MUSCLE (3.8) multiple sequence alignment

Ecym_1244     MCGIFACYRRDGIESFKPVALQLSKRIRHRGPDWSGNVVKNDTIFVHERLAIVGLDTGAQ
ZYRO0B04136g    MCGIFAAFRHTDVQEYRPHALQLSKRIRHRGPDWSGNVVKNSTILVHERLAIVGLESGSQ
AFR303W      MCGIFACYRKDDIESFKPTALRLSKRVRHRGPDWSGNVIKNDTILVHERLAIVGLDSGAQ
TBLA0C04430    MCGIFAAYKHPEVNAFKPRALQLTKRIRHRGPDWSGNVVKNTTLFAHERLAIVGLDSGAQ
KAFR0G03670    MCGIFAAFRHEDVTSFKSKALQLSKRIRHRGPDWSGNVVKNSTIMVHERLAIVGLDSGAQ
KNAG0A07920    MCGIFATFRHEDVQAFKPRALQLSKRIRHRGPDWSGNIIKNSTIMAHERLAIVGLDSGAQ
TDEL0D05520    MCGIFAAHKHEDVQAYKQKALQLSKRIRHRGPDWSGNVLRNNTLLVHERLAIVGLDSGAQ
Suva_16.474    MCGIFAAFKHEDVHRYKPKALQLSKRIRHRGPDWSGNAVKNSTIFVHERLAIVGLDSGAQ
Skud_16.439    MCGIFAAYKHEDVHRYKQKALQLSKRIRHRGPDWSGNATKNSTIFVHERLAIVGLESGAQ
Smik_16.396    MCGIFAAFKHEDVHNYKPKALQLSKRIRHRGPDWSGNAIKNSTIFVHERLAIVGLESGAQ
YPR145W      MCGIFAAFRHEDVHRYKPKALQLSKRIRHRGPDWSGNAIKNSTIFVHERLAIVGVESGAQ
Suva_7.410     MCGIFAAFKHEDIEDFKPKALQLSKRIRHRGPDWSGNAIMNSTIFVHERLAIVGLDSGAQ
YGR124W      MCGIFAAFKHEDIHNFKPKALQLSKKIRHRGPDWSGNAVMNSTIFVHERLAIVGLDSGAQ
Smik_6.220     MCGIFAAFKHDDIHSFKPKALQLSKRIRHRGPDWSGNAVMNSTIFVHERLAIVGLDSGAQ
Skud_7.435     MCGIFAAFKHEDINSFKPKALQLSKRIRHRGPDWSGNAVMNSTIFVHERLAIVGLDSGAQ
KLTH0F14630g    MCGIFTCFRHQSVEEFKPDALRLVKRIRHRGPDWSGNIIKNSTLMAHERLAIVGLDSGAQ
Kwal_55.21187   MCGIFTCFRHEDVDKFKPDALQLAKRIRHRGPDWSGNVIRNSTLLAHERLAIVGLDTGAQ
NDAI0B05810    MCGIFAAFKHEDVHAFKPRALQLSKRIRHRGPDWSGNVIKNTTILAHERLAIVGLDSGAQ
NCAS0F03510    MCGIFAAFRHEDVKAYKPKALQLTKRIRHRGPDWSGNVVKNTTILAHERLSIVGLDSGAQ
KLLA0B10868g    MCGIFASFRNPDVQAYKPKALQLSKRIRHRGPDWSGNIVKNSTILVHERLAIVGLDSGAQ
SAKL0F02970g    MCGIFACYKHESVQEFKPKALQLSKRIRHRGPDWSGNVVKNTTILAHERLAIVGLDSGAQ
TPHA0D04200    MCGIFTVYKHENAEAFKPRALQLSKRIRHRGPDWSGNVVKNSTIMAHERLAIVGLDSGAQ
CAGL0I10648g    MCGIFAAYKHQDVHAFKPKALQLSKRIRHRGPDWSGNVVKNSTIMVHERLAIVGLDSGAQ
Kpol_480.19    MCGIFAAYKHENAEAFKPRALQLSKRIRHRGPDWSGNVVKNSTILVHERLAIVGLDSGAQ
          *****: ...   :. **.* *.:**********  * *::.****:***:::*:*

Ecym_1244     PIVSDDGNYVLCVNGEIYNHIHLRDICADYPFSTLSDCEPIIPLFKKYGVETPNYLDGMF
ZYRO0B04136g    PIKSPCGNYTLCVNGEIYNHIQLREECSDYPFQSLSDCEPIIPLYLKYGLDAPKKLDGMF
AFR303W      PINSPDGNYVLCVNGEIYNHIHLREECSDYEFTSLSDCEPIIPLYLKYDVETPQHLDGMF
TBLA0C04430    PITSPCGNYMLTVNGEIYNHIQLREETTDYKYKTLGDCEPIIPMYLKYDVDAPNHLDGMF
KAFR0G03670    PITSPCGNYTLCVNGEIYNHIQLREQFPDYKFKTLSDCEPIIPLYLRDDIDAPKSLDGMF
KNAG0A07920    PITSPCGDYILSVNGEIYNHIQLREECPEYQYKSLSDCEPIIPMYLKYDLDAPKHLDGMF
TDEL0D05520    PITSPCGNYTLCVNGEIYNHIKLREEFSDYKFSTLSDCEPIIPLYEKYDIDTPKYLDGMF
Suva_16.474    PITSPDEDYMLCVNGEIYNHIQLREECPDYQFKTLSDCEPIIPMYLKHDIDAPKYLDGMF
Skud_16.439    PITSPDEDYMLCVNGEIYNHIQLREECPDYQFKTLSDCEPIIPMYLKHDIEAPKYLDGMF
Smik_16.396    PITSPDEDYMLCVNGEIYNHIQLREECPEYQFKTLSDCEPIIPMYLKHDIDAPKYLDGMF
YPR145W      PITSSDGEYMLCVNGEIYNHIQLREECADYEFGTLSDCEPIIPMYLKHDIDAPKYLDGMF
Suva_7.410     PITSSDGDYMLGVNGEIYNHIQLREQCSDYKFQTFSDCEPIIPLYLEHDIDAPKYLDGMF
YGR124W      PITSADGEYMLGVNGEIYNHIQLREMCSDYKFQTFSDCEPIIPLYLEHDIDAPKYLDGMF
Smik_6.220     PITSADGEYMLGVNGEIYNHIQLREECSDYKFQTFSDCEPIIPLYLEHDIDAPKYLDGMF
Skud_7.435     PIASADGEYMLGVNGEIYNHIQLREKCSGYKFQTFSDCEPIIPLYLEHDIDAPKHLDGMF
