIQK-INTRVETYRVLISTLKHLNGSDINAAFGLICLALLFFWKWTCG
TPHA0A01760    FNIICGQVPALMGYNKKVNTRASTYEVVINTLKHLPDTKLDAVFGLIPLSILYLCKWFFS
AGR077C      LSIISGQVPSLMGYSKKVNTRATTYKVIIESLKHLKDTNMNAAFGLVPLVLLFLWKWICG
ZYRO0C01452g    LNIISGQVPALMGFKKYVHTRDSTYKIIINSLKNLKHTQLDAVFGLIPLVLLYTWKWWCS
KLTH0G13486g    LNIIAGQVPALMGYNKLVNTRTSTYKVIINSLRHLPDTKLDAVFGLVPLVILYVWKWGCS
Kwal_56.23759   LNIISGQLPALMGYNKLVNTRTSTYKVIIETLKHLPDTKLDAVFGLIPLVMLYTWKWLCN
KLLA0F19338g    INIMSGQVPGLMGYSKNVNTRDSTYKVIINTLKHLPDTKLDAVFGLIPLFILYSWKYFCG
SAKL0H16830g    FSIITGQLPALMGYNEKVNTRDTTYKVVINTLKHLPDTKLDAVFGLIPLLILYLWKYGCN
TPHA0J00800    FNILWGQVPGLMGYSKLVNTRQATYKVVIDTLKHLPDTKLDAVFGLIPLFILYVVKWWCT
CAGL0L12342g    FNIIWGQIPGLMGYSKKVNTRRSTYHVVIDSLKHLPDTKLDAAFGLIPLFTLFFWKWWCN
TDEL0F03980    FNILWGQVPALMGYSSKVNTRASTYKVVIDSLKHLPDTKLDAVFGLVPLCLLYLWKWWCG
KNAG0G02070    LNIISGQVPALMGYGKLVNTRTATYKVIVNTLKHLPDTKLDAVFGLIPLFILYFWRWWCN
Kpol_543.43    LNIISGQVPALMGYASEVNTREATYKVIINTLKHLPDTKIDAIFGLIPLVILYFWKWWFS
NDAI0B02020    LNIMWGQIPALMGYGSKVNTRTSTYKVIIESLKHLPDTKLDAVFGLIPLFILYLWKWWCG
NCAS0B05050    LNILWGQVPGLMGYNSKVNTRTANYKVIIETLKHLPDTKLDAVFGLIPLFLLYLWKWWCD
KAFR0B02750    LNIISGQVPGLMGYNSEVNTRTSTYKVIIDTLKHLPDTKLDAVFGLIPLFLLFAWKWVCD
Suva_10.176    FNILWGQVPALMGYNKLVNTRVATYKIVIDSLKHLPDTTLDAAFGLIPLFILYTWKWWCG
Skud_12.160    FNILWGQVPALMGYNKLVNTRAATYKVVIETLKHLPDTKLDAVFGLIPLFLLYVWKWWCG
Smik_12.151    FNILWGQVPALMGYNSLVNTRAATYKVVIETLKHLPDTKLDAVFGLIPLFLLYVWKWWCG
YLR092W      FNILWGQVPALMGYNSLVNTRAATYKVVIETLKHLPDTKLDAVFGLIPLFLLYVWKWWCG
          :.*: .*:*.*:* . ::** .* :::.:*.:* : ::* :**: * *: .:  

TBLA0F03050    -YAL--------------RRGNLKPWPKRIVFYLLSLRVTIVIIICSAAAY-GAKN----
Ecym_4299     YLGP----KLISKYLR--PNSKKARIWQSFFFYAQALRNAFVLFLATFVSWLVIGRHKKK
TPHA0A01760    SLGPQYLNKLSNRRNLTERQRKIIKYLGNYFFYSNAMRNGVVIIVFTAISW-AITRGKSS
AGR077C      SLGP----RLVDRYLQ--FKPSRASRWNAAFFYLQALRNAVIIVVFTAISW-GISRHKLE
ZYRO0C01452g    SYGP----KLADRHFK--NNPKKRDILKTFYFYAQAMRSAVIIIVFTAISY-GITKGRKT
KLTH0G13486g    TGGP----RLVQRY-----GSRRSRMWDNVFLYTQALRNAVVIVVFTAIAW-GMSHRALK
Kwal_56.23759   SGGP----RLVERYTV--RGSRKQRIWSATLFYTQALRNAVIIIVFTAIAW-SISHHKKK
KLLA0F19338g    TLGP----KLVDRYVAR-SDVKRAAAYKYILFYLQALRNAFVIIIFTLISW-GITRHKAK
SAKL0H16830g    TIGP----NWVDRRMN--PHSPRAKFWKSFFFYAQALRNAFVIVLFTLIAW-GITRHKKK
TPHA0J00800    NYGL----QLAEKQFS--SNERYRFYLKKFYFYTNAMRNAVVIIIFTAISW-SITRNKSS
CAGL0L12342g    SMGP----KLTDRYFPANSRPRANKYWKAFYFYLQASRNGIIIILFTAVSY-GITKGVAK
TDEL0F03980    TYGP----KLADRQLA--HSPKKQRILKRFYFYSNAMRNAVIIIVFTAISW-RITKNKDK
KNAG0G02070    GYGP----KLTDRYYP--KGSRGNFLWKKFYFYAQASRSGIIIIVFTAISW-SITRHVPS
Kpol_543.43    SMGP----KLVDRYY---PNSKYKKYIKAFYFYGNAMRSGIIIIVMTSISW-SVTRGKSK
NDAI0B02020    NMGP----RMADKWFA--NNEKGNFYLKKFYFYAQAAKNAVIIIVFTAIAW-SITKGKTK
NCAS0B05050    NMGP----KLVDKWFPKNKNERANFYFKKFYFYAQAAKNAIIIIVFTAISW-SITRGKAK
KAFR0B02750    VLGP----RLNERHFGNGKNPRAHRIMKNFYFYAQTTKNAIIIIVFTCISW-AITRGKTS
Suva_10.176    TYGP----RLNDRFNS--KKPRLHKIVKWTCFYAQASRNGIIIIVFTCIAW-AITRGKSS
Skud_12.160    TYGP----RLNDRYNS--KNARLHKIVKWTYFYAQASRNGIIIIVFTCIGW-AITRGKSS
Smik_12.151    TYGP----ILNDRYNS--KNPRLHKILKWTYFYAQASRNGVIIVVFTCIGW-AITRGKSK
YLR092W      TYGP----RLNDRYNS--KNPRLHKIIKWTYFYAQASRNGIIIIVFTCIGW-AITRGKSK
           .              :* : . .::.: : .:  .  

TBLA0F03050    ----PSLKVLGKIPKGFAAASDNRLKSIPSDLVSDIWSEIPASVIVLVLEHVSIAKSFAR
Ecym_4299     ----TSISVLGTVPSGL---KHVGVPTIPSGLVHKLMPQLPPAVIILLLEHITIAKSFGR
TPHA0A01760    TS--VPISILGTVPKGL---KEVAVFKVPGGLFEKLAPDLPSSIIILLLEHIAISKSFGR
AGR077C      K---PPISLLGKVPSGL---KNVGPLELPEGLVEKLLPELPAATIILLLEHIAIAKSFGR
ZYRO0C01452g    ----PRISVLGKVPKGL---KDVHVMRIPEGLLSKMGSSIPSAIIILLLEHISIAKSFGR
KLTH0G13486g    EGGSARISLLGTVPSGL---KDVGVMKVPSGLLSKIAPELPASVIVLVLEHIAISKAFGR
Kwal_56.23759   ----APISLLGPVPSGL---KDVGVMKLPDGLAAKIAPELPASVIVLLLEHIAIAKAFGR
KLLA0F19338g    ED--LPISLLGTVPSGL---KNVGVMKLPDGLVSNLASELPSAIIILVLEHIAISKAFGR
SAKL0H16830g    ----HPISLLNTVPSGL---KNVGVMKFPDHLATNLAPELPAAAIILLLEHIAIAKAFGR
TPHA0J00800    SE--RPITVLGTVPSGL---KDIGVFKPQTKIVQKIGPQLPASIIVLLLEHIAIAKSFGR
CAGL0L12342g    DK--RRISVLGTVPKGL---RHTGVMKLPHGILNNIAAEIPSSIIVLLLEHIAISKSFGR
TDEL0F03980    EH--RPIKVLGTVPSGL---EDVGVAKIPEGLLAKMAPDIPASIIVLLLEHIAISKSFGR
KNAG0G02070    KE--RRISILGTVPKGL---KDVGAIKVPPELPAKIAPELPAAVIVLLLEHIAISKSFGR
Kpol_543.43    SE--RPISILGTVPSGL---QEVGVFTPPNGLLAKVAPELPSSIIVLLLEHIAIAKSFGR
NDAI0B02020    DE--RPISILGSVPKGL---KEVGVMKLPDGLASKIAPELPASVIVLLLEHIAIAKSFGR
NCAS0B05050    AD--RPISILGTVPKGL---KEVGVMKLPDGLLSKLAPELPASVIVLLLEHIAIAKSFGR
KAFR0B02750    ET--RPISVLGSVPKGL---KDVETFTVPSGLMAKLAPELPASIIVLLLEHIAIAKSFGR
Suva_10.176    AD--RPISILGSVPSGL---KEVGVFHVPPGLMSKLGPNLPASIIVLLLEHIAISKSFGR
Skud_12.160    SE--RPISILGSVPSGL---KEVGVFHVPSGLMSKLGPSLPSSIIVLLLEHIAISKSFGR
Smik_12.151    SE--RPISILGSVPSGL---KEVGVFHVPSGLMSKLGPNLPASIIVLLLEHIAISKSFGR
YLR092W      SE--RPISILGSVPSGL---KEVGVFHVPPGLMSKLGPNLPASIIVLLLEHIAISKSFGR
             :.:*. :*.*:       : .: ..:*.: *:*:***::*:*:*.*