KLTH0F14630g    PFVSEDNNYILGVNGEVYNHIQLREEFSSYPFKTLSDCEPIIPLYEKYGIDAPKYLDGMF
Kwal_55.21187   PMVSEEKDYILAVNGEIYNHIQLREEFSDYPFKTLSDCEPIIPLYEKYGIDAPKYLDGMF
NDAI0B05810    PITSPCGNYTLCVNGEIYNHIQIREQFPDYPFKTLSDCEPIIPLYLKHDIDTPKHLDGMF
NCAS0F03510    PITSPCGNYTLCVNGEIYNHIQIREECADYQFKTLSDCEPIIPLYLKYDLDAPKHLDGMF
KLLA0B10868g    PITSEDGSYTLAVNGEIYNHIMLREECASYPFKTLSDCEPIIPLYEKYDIDAPKHLDGMF
SAKL0F02970g    PITSEDGDYTLCVNGEIYNHIKLREELTSYPFKTLSDCEPIIPLYQKYDIDTPKYLDGMF
TPHA0D04200    PITSQDGDHILCVNGEIYNHIQIREQFPDYQFKTLSDCEPIIPLYMKYGAEAPKHLDGMF
CAGL0I10648g    PITSEDGDYTLCVNGEIYNHIQLREQFPDYKFKTLSDCEPIIPAYLEHDIDAPKYLDGMF
Kpol_480.19    PITSPCGDYVLCVNGEIYNHIQLRESCPDYKYKTLSDCEPIIPLYLKHDIDAPKYLDGMF
          *: *  .: * ****:**** :*: . * : ::.******* :  . ::*: *****

Ecym_1244     AWCLYDAKDDRIVAARDPIGVTTLYMGKCSKSPRTRYFASELKCLVEECDEIISFPPGHV
ZYRO0B04136g    AWCLYDSKEDRIVAARDPIGITTLYMGKSSKSPKTRFFASELKCLIDDCDEIVAFPPGHV
AFR303W      AWCLYDVQRDRIVAARDPIGVTTLYMGKSSSSPRTRYFASELKCLVDECDEITAFPPGHV
TBLA0C04430    AFVLYDSQKDRVIAARDPVGITTLYMGRNSKTPKTVYFASELKCLVDDCDSIIAFPPGHV
KAFR0G03670    AWTLYDSKKDRILAARDPIGVTTLYMGRSSMSPKTVFFASELKCLVDDCDSIVAFPPGHI
KNAG0A07920    AWCLYDAKKDRIVAARDPIGITTLYMGRSSMCPKTVFFASELKCLTDDCDNIIAFPPGHV
TDEL0D05520    AWCLYDAKQDRIIAARDPVGITTLYMGRNSLSPKTVFFASELKCLTDDCDNIVAFPPGHI
Suva_16.474    AWTLYDAKQDRIIAARDPIGITTLYMGRSSASPKTVYFASELKCLTDDCDTITAFPPGHV
Skud_16.439    AWTLYDAKQDRIVAARDPIGITTLYMGRSSASPKTVYFASELKCLTDDCDTITAFPPGHV
Smik_16.396    AWTLYDAKQDRIVAARDPIGITTLYMGRSSASPKTVYFASELKCLTDDCDTITAFPPGHV
YPR145W      AWTLYDAKQDRIVAARDPIGITTLYMGRSSASPKTVYFASELKCLTDDCDTITAFPPGHV
Suva_7.410     AFCLYDSKKDRVIAARDPIGVVTLYMGRCSKSPKTVYFASELKCLTDVCDSIIAFPPGHV
YGR124W      AFCLYDSKKDRIVAARDPIGVVTLYMGRSSQSPETVYFASELKCLTDVCDSIISFPPGHV
Smik_6.220     AFCIYDAKKDRIVAARDPIGVVTLYMGRSSKSPKTVYFASELKCLTDVCDSIIAFPPGHV
Skud_7.435     AFCLYDAKKDRVVAARDPIGVVTLYMGRSSKSPKTVYFASELKCLTDVCDSIISFPPGHV
KLTH0F14630g    AWALYDAKKDRIVAARDPIGITTLYMGRDSKSPKTVYFASELKCLTDNCDSIIAFPPGHV
Kwal_55.21187   AWALYDTKKDRMIAARDPIGITTLYMGRDSKSPKTVYFASELKCLTDNCDSIIAFPPGHV
NDAI0B05810    AWCLYDSKQDRIIAARDPIGITTLYMGRNSKTPQTVFFASELKCLTDDCDSIIAFPPGHV
NCAS0F03510    AWCLYDAKQDRIVAARDPIGITTLYMGRQSKTPQTVYFASELKCLTDDCDSIVAFPPGHV
KLLA0B10868g    AWCLYDSKKDRIIAARDPIGITTLYMGRSSASPKSVWFSSELKCLTDDCDEIIAFPPGHV
SAKL0F02970g    AWCLYDAKKDRIIAARDPIGITTLYMGRSSSSPSTVFFASELKCLVDDCDEITAFPPGHV
TPHA0D04200    AWTLYDAKQDRIIAARDPIGITTLYMGRSSKSPKTVYFASELKCLTDDCDSIVAFPPGHV
CAGL0I10648g    AWCLYDAKQDRIVAARDPVGITTLYMGRCSSSPKTVFFASELKCLTDDCDEITAFPPGHV
Kpol_480.19    AWCLYDAKKDRIIAARDPIGITTLYMGRNSKSPKTVFFASELKCLTDDCDSIMAFPPGHV
          *: :** : **::*****:*:.*****. * * : :*:****** : ** * :*****:

Ecym_1244     YDSDTDQITRYFKPSWLVDSITPTKPVDYKKLRGGLEKAVRKRLMTEVPYGVLLSGGLDS
ZYRO0B04136g    YDSKSDQITRYFNPQWLDESYMPSTPLDYKVLRHSLEKSVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
AFR303W      YDSDTDKLTRYFKPDWIDETRIPSQPVDYKAVRTTLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
TBLA0C04430    YDSETDKIERYFKPNWIDESIIPTTPVDLKQVRETLERAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