TBLA0F03050    VNNYRVSADQELTAIGVSNVMGACCLGAYPVTGSFSRTALKARCEVRTPLGSIFSGLCVV
Ecym_4299     INNYKIVPDQELIAIGVTNLIGSF-FNAYPATGSFSRSALKAKCNVKTPLSGLFSGACVL
TPHA0A01760    VNDYKIVPDQELIAIGVTNLIGTF-FMAYPATGSFSRSALKAKCDVKTPLSGLFSGACVL
AGR077C      INNYKVVPDQELIAIGVTNLFATF-FNAYPATGSFSRSALKAKCNVKTPLSGLFTGACVL
ZYRO0C01452g    VNNYKVVPDQELIAIGATNLIGTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCNVRTPLSGVFSGACVL
KLTH0G13486g    VNDYRVVPDQELIAIGATNLIGTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCNVSTPLSGLFSGACVL
Kwal_56.23759   VNDYRVVPDQELIAIGATNLLGTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCNVSTPLSGVFSGACVL
KLLA0F19338g    VNGYKVVPDQELIAIGVTNLISTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCNVKTPLSGIFTGACVL
SAKL0H16830g    INDYKVVPDQELIAIGVTNLVGTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCNVRTPLSGVFTGACVL
TPHA0J00800    INDYKIVPDQELIAIGISNLVGTF-FSAYPATGSFSRSALNAKCNVKTPLSGIFTGGCVL
CAGL0L12342g    VNDYKINPNQEIIAIGVSNLLGTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCNVMTPLSGIFSAACVL
TDEL0F03980    INDYKVVPDQELIAIGATNLIGTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCEVRTPFSGVFTGCCVL
KNAG0G02070    INDYKVVPDQELIAIGVTNLIGTF-FHAYPTTGSFSRSALKAKCNVKTPLSGLFTGSCVL
Kpol_543.43    VNDYKVVPDQELIAIGISNLIGTF-FNSYPVTGSFSRSALKAKCNVKTPLSGIFTGSCVL
NDAI0B02020    INDYKVVPDQELIAIGVTNLIGTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCEVRTPLSGLFTGSCVL
NCAS0B05050    INDYKVVPDQELIAIGVTNLIGTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCKVRTPLSGIFTGACVL
KAFR0B02750    INDYKIVPDQEIVAIGITNLLGTF-FHAYPATGSFSRSALKAKCNVRTPLSGLFSGACVL
Suva_10.176    VNDYKVVPDQELIAIGVSNLLGTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCNVRTPLSGLFSGSCVL
Skud_12.160    INDYKVVPDQELIAIGVSNLLGTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCNVRTPLSGLFSGSCVL
Smik_12.151    INDYKVVPDQELIAIGVSNLLGTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCNVRTPLSGLFSGSCVL
YLR092W      INDYKVVPDQELIAIGVSNLLGTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCNVRTPLSGLFSGSCVL
          :*.*.: .:**: *** :*:..: : :**.******:**:*.*.* **:..:*:. **:

TBLA0F03050    VAITSLTSALAWIPKATLSAVIIHAVSGLISSYKVTIRLYKMGPLDCLGFLVTIFITVFS
Ecym_4299     LALYYLTSAFYYIPKAALSAVIIHAVVDLIASYKLSFYLWNTNPFDLISFLATILLTIFS
TPHA0A01760    LALYCLTGAFYYIPKATLSAVIIHAVSDLLASYKTTLNFYKMNPLDFVCFITTVFITVFS
AGR077C      LALYCLTEAFYFIPKATLSAVIIHAVADLIASYKVTWMFWRTNPLDFFAFIVTVIITVFS
ZYRO0C01452g    LALYCLTQTFYYIPSATLSAVIIHAVSDLCASYKTSWNFYKMNPGDFIAFIVTVFITVFS
KLTH0G13486g    LAIYCLTSAFKFIPKATLSAVIIHAVSDLIASYKTTWSFWRLSPPDLVCFLVTVVITVFS
Kwal_56.23759   LAIYCLTSAFQYIPKATLSAVIIHAVSDLIASYKTTWSIWRLNPLDLVCFLATVFIAVFS
KLLA0F19338g    LSLYCLTDAFYFIPKAALSAIIIHAVSDLVASYKTTWNFWLMNPLDFVCFIVTVIITIFS
SAKL0H16830g    LALYCLTEAFYYIPKATLSAVIIHAVSDLIASYETTWNFWKMNPLDCLCFLVTVFITIFS
TPHA0J00800    LALYCLTGAFFYIPKATLSAVIIHAVSDLIASYQTTLSFWNMNPLDTLCFLVTVLITVFS
CAGL0L12342g    LAIYCLTGAFFYIPKATLSAVIIHAVFDLIASYHTTWSLWKMNVFDFIGFITTVFITVFS
TDEL0F03980    VAIYCLTDAFFFIPSATLSAVIIHAVSDLLASYKTTWNFWKMNPLDCCAFIVTVLITVFS
KNAG0G02070    LALYCLTGAFFYIPKATLSAVIIHSVSDLVASYHTTWNFYKMNPLDFVCFLTTIIITVFS
Kpol_543.43    LALYCLTGAFFYIPKATLSAVIIHAVSDLVASYKTTWSFWKMNPLDFICFITTVFITVFA
NDAI0B02020    LALYCLTGVFLYIPKATLSAVIIHAVSDLIASYHTTWNFWKMNPLDCFSFIVTVFITVFS
NCAS0B05050    LALYCLTGAFFYIPKATLSAVIIQAVSDLIASYKITWNFWKMNPLDCLCFLVTVFITVFS
KAFR0B02750    LALYCLTGAFFYIPKATLCAVIIHAVSNLIASYKATMNFWKMNPLDCFCFLVTVIITVFA
Suva_10.176    LALYCLTGAFFYIPKATLSAVIIHAVSDLLASYQTTWNFWKMNPLDFICFIVTVLITVFS
Skud_12.160    LALYCLTGAFFYIPKATLSAVIIHAVSDLLASYQTTWNFWKMNPLDFICFIVTVLITVFA
Smik_12.151    LALYCLTGAFFYIPKATLSAVIIHAVSDLLASYQTTWNFWKMNPLDFICFIVTVLITVFA
YLR092W      LALYCLTGAFFYIPKATLSAVIIHAVSDLLASYQTTWNFWKMNPLDFICFIVTVLITVFA
          ::: ** .: :**.*:*.*:**::* .* :** : :: . *  *:.*:.:::*:

TBLA0F03050    EIEIGVYFAVCWACFLLMIRIAFPYGAFLGYVRVREISRSSITMIEPMDYE---SGNDKE
Ecym_4299     SIENGIYFAVAFSMATLLMKNAFPSGKFLGYVKITEV--SNLNVFEDLDSI--GNNDPEL
TPHA0A01760    SIEYGIYFAICFSCAQLIFKNMFPVGSFLGYIKIAEV--LNPTLSTNDYTILLDDSSSVL
AGR077C      SIEHGIYFSISWSCAVLLCKVAFPDGKFLGYIDVAEV--IEPAGPPSINSE---ADLASI
ZYRO0C01452g    SIDYGIYFAMCWSAAMFLLKNMFAPGRFLGRVEVAEV--VNAQVDPNVESVSESAGSHLD
KLTH0G13486g    SIENGIYFAMCWSVAVLLFRTAFPAGKFLGRVQIAEARVTNSGAGAGVGMSSGNSAGTAV
Kwal_56.23759   SIENGIYFAMCWSVAVLLFKVAFPRAQFLGRVEIAELA-TNEGVSAGSEFAPLSKDFEKG
KLLA0F19338g    SIENGIYFAVCWSCALLLLKVVFPTGQFLGYVEICQV--SNAEVDENIDRI----VLSED
SAKL0H16830g    SIENGIYFAICWSCAILLFKIAFPSGKFLGRVEVSEV--INPTVREDLGVV---EDFDSE
TPHA0J00800    SIENGIYFAMCYSCALFIFRSAFPAGKFLGRIEIAEV--INATPKDDFQMDNFNGFETSE
CAGL0L12342g    SIENGIYFAVCWSCAILLYNNAFPAGKFLGRIEIAEV--VNPKIVDDDDFSFENSNESFD
TDEL0F03980    SIENGIYFAMCWSCAMLLLKHAFPAGQFLGRVEVAEV--INPTVVEDVEAI---SINDQI
KNAG0G02070    SIENGIYFAICWSCALLLFKVAFPAGKFLGRVEIAEV--VDGEIINDNSVV---MTTDDC
Kpol_543.43    SIEDGIYFTMCWSAAILLFKVAFPAGKFLGYVKIAEI--VNPEIVDSDYLV------EKA
NDAI0B02020    SIENGIYFAMCWSCAILVLKVAFPAGKFLGRVEIAEV--VNGCVDDSFEVT---DYSSNS
NCAS0B05050    SIENGIYFAVCWSCAILLLKVCFPAGKFLGRIEVAEV--IDGYVDNSIESATTAEYSSAS
KAFR0B02750    SIEDGIYFAMCWSVAVLLFKVAFPPGKFLGQIEITEV--LDGKLVGDSSVL---TSSDEN
Suva_10.176    SIENGIYFAMCWSCAIFILKVAFPAGKFLGRVEIAEV--TDAYVRADSDSV---SFTSEN
Skud_12.160    SIEDGIYFAMCWSCAMLLLKVAFPAGKFLGRVEIAEV--TDAYVKADSDAV---SYVSEN
Smik_12.151    SIEDGIYFAMCWSCAMLLLKMAFPAGKFLGRVEIAEV--TDAYIKANSDAV---SYTSEN
YLR092W      SIEDGIYFAMCWSCAMLILKVAFPAGKFLGRVEVAEV--TDAYVRPDSDVV---SYVSEN
          .*: *:**::.::  :: . *. . *** : : :  .          

TBLA0F03050    NIKLNKKQLTKKYYNKFINSLHYNAPYDDDG-TSEYKNQNNKSTSISTSSSNEPEPKSST
Ecym_4299     PQEISKDS------KLAKDPDVHASANLMAS---------------------KLDVR---
TPHA0A01760    GEENTKDDSVKNRLDQNENPKSSEKEYSEFK------------SYEMSSNSKTTNLS---
AGR077C      DNSATFQQ---------IDKDGGKLNTVESV-------------------LPDPHTR---
ZYRO0C01452g    GFQAQSSIESSSKKLDPLDKSAVHSNYLNGG---------DDGSDNNINNQIGQKLV---
KLTH0G13486g    NREKERET-TFTAVSVSSESLSHTAPGKAKAANSAGTDKLGKVEGHVTDGGSPRAPR---
Kwal_56.23759   KGVSYASG------SVSSESFNAKKQGIEGG------------SQFVGGASNAAGAG---
KLLA0F19338g    SQPKTIED------NVTKNNTAVKVGVVANE------------------SFGHSQLQ---
SAKL0H16830g    NINVASST---------KPKLGLSADNSSIS-------------------TGPSRVR---
TPHA0J00800    YNNFPADQ------SYGKFDIANKNTHKYNS--------------------PHCSKN---
CAGL0L12342g    DEGIYFDN------SVAEDKLGTSSNDLKKF---NAGVKTRSINGELVNGQTSSDIR---
TDEL0F03980    EGSVGKSK------SLKADKGAISASSGSNY-------------------------K---
KNAG0G02070    VSEFGGNK------EFSKDKLNGKSDFIVKD---------KLDSTASSSSIAENKLK---
Kpol_543.43    ETSVQYST-------VLMNPEKGELSYLSSK-------------------SSESQLK---
NDAI0B02020    NLSLSADT-----INHNKKLKILHIPLLKTL--------KDQLFSDISSIQGKSKIR---
NCAS0B05050    SPSSDNET------DTKKIQKTSSISFGKDA---------KAVAVSTSPVDCNPKVR---
KAFR0B02750    SEILPTTK------------AGYSVEVVSNH---------------------NENTN---
Suva_10.176    NNRISTLE------EDGVGEKEGPTNYIINSFKKLETKVQTKGFESPSASIGQPRIK---
Skud_12.160    NNRISTLE------ENGEDEKEISAKYITNSSKKIETNVQTKGFASPSSSIGQPRIK---
Smik_12.151    NNGIRTSE------EGDEYEKDSSTKYITNSSKKIETNVQTKSFDSPSSLITQPRMK---
YLR092W      NNGISTLE------DGGEDDKESSTKYVTNSSKKIETNVQTKGFDSPSSSISQPRIK---
                                        

TBLA0F03050    CSTNEPEPESSTYSTNEVISIQPSTKKDDQNKTQIYNVDEETSQHYVIKGEDPTKNNEYI
Ecym_4299     ------------FHTK--------------------------------------------
TPHA0A01760    ------------YYVR--------------------------------------------
AGR077C      ------------FHRR--------------------------------------------
ZYRO0C01452g    ------------YHTK--------------------------------------------
KLTH0G13486g    ------------FHTK--------------------------------------------
Kwal_56.23759   ------------FHTK--------------------------------------------
KLLA0F19338g    ------------YHTK--------------------------------------------
SAKL0H16830g    ------------FHTK--------------------------------------------
TPHA0J00800    ------------FYTK--------------------------------------------
CAGL0L12342g    ------------YYTK--------------------------------------------
TDEL0F03980    ------------FHSK--------------------------------------------
KNAG0G02070    ------------YYTK--------------------------------------------
Kpol_543.43    ------------YHIK--------------------------------------------
NDAI0B02020    ------------YYTK--------------------------------------------
NCAS0B05050    ------------YYTK--------------------------------------------
KAFR0B02750    ------------YYTK--------------------------------------------
Suva_10.176    ------------YHTK--------------------------------------------
Skud_12.160    ------------YHTK--------------------------------------------
Smik_12.151    ------------YHTK--------------------------------------------
YLR092W      ------------YHTK--------------------------------------------
                : .                      

TBLA0F03050    FRQETSENSTIVEGTGNLDNSQDLEQLDQSSVDENQDNIINKRLTRQLVYDHELEHDTPT
Ecym_4299     ------------------------------------------------------------
TPHA0A01760    ------------------------------------------------------------
AGR077C      ------------------------------------------------------------
ZYRO0C01452g    ------------------------------------------------------------
KLTH0G13486g    ------------------------------------------------------------
Kwal_56.23759   ------------------------------------------------------------
KLLA0F19338g    ------------------------------------------------------------
SAKL0H16830g    ------------------------------------------------------------
TPHA0J00800    ------------------------------------------------------------
CAGL0L12342g    ------------------------------------------------------------
TDEL0F03980    ------------------------------------------------------------
KNAG0G02070    ------------------------------------------------------------
Kpol_543.43    ------------------------------------------------------------
NDAI0B02020    ------------------------------------------------------------
NCAS0B05050    ------------------------------------------------------------
KAFR0B02750    ------------------------------------------------------------
Suva_10.176    ------------------------------------------------------------
Skud_12.160    ------------------------------------------------------------
Smik_12.151    ------------------------------------------------------------
YLR092W      ------------------------------------------------------------
                                        

TBLA0F03050    EIIWIPYSHRFTRELNPHVKIHPPPPGVVVYRFSDSLTYINCSRNYDNIIDYIKDNTKPG
Ecym_4299     ---WVPLDNGYSRELNPEIAVHMPPPGVIVYRPTESWHYLNCSRQFDIIVDRVKTLTRPG
TPHA0A01760    ---WVPMKNDYHREVNPLIKITPPPPGIIVYRFGDSFTYLNCSRHYDIIYDEVKKNTRKG
AGR077C      ---WIPLDHAYSRELNPEAVVNPPPPGVIVYRPTDSWTYLNCSRHFDIILDHVKEHTRPG
ZYRO0C01452g    ---WISYDRSYSREFNPEVPIQPPPPGVIVYRFGDSYTYLNCSRHYDIIYDEVRRTTRRG
KLTH0G13486g    ---WVPFD-RYTRELNPEVFVAPPPPGVIVFRPSESWTYVNCSRQYDAIFDEVVRLTRRG
Kwal_56.23759   ---WVPFE-PYTRELNPQVPVAQPPPGVIVFRPSESWTYVNCARQYNAIFDEVVRTTRRG
KLLA0F19338g    ---WLPLNNHYQRELNPDVVVQAPPPGVIVYRPSESWTYVNCSRQYDTIFDRVKELTRPG
SAKL0H16830g    ---WIPLENNYGREYNSGIVVQPPPPGVIVYRPSESWTYINCSRQYDIIFDEVKRLTRRG
TPHA0J00800    ---WVPFDHTYTKELNKDVEILEPPPGVIVYRLSDSFIYLNCSRHFDTIFDEVKRKTKRG
CAGL0L12342g    ---WVPFDHAYSKELNPSVRITPPPPGVIVYRLSDSYTYINCSRHYDLIFDEIKRVTRRG
TDEL0F03980    ---WVAEQYAYNRELNPDVKILPPPPGVVVYRMSDSFTYINCSRHYDTIFDHIKKHTRRG
KNAG0G02070    ---WVPFDHAYTRELNPDVTIQPPPPGVIVYRMSDSYTYINASNHYDIIIDEIKRVTRRG
Kpol_543.43    ---WIPYDHAYTKEMNPNVEVTPPPDGVIVYRLTESFTYINCSRNYETLYDKVKELTRPG
NDAI0B02020    ---WLPFDHAYTKELNPNVIILPPPPGVIVYRLTDSFTYMNCSKHYDVIFEEIKKQTKRG
NCAS0B05050    ---WVPFDHAYTRELNPSVNILPPPPGVIVYRLTDSFTYINCSRHYDVIFDEVKRQTRRG
KAFR0B02750    ---WVPFDFSYTKELNPDAHIKPPPPGVIVYRMADSFTYMNCSRHFDILFDEIKRSTKRG
Suva_10.176    ---WLPFDHKYTKELNPDVNILPPPEGVLVYRLSESYTYINCSRHYNVITDEIKKVTRRG
Skud_12.160    ---WLPFDHKYTRELNPDVHILPPPESVLVYRLSESYTYLNCSRHYNIIIDEVKRATRRG
Smik_12.151    ---WVPFDHKYTRELNPDIQILPPPEGVLVYRLSESYTYLNCSRHYNIITEKVKEVTRRG
YLR092W      ---WIPFDHKYTRELNPDVQILPPPDGVLVYRLSESYTYLNCSRHYNIITEEVKKVTRRG
           *:. . : .* *  : ** .::*:* :* *:*.:.::: : : :  *. *

TBLA0F03050    EIDVLSDALYVKPWNNPGPWEKPKL----------KFWEH---------------ADPEI
Ecym_4299     KL-VNHLRKSEQLWCEPGDWVPPLF------LRKFFKKYR---------------HKAAK
TPHA0A01760    IS-NVYKRKQDRPWNDVGEWECPKS------LKNLFNKFK---------KKTDIGGDEDK
AGR077C      QL-VNHLSNKERLWCDPGPWRPPRI------FRRFIADKR--------------------
ZYRO0C01452g    QM-ISAVKKVDRPWNDPGEWEAPRW------FKKLTSKKK--------------TAEEWA
KLTH0G13486g    RP-QIVAKSSSRPWNDPGEWHPPKF------LRKLFKSSS---------------EDLEN
Kwal_56.23759   K--VQVTSKSGRPWNDPGEWHPPKF------LRKWFGKKY---------------SESLE
KLLA0F19338g    KL-LKHVSKHDKMWNDPGEWEPPFL------VKKLFKLGN---------------KHDLE
SAKL0H16830g    IV-LAHTKKSDRPWNDPGQWEPPLF------LKKLFKRGK---------------RLEQE
TPHA0J00800    KF-IGNIKKSQRPWNDPGEWEAPTWMTKKFSIRNLFKRKQ----------EAESNVPNED
CAGL0L12342g    QL-IQHRHKWDRPWNDPGEWEAPD-------LKKFFNVKKFVSVFKRKVTDVDTFENENE
TDEL0F03980    QL-LHLRKKSDRPWNDPGEWEISPS------IKKFFKLGK---------------KNQND
KNAG0G02070    QL-LQHRKKSDRPWNDPGEWKPPKF------LSNVLHWRK---------------NKKKN
Kpol_543.43    QL-MTHIKKSDRPWNDPGDWKPPKF------LKNIINWRK--------------NKNKDD
NDAI0B02020    QL-IRHRKKSDRPWNDPGEWEAPNFSK---LWKKLSFRRN---------------KNNND
NCAS0B05050    QL-LRHRKKADRPWNDPGEWEAPQF------LKNLFHRKK---------------KNSTD
KAFR0B02750    KL-TQIMRKSDRPWNDPGKWEPRVF------IKKYLRREN---------------YDEDN
Suva_10.176    QL-IRHRKKSDRPWNDPGPWEPPTF------FKNLKFWKK---------------KETDI
Skud_12.160    QI-IRHRKKSDRPWNDPGPWEAPAF------LKNLKFWKK---------------KESDL
Smik_12.151    QL-IRHRKKSDRPWNDPGPWEAPAF------LKNLKFWKK---------------RESDS
YLR092W      QL-IRHRKKSDRPWNDPGPWEAPAF------LKNLKFWKK---------------RENDP
               . * : * *                    