KAFR0G03670    YDSETDKITRYFTPNWIDENKIPTTPVDYTAIRHSLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
KNAG0A07920    YDSETDKITRYYTPNWLDETKIPSTPVDLKQIRHTLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
TDEL0D05520    YDSKTDKITRYFTPDWLDETRIPSNPVDYKAIRHSLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
Suva_16.474    YDSKTDKITRYFTPDWLDEKRIPSTPIDYLAIRHSLEKAVRKRLMAEVPFGVLLSGGLDS
Skud_16.439    YDSKTDKITRYFTPDWLDEKRIPSTPIDYMAIRHSLEKAVRKRLMAEVPFGVLLSGGLDS
Smik_16.396    YDSKTDKITRYFTPDWLDEKRIPSTPIDYLAIRHSLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
YPR145W      YDSKTDKITRYFTPDWLDEKRIPSTPIDYMAIRHSLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
Suva_7.410     YDSETDKITRYFTPDWLDEKRVPTTPVDYRAIRHSLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
YGR124W      YDSETDKITRYFTPDWLDEKRIPSTPVDYHAIRHSLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
Smik_6.220     YDSQTDKITRYFTPDWLDEKRIPSTPVDYLAIRHSLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
Skud_7.435     YDSETDKITRYFTPNWLDEKRIPSVPVDYHAIRHSLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
KLTH0F14630g    YDSETDQITRYFNPDWIDEDRIPSEPLDLLKIRHSLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
Kwal_55.21187   YDSETDQITRYYTPNWLDENRIPSEPLDLLKIRNSLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
NDAI0B05810    YDSKTDQITRYFTPDWLDEQRIPENKLDLTAIRESLESAVRKRLMAEVPFGVLLSGGLDS
NCAS0F03510    YDSNTDQITRYFNPDWLDEDRIPSTPVDLKAIRETLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
KLLA0B10868g    YDSETDKLTRYFTPDWLDESRIPTTPVDFKAVRESLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
SAKL0F02970g    YDSATDKITRYYTPDWLDEERIPKTPLDYKLIRNSLESAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
TPHA0D04200    YDSVTDQITRYYTPDWIDENRIANQPLDLMKIRHSLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
CAGL0I10648g    YDSKTDQITRYFTPDWIDESRIPTTPVNFKDIRESLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
Kpol_480.19    YDSETDQITRYFSPDWIDEQRIPTEPVSYKAIRESLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
          *** :*:: **:.*.*: :  .  :.  :* ** :******:***:**********

Ecym_1244     SLIAAIAARETEKANKEMDVVKYD-SQV------R---NLVGVDDELHLHASGWSKLHSF
ZYRO0B04136g    SLIASIAARETERANEELDPVNYD-SEE------K---HLAGIDAQGNLHTGGWSRLHSF
AFR303W      SLIASIAARETERANREAGDVY---ADG------K---HLAGMDDRGLLHTGGWSRLHSF
TBLA0C04430    SLIASIAARETEKVMDETNTIDYEKQSDDAADASK---KLTGLDDSGNLQTQSWSKLHSF
KAFR0G03670    SLIASIAARETEAANRELDASQYA-EEG------S---HLAGIDDEGHLRTSGWSRLHSF
KNAG0A07920    SLIAAIAARETEKANKELDPRKYDEQEE------AEGHHLAGIDDEGNLLSATWSRLHSF
TDEL0D05520    SLIASIAARETEKANAEIDAQKYD-SED------K---HLAGIDDSGNLHSAGWSRLHSF
Suva_16.474    SLIAAIAARETAKATNDVEPSTYD-NKA------R---HLAGVDDEGNLHTAGWTSLHSF
Skud_16.439    SLIASIAARETANATNDVEPSTYD-SKA------R---HLAGVDDDGNLHTAGWTSLHSF
Smik_16.396    SLIASIAARETANATNDVDPSTYD-SKA------R---HLAGVDDDGKLHTAGWTSLHSF
YPR145W      SLIASIAARETAKATNDVEPSTYD-SKA------R---HLAGIDDDGKLHTAGWTSLHSF
Suva_7.410     SLIAAIAARETETANVEANEEAS--AEK------S---KLAGIDDQGHLHTSGWSRLHSF