TBLA0F03050    ARK--------KRMADKRPTLRILCLDFSQVAQIDSTALQALIDLRHEVNAYTCSLVEWH
Ecym_4299     PEV--------VEQVDNRPVLKILAMDWTQVTHVDSTSIQSLIDLRKTINRYADRQVGFH
TPHA0A01760    DGNEAIESNSKANNTDNKPELKIICFDFSQVVQTDATAIQSLNDLRKAVNRYSNKQIEYH
AGR077C      ---------TGSAVADARPVLRVLAMDWSQVSQVDSTGIQNLVDLRNALNKYADRPVEFH
ZYRO0C01452g    ETEAQESKAAEQKLQDNRPLLKIICLDFSQCSQTDATAIQNLTDLRKQVNRYADRQVEFH
KLTH0G13486g    R----------AVARDERPVLRVIAMDWSQVAQVDSTGLQTLQDLRKAVNKYADRQVEFH
Kwal_56.23759   Q----------GVVSDDRPVLRVIAMDWSQVAQVDSTGLQTLHDLRKAVSKYADRQVEFH
KLLA0F19338g    G----------GEVIDERPVLKILAMDWSQVTQIDSTGVQNLVDLRKAINKYANRQVEFH
SAKL0H16830g    LSP--------ELGRDERPVLKILAMDWSQVTQIDATGVQNLVDLRKAINKYADRQVEFH
TPHA0J00800    ASTDLDISNNKDIDMDHRPVLQVICLDFSQVSQTDNTALQSLFDLRKSVNSYADRQVEFH
CAGL0L12342g    IEHIHDGEHYKKNDKDERPLLRVVCLDFSQVANTDATALQSLADLRKAVNKYADRQVEFH
TDEL0F03980    IESQDE-DVAIDNTRDERPLLKIICLDFSQVVQVDSTAIQSLVDLRKAVHKYADRQVEFH
KNAG0G02070    QTADVESLET-GIVRDERPVLKVLCLDFSQVAQVDSTSLQSLVDLRKAVNAYADRQVEFH
Kpol_543.43    EPTTFD-----NKVVDTRPILKIICLDFSQVAQTDSTALQSLLDLRRAINKYADRQVEFH
NDAI0B02020    NEETHIPDVP-VSKRDDRPLLKVLCLDFSQVAQVDATALQSLVDLRKAINKYADRQVEFH
NCAS0B05050    EESAVDVSDN-SSIRDNRPLLKIVCLDFSQVAQIDASAIQSLVDLRKSINRYADRQVEFH
KAFR0B02750    VDIE-------DRVIDDRPFLKIICLDFSQVSQIDATAIQCLYDLRKSVNKYADRQVEFH
Suva_10.176    ESSENAVNNPTDAVRDDRPLLKILCLDFSQVAQTDATALQSLVDLRKAINQYADRQVEFH
Skud_12.160    EFTQNAPNNSIDAERDERPLLKILCLDFSQVAQTDATALQSLVDLRKAINQYADRQVEFH
Smik_12.151    EFLENAPDNSIGTERDDRPLLKILCLDFSQVAQTDATALQSLVDLRKVINQYADRQVEFH
YLR092W      ESMENAPSTSVDVERDDRPLLKILCLDFSQVAQTDATALQSLVDLRKAINQYADRQVEFH
                 * .* *.::.:*::* : * :.:* * ***. : *:  : :*

TBLA0F03050    FCGIISPWVRRNLIEIGFGKINKEF--------------------------FPKVND---
Ecym_4299     FSGIVSPWIKRALVHAGFGTINENYSNDPLLLKYSTYHVVQN---------VLSADE---
TPHA0A01760    FSGIISAWVKKSLIEMGFGTVNDNYSDKSIIIGHQSYHVSKI---------NNQEDGLEN
AGR077C      FAGIVSPWIKRALVNTGFGI-----ADPPLISSRVSYHLVR----------LPADPP---
ZYRO0C01452g    ICGLYAPWVKRALVNFGFGTVNEEYSDESLLAGHRSYHVAR----------APTSLE---
KLTH0G13486g    FAGIIEPWVKRGLINSGFGTVNDEFADESLLVGHKSCHIARSA--------EPTEDE---
Kwal_56.23759   FSGIISPWIKRGLLNTGFGTVNEEHADESLLVGHKTYQVARG---------GATGDE---
KLLA0F19338g    FSGIISPWIKRSLINAGFGTVNEEFSDESIIVGHTSYSLVKN---------RPDLQD---
SAKL0H16830g    FSGIISPWIKRALVAVGFGTVNDEFADESLILGHSSYHIVKT---------RPQDEE---
TPHA0J00800    FCGIISPWVKRGLIKLGFGTVNEAYSDASTIVGHVSYHIVKNPTFRNKSFSSHTSED---
CAGL0L12342g    FVGIYSPWIKRGLRNLGFGTTNEEYSDESIIAGHSSYHLSRF---------RESEQDGFN
TDEL0F03980    FTGIISSWVKRSLLSMGFGTVNASYSDESIIAGHSSYHIAKTT--------KPLADD---
KNAG0G02070    FAGIISPWIKRGLVKIGFGTVNEEFSDESIIAGHSSYHLVKN---------TIGDIE---
Kpol_543.43    FSGILSPWVKKGLVNLGFGTVNKEYSDESIIIGHTSYHVVK----------TEDLEN---
NDAI0B02020    FAGIVSPWIKKGLINIGFGTINEEYSDESIIAGHTSYHLAR----------IPGDDL---
NCAS0B05050    FAGIVSPWVKRGLINRGFGTINDEFSDASIIAGHSSYHLTRT---------LPDSDF---
KAFR0B02750    FVGIISPWIKKSLRNFGFGTINNEYSDESIIMGHSSYHLTK------------DVDG---
Suva_10.176    FVGIISPWVKRGLISRGFGTLNEEYSDESIVAGHTSYHVAR----------VPQNEE---
Skud_12.160    FVGIISPWVKRGLISRGFGTINEEYSDESIVAGHTSYHVAR----------VPRNKE---
Smik_12.151    FVGIISPWVKRGLVSRGFGTLNEEYSDESIVAGHTSYHVAR----------VPQSKE---
YLR092W      FVGIISPWVKRGLISRGFGTLNEEYSDESIVAGHTSYHVAR----------VPQGEE---
          : *: .*:.. *  ***                     

TBLA0F03050    ---SSTVEVISDLEYN-GELALGENVPFFIC----VFRILIDG
Ecym_4299     -----ENQQNSEISAS-LDVASGTNFPFFHIDMPDFTKWDI--
TPHA0A01760    QINEKYLQPDGSYIYH-IQTVTGTNYPFFHIDIPDFSNWEL--
AGR077C      ---------HIVHGHS-VVFALGTNTPFFHLDMPDFETWRHDA
ZYRO0C01452g    ------DGLGSPAQYS-VYPASGTNLPFFHVEIPDFSKWDL--
KLTH0G13486g    -------------ESRLAHPATGTNLPFFHLELPDFSEWDYSD
Kwal_56.23759   -------------EALLPQPATGVNMPFFHAEMPDFSKWDFSD
KLLA0F19338g    ------PEAALPEPIA-LHTALGVNLPFFHLEMPEFHKWHL--
SAKL0H16830g    -------NHIGQGRYN-ISAASGTNMPFFHVEMPDFSKWSL--
TPHA0J00800    TISDMNIEAKDYNNYS-IEAASGTNYPFFHIDIPNFSKWDV--
CAGL0L12342g    ELDSLESQRNIGSKTK-VLAASGTNLPFFHVDIPDFSKWDI--
TDEL0F03980    -FTTDSSGSSQLQQSQEIYAATGTNMPFFHLDIPDFSKWDL--
KNAG0G02070    ------------NGYQ-VKTATGTNLPFFHIDIPDFKKWDI--
Kpol_543.43    NPMTTVEEPNQNSSYY-IHAGTGTNFPFFHIEIPDFSKWNI--
NDAI0B02020    -----ELPTMRGGNYK-VYTATGTNLPFFHIDIPDFYQWDV--
NCAS0B05050    DLESNFRDTYSRSQYH-VFAATGTNLPFFHIDIPDFSKWDL--
KAFR0B02750    -----------------IKAATGTNLPFFHIDIPNFNKWDI--
Suva_10.176    ----------TPDKYS-VYTASGTNLPFFHIDIPDFAKWDI--
Skud_12.160    ----------NPDKYS-VYTASGTNLPFFHIDIPDFAKWDI--
Smik_12.151    ----------NSDKYS-VYTASGTNLPFFHIDIPDFAKWDI--
YLR092W      ----------NPEKYS-VYTASGTNLPFFHIDIPDFAKWDI--
                     * * ***   .    