YGR124W      SLIAAIAARETEKANADANEDNN--VDE------K---QLAGIDDQGHLHTSGWSRLHSF
Smik_6.220     SLIAAIAARETEKANADVNEESS--VDE------K---QLAGIDDQGHLHTSGWSRLHSF
Skud_7.435     SLIAAIAARETEKANADADGDAS--VNN------K---QLAGIDDQGHLHTSGWSRLHSF
KLTH0F14630g    SLIASIAARETEKANSQMDPVKYD-SED------K---HLAGVDDAGNLRSAGWSHLHSF
Kwal_55.21187   SLIAAIAARETEKANTEMNPVEYD-SED------K---HLAGVDDSGKLHSAGWSRLHSF
NDAI0B05810    SLIASIAARETEKANAQATLDNENANDE------TSKAHLTGVDDEGHLHNGGWSKLHSF
NCAS0F03510    SLIASIAARETEKAMQDVDVEDENGEHH------K---HLTGVDDEGHLHTGGWSRLHSF
KLLA0B10868g    SLIAAIAARETEKTNAELDPVVYD-SDP------H---QLAGLDEQGHLHAAGWSRLHSF
SAKL0F02970g    SLIAAIAARETEKANKDLDPVAYD-DED------K---HLAGVDDKGNLHAAGWSRLHSF
TPHA0D04200    SLIASIAARETEKAMKTASSDSLS-SSV------N---QLTGIDDNGNLRSSGWSRLHSF
CAGL0I10648g    SLIASIAARETEKANEENDAADNDASAS------K---QLAGIDNQGHLHTAGWSRLHSF
Kpol_480.19    SLIASIAARETEKAMKEMDTTAYD-SED------K---HLTGIDDQGNLHTAGWSRLHSF
          ****:****** .            :*.*:*  *  *: ****

Ecym_1244     AIGLPNAPDLQAARKVAKFIGSIHHEHTFTIQEGLDALDDVIHHLETFDVTTIRASTPMF
ZYRO0B04136g    AIGLPGAPDLLAARKVAKFIGSLHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
AFR303W      AIGLPNAPDLQAARKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIHHLETYDVTTIRASTPMF
TBLA0C04430    AIGLPGAPDLKAARKVANFIGSIHHEHNFTIQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
KAFR0G03670    AIGLPGAPDLIAAKKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGIDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
KNAG0A07920    AIGLPGAPDLVAARKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
TDEL0D05520    AIGLPGAPDLKAASKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIWHLETYDVTTIRASTPMF
Suva_16.474    AIGLPNAPDLQAARKVAKFIGSTHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
Skud_16.439    AIGLPNAPDLQAARKVAKFIGSTHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
Smik_16.396    AIGLPNAPDLQAARKVAKFIGSTHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
YPR145W      AIGLPNAPDLQAARKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
Suva_7.410     AVGLPNAPDLQAARKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
YGR124W      AIGLPNAPDLQAARKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
Smik_6.220     AIGLPNAPDLQAARKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
Skud_7.435     AVGLPNAPDLQAARKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
KLTH0F14630g    AIGLPNAPDLQAARKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGLDALSDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
Kwal_55.21187   AVGLPNAPDLEAARKVAKFIGSVHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
NDAI0B05810    AIGLPNAPDLQAARKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
NCAS0F03510    AIGLPNAPDLQAARKVAKFIGSVHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
KLLA0B10868g    AVGLPNAPDLQAARKVATFIGSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
SAKL0F02970g    AIGLPNAPDLQAARKVAKFISSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
TPHA0D04200    AIGLPGAPDLIAAKKVAKFIGSVHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