FASTA FORMAT for MUSCLE Version 3.6

>TBLA0F03050
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---MVYREKQVTLIETFNHRVPRAFTWQSIKTYLLSLLPITKWIAHYNLQWFISDVIAGI
TVGCVLVPQSMSYAQIATLDPQYGLYSSIMGCFIYTVFATSKDICIGPVAIMSLQTAKAI
AHVHQKHPD-----IPAHIIASTIAVICGAITMGIGVLRLGFFIDLIPVTAVFGFTSGSA
FNILWGQIPGLMGYSKDVNTRQDTYKVVVDTLKKLPKTNINAVMGLIPLFCLFVWKYGCD
-YAL--------------RRGNLKPWPKRIVFYLLSLRVTIVIIICSAAAY-GAKN----
----PSLKVLGKIPKGFAAASDNRLKSIPSDLVSDIWSEIPASVIVLVLEHVSIAKSFAR
VNNYRVSADQELTAIGVSNVMGACCLGAYPVTGSFSRTALKARCEVRTPLGSIFSGLCVV
VAITSLTSALAWIPKATLSAVIIHAVSGLISSYKVTIRLYKMGPLDCLGFLVTIFITVFS
EIEIGVYFAVCWACFLLMIRIAFPYGAFLGYVRVREISRSSITMIEPMDYE---SGNDKE
NIKLNKKQLTKKYYNKFINSLHYNAPYDDDG-TSEYKNQNNKSTSISTSSSNEPEPKSST
CSTNEPEPESSTYSTNEVISIQPSTKKDDQNKTQIYNVDEETSQHYVIKGEDPTKNNEYI
FRQETSENSTIVEGTGNLDNSQDLEQLDQSSVDENQDNIINKRLTRQLVYDHELEHDTPT
EIIWIPYSHRFTRELNPHVKIHPPPPGVVVYRFSDSLTYINCSRNYDNIIDYIKDNTKPG
EIDVLSDALYVKPWNNPGPWEKPKL----------KFWEH---------------ADPEI
ARK--------KRMADKRPTLRILCLDFSQVAQIDSTALQALIDLRHEVNAYTCSLVEWH
FCGIISPWVRRNLIEIGFGKINKEF--------------------------FPKVND---
---SSTVEVISDLEYN-GELALGENVPFFIC----VFRILIDG
>Ecym_4299
--MFILRENSDGIESQASTISDTQNLRTVDNNNRGLQDTSGLDELETDYTRFKTNEDS--
----------AGYSGAENERSRIDKFD-SVGSSLQFAK--YDGNALPD------------
FKAPPYYETTVTFMEYYDRTIRSRVGRSFFRSYFLSLFPIIKWIHHYNFAWMYSDFIAGI
TVGCVLVPQSMSYAQLAGLKPEYGLYSSFIGAFIYSFFATSKDVCIGPVAVMSVQVSKVI
SHVIDQLPEGTP--ITAPMVASALALFSSILVIPIGLLRLGFILELISVTAVAGFMTGSA
LSILASQLPSLLGIQK-INTRVETYRVLISTLKHLNGSDINAAFGLICLALLFFWKWTCG
YLGP----KLISKYLR--PNSKKARIWQSFFFYAQALRNAFVLFLATFVSWLVIGRHKKK
----TSISVLGTVPSGL---KHVGVPTIPSGLVHKLMPQLPPAVIILLLEHITIAKSFGR
INNYKIVPDQELIAIGVTNLIGSF-FNAYPATGSFSRSALKAKCNVKTPLSGLFSGACVL
LALYYLTSAFYYIPKAALSAVIIHAVVDLIASYKLSFYLWNTNPFDLISFLATILLTIFS
SIENGIYFAVAFSMATLLMKNAFPSGKFLGYVKITEV--SNLNVFEDLDSI--GNNDPEL
PQEISKDS------KLAKDPDVHASANLMAS---------------------KLDVR---
------------FHTK--------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---WVPLDNGYSRELNPEIAVHMPPPGVIVYRPTESWHYLNCSRQFDIIVDRVKTLTRPG
KL-VNHLRKSEQLWCEPGDWVPPLF------LRKFFKKYR---------------HKAAK
PEV--------VEQVDNRPVLKILAMDWTQVTHVDSTSIQSLIDLRKTINRYADRQVGFH
FSGIVSPWIKRALVHAGFGTINENYSNDPLLLKYSTYHVVQN---------VLSADE---
-----ENQQNSEISAS-LDVASGTNFPFFHIDMPDFTKWDI--
>TPHA0A01760
-------------------------------MTASINGSIDLERFELEYDHGKRGDD---
----------THDRVEARDLYSKVDIEEVTFQCDNYSG--RLDVNSSL------------
-SIPMYNEKPVTIKDFYYEKINDYFSIGEIVQYLTSLFPLLKWLPHYNLDWLIQDLIAGI
TVGCVLVPQSMSYAQIATLAPQYGLYSSFIGAFIYSFFATSKDVCIGPVAVMSLQTAKVI
ERVTSGLTADEQTIYTAPIIATALALLCGIISTGIGFLRLGFLIEFISLNAVAGFMTGSA
FNIICGQVPALMGYNKKVNTRASTYEVVINTLKHLPDTKLDAVFGLIPLSILYLCKWFFS
SLGPQYLNKLSNRRNLTERQRKIIKYLGNYFFYSNAMRNGVVIIVFTAISW-AITRGKSS
TS--VPISILGTVPKGL---KEVAVFKVPGGLFEKLAPDLPSSIIILLLEHIAISKSFGR
VNDYKIVPDQELIAIGVTNLIGTF-FMAYPATGSFSRSALKAKCDVKTPLSGLFSGACVL
LALYCLTGAFYYIPKATLSAVIIHAVSDLLASYKTTLNFYKMNPLDFVCFITTVFITVFS
SIEYGIYFAICFSCAQLIFKNMFPVGSFLGYIKIAEV--LNPTLSTNDYTILLDDSSSVL
GEENTKDDSVKNRLDQNENPKSSEKEYSEFK------------SYEMSSNSKTTNLS---
------------YYVR--------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---WVPMKNDYHREVNPLIKITPPPPGIIVYRFGDSFTYLNCSRHYDIIYDEVKKNTRKG
IS-NVYKRKQDRPWNDVGEWECPKS------LKNLFNKFK---------KKTDIGGDEDK
DGNEAIESNSKANNTDNKPELKIICFDFSQVVQTDATAIQSLNDLRKAVNRYSNKQIEYH
FSGIISAWVKKSLIEMGFGTVNDNYSDKSIIIGHQSYHVSKI---------NNQEDGLEN
QINEKYLQPDGSYIYH-IQTVTGTNYPFFHIDIPDFSNWEL--
>AGR077C
--------MSRQVHTGRSSSDDTGAPQW---PSRNSVLNDDIEALQAEYDQLKAGEVH--
----------SAQGATHGDIGSRQYSG-SGKPAAQYLG--LNVNSREA------------
--VPEYEETVVSVKDYYNYKLRGFISLNTARDYALSVFPLHRWIHHYNVAWMYADMVAGI
TVGCVLVPQSMSYAQLASLSPQYGLYSSFVGAFIYSFFATSKDVCIGPVAVMSLETAKVI
ARVTENLPEDTN--ITGPIIATALTLLCGAIAMVIGILRLGFLVEFISITAVTGFMTGSA
LSIISGQVPSLMGYSKKVNTRATTYKVIIESLKHLKDTNMNAAFGLVPLVLLFLWKWICG
SLGP----RLVDRYLQ--FKPSRASRWNAAFFYLQALRNAVIIVVFTAISW-GISRHKLE
K---PPISLLGKVPSGL---KNVGPLELPEGLVEKLLPELPAATIILLLEHIAIAKSFGR
INNYKVVPDQELIAIGVTNLFATF-FNAYPATGSFSRSALKAKCNVKTPLSGLFTGACVL
LALYCLTEAFYFIPKATLSAVIIHAVADLIASYKVTWMFWRTNPLDFFAFIVTVIITVFS
SIEHGIYFSISWSCAVLLCKVAFPDGKFLGYIDVAEV--IEPAGPPSINSE---ADLASI
DNSATFQQ---------IDKDGGKLNTVESV-------------------LPDPHTR---
------------FHRR--------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---WIPLDHAYSRELNPEAVVNPPPPGVIVYRPTDSWTYLNCSRHFDIILDHVKEHTRPG
QL-VNHLSNKERLWCDPGPWRPPRI------FRRFIADKR--------------------
---------TGSAVADARPVLRVLAMDWSQVSQVDSTGIQNLVDLRNALNKYADRPVEFH
FAGIVSPWIKRALVNTGFGI-----ADPPLISSRVSYHLVR----------LPADPP---
---------HIVHGHS-VVFALGTNTPFFHLDMPDFETWRHDA
>ZYRO0C01452g
----MVGSPSGNLSGSGTPPPSQLPPRF--ESEVELSEVSNLDDLEQEYDQYKAAEDRER
V---------VGRGDDEYDDDLRKGKVDYKETELEYWN--STNGTTNL--------LAPK
ATVPSYEEGQVGPFDIFYHDLKDRMTLGAVKHYFESAFPIIKWLPFYNWKWGYADLVAGI
TVGCVLVPQSMSYAQIATLPPQYGLYSSFVGAFIYSFFATSKDVCIGPVAVMSLETAKVI
QETLEKFPKEDHE-VTGPLIATALALLCGIVAMGAGVLRLGFLVELISLNAVAGFMTGSS
LNIISGQVPALMGFKKYVHTRDSTYKIIINSLKNLKHTQLDAVFGLIPLVLLYTWKWWCS
SYGP----KLADRHFK--NNPKKRDILKTFYFYAQAMRSAVIIIVFTAISY-GITKGRKT
----PRISVLGKVPKGL---KDVHVMRIPEGLLSKMGSSIPSAIIILLLEHISIAKSFGR
VNNYKVVPDQELIAIGATNLIGTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCNVRTPLSGVFSGACVL
LALYCLTQTFYYIPSATLSAVIIHAVSDLCASYKTSWNFYKMNPGDFIAFIVTVFITVFS
SIDYGIYFAMCWSAAMFLLKNMFAPGRFLGRVEVAEV--VNAQVDPNVESVSESAGSHLD
GFQAQSSIESSSKKLDPLDKSAVHSNYLNGG---------DDGSDNNINNQIGQKLV---
------------YHTK--------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---WISYDRSYSREFNPEVPIQPPPPGVIVYRFGDSYTYLNCSRHYDIIYDEVRRTTRRG
QM-ISAVKKVDRPWNDPGEWEAPRW------FKKLTSKKK--------------TAEEWA
ETEAQESKAAEQKLQDNRPLLKIICLDFSQCSQTDATAIQNLTDLRKQVNRYADRQVEFH
ICGLYAPWVKRALVNFGFGTVNEEYSDESLLAGHRSYHVAR----------APTSLE---
------DGLGSPAQYS-VYPASGTNLPFFHVEIPDFSKWDL--
>KLTH0G13486g
------------MSNFQSSPGSKRESSFEVSRELSNDAPIDLDDLDAEYGQFKNAEHSDA
TAGR------DLTSEYGAQFAAEFGGE-PGSGSGSGSG--FPEAKPVA----PAAPGNVP
SALYEFHERPVTVGEFYSQNLRSTFTLATFTNYLRSLLPIMRWLPHYNARWLYQDLVAGI
TVGCVLVPQSMSYAQIATLSPQYGLYSSFVGAFIYSFFATSKDVCIGPVAVMSLQTAKAI
SHVVSSLPEDTE--ITSPMIATALALLCGIISLGLGVLRLGFLVELISSTAVAGFMTGSA