CAGL0I10648g    AIGLPNAPDLQAARKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
Kpol_480.19    AIGLPNAPDLLAARKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
          *:***.**** ** ***.**.* ****.**:***:***.*** ****:************

Ecym_1244     LLSRKIKAQGIKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAKDFHNESVERVKNLHLADCLRANK
ZYRO0B04136g    LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAKEFQAECASRVKNLHLADCLRANK
AFR303W      LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSPAEFHTETVKRVNNLHLADCLRANK
TBLA0C04430    LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHVESVKRVKNLHLADNLRANK
KAFR0G03670    LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVKRVKNLHLADCLRANK
KNAG0A07920    LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVKRVKNLHLSDCLRANK
TDEL0D05520    LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPNANEFHTEAVKRVKNLHLADCLRANK
Suva_16.474    LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVQRVKNLHLADCLRANK
Skud_16.439    LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVQRVKNLHLADCLRANK
Smik_16.396    LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVQRVKNLHLADCLRANK
YPR145W      LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVQRVKNLHLADCLRANK
Suva_7.410     LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVQRVKNLHLADCLRANK
YGR124W      LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVQRVKNLHLADCLRANK
Smik_6.220     LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVQRVKNLHLADCLRANK
Skud_7.435     LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVQRVKNLHLADCLRANK
KLTH0F14630g    LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVKRVKNLHLADCLRANK
Kwal_55.21187   LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVKRVKNLHLADCLRANK
NDAI0B05810    LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVKRVNNLHLADCLRANK
NCAS0F03510    LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVKRVKNLHLADCLRANK
KLLA0B10868g    LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHVESVKRVKNLHLADCLRANK
SAKL0F02970g    LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHVESVKRVKNLHLADCLRANK
TPHA0D04200    LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVKRVKNLHLSDCLRANK
CAGL0I10648g    LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSATEFHIESVKRVKNLHLADCLRANK
Kpol_480.19    LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVKRVKNLHLADCLRANK
          **********:***********************.. :*: * ..**:****:* *****

Ecym_1244     STMAWGLEARVPFLDRDFLELCMNIDPEEKMIKPKEGKIEKYILRKAFDTSDEPDVEPYL
ZYRO0B04136g    STMAWGLEARVPFLDRDFLNLCMELDPNEKMIKPEEGRIEKYILRKAFDTTDEPNVKPYL
AFR303W      STMAWGLEARVPFLDREFLQLCMNIDPAEKMIAPQKGRIEKYILRKAFDTSDEPGVDPYL
TBLA0C04430    STMAWGLEARVPFLDRDFLNLCMNIDPNDKMIKPKEGKIEKYLLRKAFDTSDEPDVKPYL
KAFR0G03670    STMAWGLEARVPFLDREFLDLCMNIDPNDKLINQKEGRIEKYILRKAFDTKDDPSAKPYL
KNAG0A07920    STMAWGLEARVPFLDKEFLDLCMNIDPKDKLINQKEGRIEKYILRKAFDTCDEPDVKPYL
TDEL0D05520    STMAWGLEARVPFLDREFLQLCMNIDPKDKMINKEEGRMEKYILRKAFDTTDEPDVKPYL
Suva_16.474    STMAWGLEARVPFLDREFLQLCMNIDPSEKMIRPKEGRIEKYILRKAFDTTDEPETKPYL
Skud_16.439    STMAWGLEARVPFLDREFLQLCMNIDPKEKMIRAKEGRIEKYILRKAFDTTGEPDAKPYL
Smik_16.396    STMAWGLEARVPFLDKEFLQLCMNIDPNEKMIKPKEGRIEKYILRKAFDTTGEPDAKPYL
YPR145W      STMAWGLEARVPFLDREFLQLCMNIDPNEKMIKPKEGRIEKYILRKAFDTTGEPDAKPYL
Suva_7.410     STLAWGLEARVPFLDKDFLQLCMNIDPKDKMINSKEGRIEKYILRKAFDTTDEPDVKPYL
YGR124W      STMAWGLEARVPFLDKDFLQLCMNIDPNEKMIKPKEGRIEKYILRKAFDTTDEPDVKPYL
Smik_6.220     STMAWGLEARVPFLDKDFLQLCMNIDPKDKMIKPKEGKIEKYILRKAFDTTNEPDVKPYL
Skud_7.435     STMAWGLEARVPFLDRDFLQLCMNIDPKDKMINPKEGRIEKYILRKAFDTTDEPEVKPYL
KLTH0F14630g    STMAWGLEARVPFLDREFLQLCMNLDPKEKMINAAEGRIEKYILRKAFDTSDEPGAKPYL
Kwal_55.21187   STMAWGLEARVPFLDREFLDLCMNLDPKEKMINQAEGRIEKYILRKAFDTSDEPGAKPYL
NDAI0B05810    STMAWGLEARVPFLDRDFLQLCMNIDPKEKMINQAEGRIEKYILRKAFDTSDDPEAKPYL
NCAS0F03510    STMAWGLEARVPFLDKEFLQLCMNIDPKDKMIDQASGKIEKYILRKAFDTTDDPEEKPYL
KLLA0B10868g    STMAWGLEARVPFLDRDFLQLCMNIDPNDKMIKPAEGKIEKYILRKAFDTTDEPDLKPYL
SAKL0F02970g    STMAWGLEARVPFLDRDFLDVCMNIDPAEKMINQSEGRIEKYILRKAFDTTDEPDVKPYL
TPHA0D04200    STMAWGLEARVPFLDREFLDLCMNIDPSEKMINQKEGRIEKYILRKAFDTTDEPNEKPYL
CAGL0I10648g    STMAWGLEARVPFLDKEFLQLCMNIDPKDKMIDQSAGRIEKYILRKAFDTSDEPDVKPYL
Kpol_480.19    STMSWGLEARVPFLDREFLQLCMNIDPAEKMINASEGRIEKYILRKAFDTSDEPDEKPYL
          **::***********.:**::**::** :*:*  *.:***:******* .:* .***

Ecym_1244     PQEILWRQKEQFSDGVGYSWIDALKDAAENAISDEQFAQPKPEWGDDIPSTKEAYWYRMK
ZYRO0B04136g    PEDILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDAAEEAISDEMLATPRPEWGDDQPTTKEAYWYRLK
AFR303W      PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDAAERAISDEQFANPNPAWGDDIPTTKEAFWYRLK
TBLA0C04430    PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDSLKDTAERVISDEMFANPKDHWGSDIPTTKEAYWYRLK
KAFR0G03670    PDEILWRQKEQFSDGVGYSWIDCLKDTAEKVISDEMFANPKSHWGKDIPTTKEAYWYRLK
KNAG0A07920    PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDTAETVISDEMFAAPKAHWGIDVPTTKEAFWYRLK
TDEL0D05520    PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDTAERVISDDIFAAPKSAWGDDVPTTKEAFWYRLK
Suva_16.474    PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDSLKDTAEAVISDEMFANPKAEWGNDIPTTKEAYWYRLK
Skud_16.439    PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDSLKDNAEAVISDEMFASPKAEWGSDIPTTKEAFWYRLK
Smik_16.396    PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDTAETVISDEMFASPKAEWGSDIPSTKEAFWYRLK
YPR145W      PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDTAEAVISDEMFASPKAEWGSDIPTTKEAFWYRLK
Suva_7.410     PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDSLRDTAERVISDAMFANPKASWGDDIPTTKEAYWYRLK
YGR124W      PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLRDTAERAISDAMFANPKADWGDDIPTTKEAYWYRLK
Smik_6.220     PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLRDTAERVISDTMFANPKADWGDDIPTTKEAYWYRLK
Skud_7.435     PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLRDTAERVISDTMFANPKADWGNDIPTTKEAYWYRLK
KLTH0F14630g    PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDAAEAAISDEQFKQPKAEWGDDIPTTKEAYWYRLK