LNIIAGQVPALMGYNKLVNTRTSTYKVIINSLRHLPDTKLDAVFGLVPLVILYVWKWGCS
TGGP----RLVQRY-----GSRRSRMWDNVFLYTQALRNAVVIVVFTAIAW-GMSHRALK
EGGSARISLLGTVPSGL---KDVGVMKVPSGLLSKIAPELPASVIVLVLEHIAISKAFGR
VNDYRVVPDQELIAIGATNLIGTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCNVSTPLSGLFSGACVL
LAIYCLTSAFKFIPKATLSAVIIHAVSDLIASYKTTWSFWRLSPPDLVCFLVTVVITVFS
SIENGIYFAMCWSVAVLLFRTAFPAGKFLGRVQIAEARVTNSGAGAGVGMSSGNSAGTAV
NREKERET-TFTAVSVSSESLSHTAPGKAKAANSAGTDKLGKVEGHVTDGGSPRAPR---
------------FHTK--------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---WVPFD-RYTRELNPEVFVAPPPPGVIVFRPSESWTYVNCSRQYDAIFDEVVRLTRRG
RP-QIVAKSSSRPWNDPGEWHPPKF------LRKLFKSSS---------------EDLEN
R----------AVARDERPVLRVIAMDWSQVAQVDSTGLQTLQDLRKAVNKYADRQVEFH
FAGIIEPWVKRGLINSGFGTVNDEFADESLLVGHKSCHIARSA--------EPTEDE---
-------------ESRLAHPATGTNLPFFHLELPDFSEWDYSD
>Kwal_56.23759
------------------------------MSNLERQTSLDLDDLDAEYGHFKNTEHSEI
GGGPSSNPGAAVGVGASTKLGQDQNGD-KSGATGGGNG--ANEPLALY------------
DSPEAYYEDKVTFREYYDTTIRPSLTASNVRQYLRDLLPVINWLPHYNGRWFYQDMVAGI
TVGCVLVPQSMSYAVIATLPPQFGLYSSFVGAMIYSFFATSKDVCIGPVAVMSLQTAKAV
SKVMAELPADTD--ITAPVVATALAFLCGLISLGLGVLRLGFLVELISSTAVAGFMTGSA
LNIISGQLPALMGYNKLVNTRTSTYKVIIETLKHLPDTKLDAVFGLIPLVMLYTWKWLCN
SGGP----RLVERYTV--RGSRKQRIWSATLFYTQALRNAVIIIVFTAIAW-SISHHKKK
----APISLLGPVPSGL---KDVGVMKLPDGLAAKIAPELPASVIVLLLEHIAIAKAFGR
VNDYRVVPDQELIAIGATNLLGTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCNVSTPLSGVFSGACVL
LAIYCLTSAFQYIPKATLSAVIIHAVSDLIASYKTTWSIWRLNPLDLVCFLATVFIAVFS
SIENGIYFAMCWSVAVLLFKVAFPRAQFLGRVEIAELA-TNEGVSAGSEFAPLSKDFEKG
KGVSYASG------SVSSESFNAKKQGIEGG------------SQFVGGASNAAGAG---
------------FHTK--------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---WVPFE-PYTRELNPQVPVAQPPPGVIVFRPSESWTYVNCARQYNAIFDEVVRTTRRG
K--VQVTSKSGRPWNDPGEWHPPKF------LRKWFGKKY---------------SESLE
Q----------GVVSDDRPVLRVIAMDWSQVAQVDSTGLQTLHDLRKAVSKYADRQVEFH
FSGIISPWIKRGLLNTGFGTVNEEHADESLLVGHKTYQVARG---------GATGDE---
-------------EALLPQPATGVNMPFFHAEMPDFSKWDFSD
>KLLA0F19338g
-----------MTSPQQTSVSGKEFDSLDGESSNQYSVGPDFDQLEQEYDDLKTSEIIAP
HISNGHS---ISSSPRHHHLYEDRHLDSIIDTNTHGFKKHDNGNGKFADVNIEQIYNYDS
LRVPNYEETVVDAKQLYDEKLRPYLTFSAIVEYLTSLFPLLKWVHHYNFNWLYNDLVAGI
TVGCVLVPQSMSYAQIATLPAQYGLYSSFVGAFIYSFFATSKDVCIGPVAVMSLETAKVI
ARVLEKVGEDNPE-ITAPIIATTLSLICGGVALGVGLLRLGFLVEFISLNAVAGFMTGSA
INIMSGQVPGLMGYSKNVNTRDSTYKVIINTLKHLPDTKLDAVFGLIPLFILYSWKYFCG
TLGP----KLVDRYVAR-SDVKRAAAYKYILFYLQALRNAFVIIIFTLISW-GITRHKAK
ED--LPISLLGTVPSGL---KNVGVMKLPDGLVSNLASELPSAIIILVLEHIAISKAFGR
VNGYKVVPDQELIAIGVTNLISTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCNVKTPLSGIFTGACVL
LSLYCLTDAFYFIPKAALSAIIIHAVSDLVASYKTTWNFWLMNPLDFVCFIVTVIITIFS
SIENGIYFAVCWSCALLLLKVVFPTGQFLGYVEICQV--SNAEVDENIDRI----VLSED
SQPKTIED------NVTKNNTAVKVGVVANE------------------SFGHSQLQ---
------------YHTK--------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---WLPLNNHYQRELNPDVVVQAPPPGVIVYRPSESWTYVNCSRQYDTIFDRVKELTRPG
KL-LKHVSKHDKMWNDPGEWEPPFL------VKKLFKLGN---------------KHDLE
G----------GEVIDERPVLKILAMDWSQVTQIDSTGVQNLVDLRKAINKYANRQVEFH
FSGIISPWIKRSLINAGFGTVNEEFSDESIIVGHTSYSLVKN---------RPDLQD---
------PEAALPEPIA-LHTALGVNLPFFHLEMPEFHKWHL--
>SAKL0H16830g
------MSDYHTHNRGSSKDLEHNSSDF---------AEPNLDDLEAEYDNYKNAEQNPR
EKSD------VVETLPPTTHQNDAKGL-KNDGQTTVEL--YGTTSSGG------------
-VIPGYHEDTVNFKDYYDQSLSSNISFSSFREYLISLFPVIRWIPHYNFAWMYGDVVAGV
TVGCVLVPQSMSYAQIASLPAQYGLYSSFIGAFIYSFFATSKDVCIGPVAVMSLETAKVI
ARVTEHLPDDTE--ITGPIIATALSLLCGAITLGIGVLRLGFLVELISLNAVAGFMTGSA
FSIITGQLPALMGYNEKVNTRDTTYKVVINTLKHLPDTKLDAVFGLIPLLILYLWKYGCN
TIGP----NWVDRRMN--PHSPRAKFWKSFFFYAQALRNAFVIVLFTLIAW-GITRHKKK
----HPISLLNTVPSGL---KNVGVMKFPDHLATNLAPELPAAAIILLLEHIAIAKAFGR
INDYKVVPDQELIAIGVTNLVGTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCNVRTPLSGVFTGACVL
LALYCLTEAFYYIPKATLSAVIIHAVSDLIASYETTWNFWKMNPLDCLCFLVTVFITIFS
SIENGIYFAICWSCAILLFKIAFPSGKFLGRVEVSEV--INPTVREDLGVV---EDFDSE
NINVASST---------KPKLGLSADNSSIS-------------------TGPSRVR---
------------FHTK--------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---WIPLENNYGREYNSGIVVQPPPPGVIVYRPSESWTYINCSRQYDIIFDEVKRLTRRG
IV-LAHTKKSDRPWNDPGQWEPPLF------LKKLFKRGK---------------RLEQE
LSP--------ELGRDERPVLKILAMDWSQVTQIDATGVQNLVDLRKAINKYADRQVEFH
FSGIISPWIKRALVAVGFGTVNDEFADESLILGHSSYHIVKT---------RPQDEE---
-------NHIGQGRYN-ISAASGTNMPFFHVEMPDFSKWSL--
>TPHA0J00800
----------MPTDKKNDTTVDNRDLDNIELSSYSNSNTVDLEALEEEYDQYKKEEEIEY
ISGNYLNSSPTQNINVTSNPKYEEYKKLKHLDQSYNYV--STEYLDTD------------
YLIPAHNENIITFKEYYNHSLKEYFTFNAAKNYALSIFPIIHWLPFYNFNWFISDLIAGI
TIGCVLVPQSMSYAQIATLDPQYGLYSSFIGAFVYALFATSKDVCIGPVAVMSLETAKVI
ADVSSHFQ-NDPD-VTGPIIATTLALLCGGIAAAVGFLRLGFLVELISLNAVTGFMTGSA
FNILWGQVPGLMGYSKLVNTRQATYKVVIDTLKHLPDTKLDAVFGLIPLFILYVVKWWCT
NYGL----QLAEKQFS--SNERYRFYLKKFYFYTNAMRNAVVIIIFTAISW-SITRNKSS
SE--RPITVLGTVPSGL---KDIGVFKPQTKIVQKIGPQLPASIIVLLLEHIAIAKSFGR
INDYKIVPDQELIAIGISNLVGTF-FSAYPATGSFSRSALNAKCNVKTPLSGIFTGGCVL
LALYCLTGAFFYIPKATLSAVIIHAVSDLIASYQTTLSFWNMNPLDTLCFLVTVLITVFS
SIENGIYFAMCYSCALFIFRSAFPAGKFLGRIEIAEV--INATPKDDFQMDNFNGFETSE
YNNFPADQ------SYGKFDIANKNTHKYNS--------------------PHCSKN---
------------FYTK--------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---WVPFDHTYTKELNKDVEILEPPPGVIVYRLSDSFIYLNCSRHFDTIFDEVKRKTKRG
KF-IGNIKKSQRPWNDPGEWEAPTWMTKKFSIRNLFKRKQ----------EAESNVPNED
ASTDLDISNNKDIDMDHRPVLQVICLDFSQVSQTDNTALQSLFDLRKSVNSYADRQVEFH
FCGIISPWVKRGLIKLGFGTVNEAYSDASTIVGHVSYHIVKNPTFRNKSFSSHTSED---
TISDMNIEAKDYNNYS-IEAASGTNYPFFHIDIPNFSKWDV--
>CAGL0L12342g
--------------------------------------MEELDNLELEYNQFKNNERPSN
T---------NAGADIEKGLDTKKYFE-RSITDNSTYG--KKSY----------------
-SIPSYEEDTITLKDYYDTNLRDYFTWASVVDYIRSLFPVVNWLPFYNPKWFLSDLIAGI
TVGTVLVPQSMSYAQIATLPPEYGLYSSFIGALVYSFFATSKDVCIGPVAVMSLQTAKVI
ARVKEKHPDLDPS-ITGPIIATVLAFICGIIATGVGLLRLGFLVELISLNAVAGFMTGSA
FNIIWGQIPGLMGYSKKVNTRRSTYHVVIDSLKHLPDTKLDAAFGLIPLFTLFFWKWWCN
SMGP----KLTDRYFPANSRPRANKYWKAFYFYLQASRNGIIIILFTAVSY-GITKGVAK
DK--RRISVLGTVPKGL---RHTGVMKLPHGILNNIAAEIPSSIIVLLLEHIAISKSFGR
VNDYKINPNQEIIAIGVSNLLGTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCNVMTPLSGIFSAACVL
LAIYCLTGAFFYIPKATLSAVIIHAVFDLIASYHTTWSLWKMNVFDFIGFITTVFITVFS
SIENGIYFAVCWSCAILLYNNAFPAGKFLGRIEIAEV--VNPKIVDDDDFSFENSNESFD
DEGIYFDN------SVAEDKLGTSSNDLKKF---NAGVKTRSINGELVNGQTSSDIR---
------------YYTK--------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---WVPFDHAYSKELNPSVRITPPPPGVIVYRLSDSYTYINCSRHYDLIFDEIKRVTRRG
QL-IQHRHKWDRPWNDPGEWEAPD-------LKKFFNVKKFVSVFKRKVTDVDTFENENE
IEHIHDGEHYKKNDKDERPLLRVVCLDFSQVANTDATALQSLADLRKAVNKYADRQVEFH
FVGIYSPWIKRGLRNLGFGTTNEEYSDESIIAGHSSYHLSRF---------RESEQDGFN
ELDSLESQRNIGSKTK-VLAASGTNLPFFHVDIPDFSKWDI--
>TDEL0F03980
----------MGTREAESVPAD---------------SAFKLDDLEAEYDLYKANEQLED
NE--------VTVNGSEDDYGNKKGIDLVKETEVRYYG--SPGPEAIG------------
GNIPGFEESTVSVKDYYNQFIREKLTLNSAGSYVYSLFPIVKWFPHYNLTWGYADLVAGI
TVGCVLVPQSMSYAQIASLPPQYGLYSSFIGAFIYSLFATSKDVCIGPVAVMSLQTAKVI
AQVSAKYPENDPI-VTAPVIATALSLLCGIVAIGVGLLRLGFLVELISLNAVAGFMTGSA
FNILWGQVPALMGYSSKVNTRASTYKVVIDSLKHLPDTKLDAVFGLVPLCLLYLWKWWCG
TYGP----KLADRQLA--HSPKKQRILKRFYFYSNAMRNAVIIIVFTAISW-RITKNKDK
EH--RPIKVLGTVPSGL---EDVGVAKIPEGLLAKMAPDIPASIIVLLLEHIAISKSFGR
INDYKVVPDQELIAIGATNLIGTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCEVRTPFSGVFTGCCVL
VAIYCLTDAFFFIPSATLSAVIIHAVSDLLASYKTTWNFWKMNPLDCCAFIVTVLITVFS
SIENGIYFAMCWSCAMLLLKHAFPAGQFLGRVEVAEV--INPTVVEDVEAI---SINDQI
EGSVGKSK------SLKADKGAISASSGSNY-------------------------K---
------------FHSK--------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---WVAEQYAYNRELNPDVKILPPPPGVVVYRMSDSFTYINCSRHYDTIFDHIKKHTRRG
QL-LHLRKKSDRPWNDPGEWEISPS------IKKFFKLGK---------------KNQND
IESQDE-DVAIDNTRDERPLLKIICLDFSQVVQVDSTAIQSLVDLRKAVHKYADRQVEFH
FTGIISSWVKRSLLSMGFGTVNASYSDESIIAGHSSYHIAKTT--------KPLADD---
-FTTDSSGSSQLQQSQEIYAATGTNMPFFHLDIPDFSKWDL--
>KNAG0G02070
---MTERRHSFRQEDSDNSFPNEYGAEY--NNANEVSSTPDLDNLELEYDQYKADELHPQ
RT--------ILSNQADTDREKIANVF-VEEQSVRDSN--IPSASIEELQYFAHE-SDGA
KVIPSYVEGNVTELEFFNHSLRSKFTLNAAKNYILSIFPIIHWLPHYNVYWFIQDLIAGI
TVGCVLVPQSMSYAQIATLPPQYGLYSSFIGAFIYSLFATSKDVCIGPVAVMSLETAKII
ARVMKRFP-NDPD-VQGPIIATTTALLCGGIAAGVGFLRLGFLVELISLNAVAGFMTGSA
LNIISGQVPALMGYGKLVNTRTATYKVIVNTLKHLPDTKLDAVFGLIPLFILYFWRWWCN
GYGP----KLTDRYYP--KGSRGNFLWKKFYFYAQASRSGIIIIVFTAISW-SITRHVPS
KE--RRISILGTVPKGL---KDVGAIKVPPELPAKIAPELPAAVIVLLLEHIAISKSFGR
INDYKVVPDQELIAIGVTNLIGTF-FHAYPTTGSFSRSALKAKCNVKTPLSGLFTGSCVL
LALYCLTGAFFYIPKATLSAVIIHSVSDLVASYHTTWNFYKMNPLDFVCFLTTIIITVFS
SIENGIYFAICWSCALLLFKVAFPAGKFLGRVEIAEV--VDGEIINDNSVV---MTTDDC
VSEFGGNK------EFSKDKLNGKSDFIVKD---------KLDSTASSSSIAENKLK---
------------YYTK--------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---WVPFDHAYTRELNPDVTIQPPPPGVIVYRMSDSYTYINASNHYDIIIDEIKRVTRRG
QL-LQHRKKSDRPWNDPGEWKPPKF------LSNVLHWRK---------------NKKKN
QTADVESLET-GIVRDERPVLKVLCLDFSQVAQVDSTSLQSLVDLRKAVNAYADRQVEFH
FAGIISPWIKRGLVKIGFGTVNEEFSDESIIAGHSSYHLVKN---------TIGDIE---
------------NGYQ-VKTATGTNLPFFHIDIPDFKKWDI--
>Kpol_543.43
-------------------------MSF---------DLDDLEDLELEYNQYKTVEEQGN
SD--------VGDSSGNDDLGNAGDGL-TKDSKFVFEK--DLGYTDDSNELTRESFLNSS
ENVPRYIEETVTLKEYYNHSIRHYLTFKSFGNYLISIFPIIKWLPFYNYKWLISDLIAGI
TIGCVLVPQSMSYAQIATLPPQYGLYSSFVGAYTYSLFATSKDVCIGPVAVMSLQTAKVI
QHVNSSLTEEQKTYITAPLIATTLALLCGIISAGVGLLRLGFLVELISLNAVTGFMTGSA
LNIISGQVPALMGYASEVNTREATYKVIINTLKHLPDTKIDAIFGLIPLVILYFWKWWFS
SMGP----KLVDRYY---PNSKYKKYIKAFYFYGNAMRSGIIIIVMTSISW-SVTRGKSK
SE--RPISILGTVPSGL---QEVGVFTPPNGLLAKVAPELPSSIIVLLLEHIAIAKSFGR
VNDYKVVPDQELIAIGISNLIGTF-FNSYPVTGSFSRSALKAKCNVKTPLSGIFTGSCVL
LALYCLTGAFFYIPKATLSAVIIHAVSDLVASYKTTWSFWKMNPLDFICFITTVFITVFA
SIEDGIYFTMCWSAAILLFKVAFPAGKFLGYVKIAEI--VNPEIVDSDYLV------EKA
ETSVQYST-------VLMNPEKGELSYLSSK-------------------SSESQLK---
------------YHIK--------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---WIPYDHAYTKEMNPNVEVTPPPDGVIVYRLTESFTYINCSRNYETLYDKVKELTRPG
QL-MTHIKKSDRPWNDPGDWKPPKF------LKNIINWRK--------------NKNKDD
EPTTFD-----NKVVDTRPILKIICLDFSQVAQTDSTALQSLLDLRRAINKYADRQVEFH
FSGILSPWVKKGLVNLGFGTVNKEYSDESIIIGHTSYHVVK----------TEDLEN---
NPMTTVEEPNQNSSYY-IHAGTGTNFPFFHIEIPDFSKWNI--
>NDAI0B02020
--MNQTIPFQKNENNTNDIENQYELPSF----PNSDTSSQNLADLELEYDQYKASETNNK
SNHGP-----DLETNNLDVQFSNTYNTGDKKNSIKNHQIQINTFNADS------------
VIIPSFEEHAISFKDYYRHSLKENFSLKSVKEYALSIFPIIRWLPHYNLAWFSSDLIAGI
TVGCVLVPQSMSYAQIATLPPQYGLYSSFIGAFTYSLFATSKDVCIGPVAVMSLETGKVI
TKVLAKYPEADPN-ITAPVIATVLAFLCGVITAGIGFLRLGFLVELISLNAVTGFMTGSA
LNIMWGQIPALMGYGSKVNTRTSTYKVIIESLKHLPDTKLDAVFGLIPLFILYLWKWWCG
NMGP----RMADKWFA--NNEKGNFYLKKFYFYAQAAKNAVIIIVFTAIAW-SITKGKTK
DE--RPISILGSVPKGL---KEVGVMKLPDGLASKIAPELPASVIVLLLEHIAIAKSFGR
INDYKVVPDQELIAIGVTNLIGTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCEVRTPLSGLFTGSCVL
LALYCLTGVFLYIPKATLSAVIIHAVSDLIASYHTTWNFWKMNPLDCFSFIVTVFITVFS
SIENGIYFAMCWSCAILVLKVAFPAGKFLGRVEIAEV--VNGCVDDSFEVT---DYSSNS
NLSLSADT-----INHNKKLKILHIPLLKTL--------KDQLFSDISSIQGKSKIR---
------------YYTK--------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---WLPFDHAYTKELNPNVIILPPPPGVIVYRLTDSFTYMNCSKHYDVIFEEIKKQTKRG
QL-IRHRKKSDRPWNDPGEWEAPNFSK---LWKKLSFRRN---------------KNNND
NEETHIPDVP-VSKRDDRPLLKVLCLDFSQVAQVDATALQSLVDLRKAINKYADRQVEFH
FAGIVSPWIKKGLINIGFGTINEEYSDESIIAGHTSYHLAR----------IPGDDL---
-----ELPTMRGGNYK-VYTATGTNLPFFHIDIPDFYQWDV--
>NCAS0B05050
MSGTNGNPFNTRESENDLSNDQYEIPNYTSNIPSSGNSTQNLDDLELEYDQYKVSETNNN
DDVINNNNNNNNNNNNIPELETQQNLD-VQFSNTTNNK--ENQYRIVS--------TVNP
VIIPNYDEKTVSIKDYYDHSIRENVTLVGVRDYFLSIFPITRWLPHYNLTWFTSDLIAGI
TVGCVLVPQSMSYAQIATLPAQYGLYSSFIGAFCYSLFATSKDVCIGPVAVMSLETAKVV
TKVLAKYPDNDPT-ITAPIVATALSLLCGIVTAGVGVLRLGFLVELISLNAVTGFMTGSA
LNILWGQVPGLMGYNSKVNTRTANYKVIIETLKHLPDTKLDAVFGLIPLFLLYLWKWWCD
NMGP----KLVDKWFPKNKNERANFYFKKFYFYAQAAKNAIIIIVFTAISW-SITRGKAK
AD--RPISILGTVPKGL---KEVGVMKLPDGLLSKLAPELPASVIVLLLEHIAIAKSFGR
INDYKVVPDQELIAIGVTNLIGTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCKVRTPLSGIFTGACVL
LALYCLTGAFFYIPKATLSAVIIQAVSDLIASYKITWNFWKMNPLDCLCFLVTVFITVFS
SIENGIYFAVCWSCAILLLKVCFPAGKFLGRIEVAEV--IDGYVDNSIESATTAEYSSAS
SPSSDNET------DTKKIQKTSSISFGKDA---------KAVAVSTSPVDCNPKVR---
------------YYTK--------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---WVPFDHAYTRELNPSVNILPPPPGVIVYRLTDSFTYINCSRHYDVIFDEVKRQTRRG