Kwal_55.21187   PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDTAEATISDEQFKQPKAEWGDDIPTTKEAYWYRLK
NDAI0B05810    PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDTAERVISDAMFENPKDHWGTDIPTTKEAYWYRLK
NCAS0F03510    PQEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDTAERVISDAMFENPKPHWGNDVPTTKEAYWYRLK
KLLA0B10868g    PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDAAESTISDEQFAQPKAEWGDDIPTTKEAYWYRLK
SAKL0F02970g    PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDAAEAAISDEQFAQPKPEWGDDIPTTKEAYWYRLK
TPHA0D04200    PDEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDTAERVISDELFENPREHWGSDIPTTKEAYWYRLK
CAGL0I10648g    PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDTAERVISDTMFSNPKIEWGEDIPTTKEAYWYRLK
Kpol_480.19    PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDTAERVISDELFSTPKEHWGADIPTTKEAYWYRLK
          *::******************* *.* ** .*** : *. ** * *:****:***:*

Ecym_1244     FDALFPQPTAASTVMRWVPKAEWGCSEDPSGRFAKIHEKHISK-
ZYRO0B04136g    FDKFFP-KSAANTVMRWIPKADWGCHGDPSGRFAKIHEQHIDN-
AFR303W      FDALFPQPTAAATVMRWVPKADWGCAEDPSGRYAKIHDQHISS-
TBLA0C04430    FDALFPQKTAADTVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAKIHEQHIDG-
KAFR0G03670    FDALFPQPTAAETVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAQIHEKHIQ--
KNAG0A07920    FDALFPQPTAAETVMRWIPKADWGCAEDPSGRFAKIHEQHVEDA
TDEL0D05520    FDALFPQKTAADTVMRWVPKADWGCAEDPSGRFAQIHDQHVKN-
Suva_16.474    FDGLFPQKTVADTVMRWVPKADWGCAEDPSGRYAQIHEKHID--
Skud_16.439    FDALFPQKTVADTVMRWVPKADWGCAEDPSGRYAQIHEKHIE--
Smik_16.396    FDALFPQKTVADTVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAQIHEKHID--
YPR145W      FDALFPQKTVADTVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAQIHEKHIE--
Suva_7.410     FDAWFPQKTAADTVMRWVPKADWGCAEDPSGRYAQIHEKHVNA-
YGR124W      FDAWFPQKTAADTVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAKIHEKHVSA-
Smik_6.220     FDAWFPQKTAANTVMRWVPKADWGCAEDPSGRYAKIHEKHVGA-
Skud_7.435     FDAWFPQKTAADTVMRWVPKADWGCAEDPSGRYAKIHEKHVSA-
KLTH0F14630g    FDALFPQKTAASTVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAKIHEQHIDK-
Kwal_55.21187   FDALFPQKTAASTVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAKIHDQHISK-
NDAI0B05810    FDALYPQKTAADTVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAKIHEKHVNA-
NCAS0F03510    FDALYPQKTAADTVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAKIHEKHVDGN
KLLA0B10868g    FDALFPQKTAASTVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAKIHEQHVDKK
SAKL0F02970g    FDALFPQKTAASTVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAKIHEQHIQN-
TPHA0D04200    FDALFPQPTAASTVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAKIHEQHIGAK
CAGL0I10648g    FDALFPQKTAASTVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAKIHEQHVTA-
Kpol_480.19    FDALFPQKTAAETVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAKIHEQHIGDK
          ** :* :.* *****:***:*** *****:*:**::*:  

FASTA FORMAT for MUSCLE Version 3.6

>Ecym_1244
MCGIFACYRRDGIESFKPVALQLSKRIRHRGPDWSGNVVKNDTIFVHERLAIVGLDTGAQ
PIVSDDGNYVLCVNGEIYNHIHLRDICADYPFSTLSDCEPIIPLFKKYGVETPNYLDGMF
AWCLYDAKDDRIVAARDPIGVTTLYMGKCSKSPRTRYFASELKCLVEECDEIISFPPGHV