QL-LRHRKKADRPWNDPGEWEAPQF------LKNLFHRKK---------------KNSTD
EESAVDVSDN-SSIRDNRPLLKIVCLDFSQVAQIDASAIQSLVDLRKSINRYADRQVEFH
FAGIVSPWVKRGLINRGFGTINDEFSDASIIAGHSSYHLTRT---------LPDSDF---
DLESNFRDTYSRSQYH-VFAATGTNLPFFHIDIPDFSKWDL--
>KAFR0B02750
----------------MSNQHDTELTDF-----------SNLDDLEQEFNQYKKIELT--
----------ISSTRQNEEVDSKRQGKSDKNVKSSSFD--SIFSLTQQ------------
QQVPTYEENSITIADYYTYSLRPYFTFKTITDYIKSLFPIFHWLPHYNLTWFISDLIAGI
TVGCVLVPQSMSYAQIATLSPQFGLYSSFIGAFSYSLFATSKDVCIGPVAVMSLQTAKVI
ARVQDKLPSDTD--ITASEIATTLALLCGIIATGVGLLRLGFLVELISLNAVAGFMTGSA
LNIISGQVPGLMGYNSEVNTRTSTYKVIIDTLKHLPDTKLDAVFGLIPLFLLFAWKWVCD
VLGP----RLNERHFGNGKNPRAHRIMKNFYFYAQTTKNAIIIIVFTCISW-AITRGKTS
ET--RPISVLGSVPKGL---KDVETFTVPSGLMAKLAPELPASIIVLLLEHIAIAKSFGR
INDYKIVPDQEIVAIGITNLLGTF-FHAYPATGSFSRSALKAKCNVRTPLSGLFSGACVL
LALYCLTGAFFYIPKATLCAVIIHAVSNLIASYKATMNFWKMNPLDCFCFLVTVIITVFA
SIEDGIYFAMCWSVAVLLFKVAFPPGKFLGQIEITEV--LDGKLVGDSSVL---TSSDEN
SEILPTTK------------AGYSVEVVSNH---------------------NENTN---
------------YYTK--------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---WVPFDFSYTKELNPDAHIKPPPPGVIVYRMADSFTYMNCSRHFDILFDEIKRSTKRG
KL-TQIMRKSDRPWNDPGKWEPRVF------IKKYLRREN---------------YDEDN
VDIE-------DRVIDDRPFLKIICLDFSQVSQIDATAIQCLYDLRKSVNKYADRQVEFH
FVGIISPWIKKSLRNFGFGTINNEYSDESIIMGHSSYHLTK------------DVDG---
-----------------IKAATGTNLPFFHIDIPNFNKWDI--
>Suva_10.176
----------MSRETHSNIEEVVEIPDF-----QDSTTVPDLDDLELEYDQYKNNENNGA
FNDN------DLESNSLTNHNTASEAKGVKGSKVEYFN--TSDISLYD------------
NSVSQFDEPTVSFKEYYDHSIRSHLTLKAAGNYLKSVFPIIYWLPHYNVNWFIADLIAGI
TIGCVLVPQSMSYAQVATLPAQYGLYSSFIGAYAYSFFATSKDVCIGPVAVMSLQTAKVI
ADVTARYPDGDTT-ITGPIIATTLALLCGIISAAVGFLRLGFLVELISLNAVAGFMTGSA
FNILWGQVPALMGYNKLVNTRVATYKIVIDSLKHLPDTTLDAAFGLIPLFILYTWKWWCG
TYGP----RLNDRFNS--KKPRLHKIVKWTCFYAQASRNGIIIIVFTCIAW-AITRGKSS
AD--RPISILGSVPSGL---KEVGVFHVPPGLMSKLGPNLPASIIVLLLEHIAISKSFGR
VNDYKVVPDQELIAIGVSNLLGTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCNVRTPLSGLFSGSCVL
LALYCLTGAFFYIPKATLSAVIIHAVSDLLASYQTTWNFWKMNPLDFICFIVTVLITVFS
SIENGIYFAMCWSCAIFILKVAFPAGKFLGRVEIAEV--TDAYVRADSDSV---SFTSEN
NNRISTLE------EDGVGEKEGPTNYIINSFKKLETKVQTKGFESPSASIGQPRIK---
------------YHTK--------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---WLPFDHKYTKELNPDVNILPPPEGVLVYRLSESYTYINCSRHYNVITDEIKKVTRRG
QL-IRHRKKSDRPWNDPGPWEPPTF------FKNLKFWKK---------------KETDI
ESSENAVNNPTDAVRDDRPLLKILCLDFSQVAQTDATALQSLVDLRKAINQYADRQVEFH
FVGIISPWVKRGLISRGFGTLNEEYSDESIVAGHTSYHVAR----------VPQNEE---
----------TPDKYS-VYTASGTNLPFFHIDIPDFAKWDI--
>Skud_12.160
-----------MSKETQPNLEEVEIPDF----QDNTDSVPNLDDLELEYDQYKNNENNGV
FSDN------DLESNSVANRNAVNDAKGVKGSKIEYFD--PSDVSLYD------------
NSVSQFEESAVSLKEYYNHSIRSHLTLKGAGDYLKSVFPIINWLPHYNFNWFIADLIAGI
TIGCVLVPQSMSYAQVATLPAQYGLYSSFIGAYAYSFFATSKDVCIGPVAVMSLQTAKVI
AEVQAKYPDGDTT-ITGPVIATTLALLCGIISAAVGFLRLGFLVELISLNAVAGFMTGSA
FNILWGQVPALMGYNKLVNTRAATYKVVIETLKHLPDTKLDAVFGLIPLFLLYVWKWWCG
TYGP----RLNDRYNS--KNARLHKIVKWTYFYAQASRNGIIIIVFTCIGW-AITRGKSS
SE--RPISILGSVPSGL---KEVGVFHVPSGLMSKLGPSLPSSIIVLLLEHIAISKSFGR
INDYKVVPDQELIAIGVSNLLGTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCNVRTPLSGLFSGSCVL
LALYCLTGAFFYIPKATLSAVIIHAVSDLLASYQTTWNFWKMNPLDFICFIVTVLITVFA
SIEDGIYFAMCWSCAMLLLKVAFPAGKFLGRVEIAEV--TDAYVKADSDAV---SYVSEN
NNRISTLE------ENGEDEKEISAKYITNSSKKIETNVQTKGFASPSSSIGQPRIK---
------------YHTK--------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---WLPFDHKYTRELNPDVHILPPPESVLVYRLSESYTYLNCSRHYNIIIDEVKRATRRG
QI-IRHRKKSDRPWNDPGPWEAPAF------LKNLKFWKK---------------KESDL
EFTQNAPNNSIDAERDERPLLKILCLDFSQVAQTDATALQSLVDLRKAINQYADRQVEFH
FVGIISPWVKRGLISRGFGTINEEYSDESIVAGHTSYHVAR----------VPRNKE---
----------NPDKYS-VYTASGTNLPFFHIDIPDFAKWDI--
>Smik_12.151
-----------MSRETYPNLEEVEIPDF----QDTSNTVPDLDDLELEYDQYKNNENNDA
FKDN------DLESNSVAKPNAVGNGKGAKGSKIEYFN--PSDVSLYD------------
NSVSQFEESTVSLKEYYDHSIRSHLTLKGARDYLKSVFPIINWLPHYNFNWFTADLIAGI
TIGCVLVPQSMSYAQVATLPAQYGLYSSFIGAYSYSFFATSKDVCIGPVAVMSLQTAKVI
ADVTAKYPDGDPA-ITGPVIATTLALLCGIISAAIGFLRLGFLVELISLNAVAGFMTGSA
FNILWGQVPALMGYNSLVNTRAATYKVVIETLKHLPDTKLDAVFGLIPLFLLYVWKWWCG
TYGP----ILNDRYNS--KNPRLHKILKWTYFYAQASRNGVIIVVFTCIGW-AITRGKSK
SE--RPISILGSVPSGL---KEVGVFHVPSGLMSKLGPNLPASIIVLLLEHIAISKSFGR
INDYKVVPDQELIAIGVSNLLGTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCNVRTPLSGLFSGSCVL
LALYCLTGAFFYIPKATLSAVIIHAVSDLLASYQTTWNFWKMNPLDFICFIVTVLITVFA
SIEDGIYFAMCWSCAMLLLKMAFPAGKFLGRVEIAEV--TDAYIKANSDAV---SYTSEN
NNGIRTSE------EGDEYEKDSSTKYITNSSKKIETNVQTKSFDSPSSLITQPRMK---
------------YHTK--------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---WVPFDHKYTRELNPDIQILPPPEGVLVYRLSESYTYLNCSRHYNIITEKVKEVTRRG
QL-IRHRKKSDRPWNDPGPWEAPAF------LKNLKFWKK---------------RESDS
EFLENAPDNSIGTERDDRPLLKILCLDFSQVAQTDATALQSLVDLRKVINQYADRQVEFH
FVGIISPWVKRGLVSRGFGTLNEEYSDESIVAGHTSYHVAR----------VPQSKE---
----------NSDKYS-VYTASGTNLPFFHIDIPDFAKWDI--
>YLR092W
-----------MSREGYPNFEEVEIPDF----QETNNTVPDLDDLELEYDQYKNNENNDT
FNDK------DLESNSVAKHNAVNSSKGVKGSKIDYFN--PSDVSLYD------------
NSVSQFEETTVSLKEYYDHSIRSHLTVKGACSYLKSVFPIINWLPHYNFSWFTADLIAGI
TIGCVLVPQSMSYAQVATLPAQYGLYSSFIGAYSYSFFATSKDVCIGPVAVMSLQTAKVI
ADVTAKYPDGDSA-ITGPVIATTLALLCGIISAAVGFLRLGFLVELISLNAVAGFMTGSA
FNILWGQVPALMGYNSLVNTRAATYKVVIETLKHLPDTKLDAVFGLIPLFLLYVWKWWCG
TYGP----RLNDRYNS--KNPRLHKIIKWTYFYAQASRNGIIIIVFTCIGW-AITRGKSK
SE--RPISILGSVPSGL---KEVGVFHVPPGLMSKLGPNLPASIIVLLLEHIAISKSFGR
INDYKVVPDQELIAIGVSNLLGTF-FNAYPATGSFSRSALKAKCNVRTPLSGLFSGSCVL
LALYCLTGAFFYIPKATLSAVIIHAVSDLLASYQTTWNFWKMNPLDFICFIVTVLITVFA
SIEDGIYFAMCWSCAMLILKVAFPAGKFLGRVEVAEV--TDAYVRPDSDVV---SYVSEN
NNGISTLE------DGGEDDKESSTKYVTNSSKKIETNVQTKGFDSPSSSISQPRIK---
------------YHTK--------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---WIPFDHKYTRELNPDVQILPPPDGVLVYRLSESYTYLNCSRHYNIITEEVKKVTRRG
QL-IRHRKKSDRPWNDPGPWEAPAF------LKNLKFWKK---------------RENDP
ESMENAPSTSVDVERDDRPLLKILCLDFSQVAQTDATALQSLVDLRKAINQYADRQVEFH
FVGIISPWVKRGLISRGFGTLNEEYSDESIVAGHTSYHVAR----------VPQGEE---
----------NPEKYS-VYTASGTNLPFFHIDIPDFAKWDI--