YDSDTDQITRYFKPSWLVDSITPTKPVDYKKLRGGLEKAVRKRLMTEVPYGVLLSGGLDS
SLIAAIAARETEKANKEMDVVKYD-SQV------R---NLVGVDDELHLHASGWSKLHSF
AIGLPNAPDLQAARKVAKFIGSIHHEHTFTIQEGLDALDDVIHHLETFDVTTIRASTPMF
LLSRKIKAQGIKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAKDFHNESVERVKNLHLADCLRANK
STMAWGLEARVPFLDRDFLELCMNIDPEEKMIKPKEGKIEKYILRKAFDTSDEPDVEPYL
PQEILWRQKEQFSDGVGYSWIDALKDAAENAISDEQFAQPKPEWGDDIPSTKEAYWYRMK
FDALFPQPTAASTVMRWVPKAEWGCSEDPSGRFAKIHEKHISK-
>ZYRO0B04136g
MCGIFAAFRHTDVQEYRPHALQLSKRIRHRGPDWSGNVVKNSTILVHERLAIVGLESGSQ
PIKSPCGNYTLCVNGEIYNHIQLREECSDYPFQSLSDCEPIIPLYLKYGLDAPKKLDGMF
AWCLYDSKEDRIVAARDPIGITTLYMGKSSKSPKTRFFASELKCLIDDCDEIVAFPPGHV
YDSKSDQITRYFNPQWLDESYMPSTPLDYKVLRHSLEKSVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
SLIASIAARETERANEELDPVNYD-SEE------K---HLAGIDAQGNLHTGGWSRLHSF
AIGLPGAPDLLAARKVAKFIGSLHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAKEFQAECASRVKNLHLADCLRANK
STMAWGLEARVPFLDRDFLNLCMELDPNEKMIKPEEGRIEKYILRKAFDTTDEPNVKPYL
PEDILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDAAEEAISDEMLATPRPEWGDDQPTTKEAYWYRLK
FDKFFP-KSAANTVMRWIPKADWGCHGDPSGRFAKIHEQHIDN-
>AFR303W
MCGIFACYRKDDIESFKPTALRLSKRVRHRGPDWSGNVIKNDTILVHERLAIVGLDSGAQ
PINSPDGNYVLCVNGEIYNHIHLREECSDYEFTSLSDCEPIIPLYLKYDVETPQHLDGMF
AWCLYDVQRDRIVAARDPIGVTTLYMGKSSSSPRTRYFASELKCLVDECDEITAFPPGHV
YDSDTDKLTRYFKPDWIDETRIPSQPVDYKAVRTTLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
SLIASIAARETERANREAGDVY---ADG------K---HLAGMDDRGLLHTGGWSRLHSF
AIGLPNAPDLQAARKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIHHLETYDVTTIRASTPMF
LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSPAEFHTETVKRVNNLHLADCLRANK
STMAWGLEARVPFLDREFLQLCMNIDPAEKMIAPQKGRIEKYILRKAFDTSDEPGVDPYL
PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDAAERAISDEQFANPNPAWGDDIPTTKEAFWYRLK
FDALFPQPTAAATVMRWVPKADWGCAEDPSGRYAKIHDQHISS-
>TBLA0C04430
MCGIFAAYKHPEVNAFKPRALQLTKRIRHRGPDWSGNVVKNTTLFAHERLAIVGLDSGAQ
PITSPCGNYMLTVNGEIYNHIQLREETTDYKYKTLGDCEPIIPMYLKYDVDAPNHLDGMF
AFVLYDSQKDRVIAARDPVGITTLYMGRNSKTPKTVYFASELKCLVDDCDSIIAFPPGHV
YDSETDKIERYFKPNWIDESIIPTTPVDLKQVRETLERAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
SLIASIAARETEKVMDETNTIDYEKQSDDAADASK---KLTGLDDSGNLQTQSWSKLHSF
AIGLPGAPDLKAARKVANFIGSIHHEHNFTIQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHVESVKRVKNLHLADNLRANK
STMAWGLEARVPFLDRDFLNLCMNIDPNDKMIKPKEGKIEKYLLRKAFDTSDEPDVKPYL
PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDSLKDTAERVISDEMFANPKDHWGSDIPTTKEAYWYRLK
FDALFPQKTAADTVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAKIHEQHIDG-
>KAFR0G03670
MCGIFAAFRHEDVTSFKSKALQLSKRIRHRGPDWSGNVVKNSTIMVHERLAIVGLDSGAQ
PITSPCGNYTLCVNGEIYNHIQLREQFPDYKFKTLSDCEPIIPLYLRDDIDAPKSLDGMF
AWTLYDSKKDRILAARDPIGVTTLYMGRSSMSPKTVFFASELKCLVDDCDSIVAFPPGHI
YDSETDKITRYFTPNWIDENKIPTTPVDYTAIRHSLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
SLIASIAARETEAANRELDASQYA-EEG------S---HLAGIDDEGHLRTSGWSRLHSF
AIGLPGAPDLIAAKKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGIDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVKRVKNLHLADCLRANK
STMAWGLEARVPFLDREFLDLCMNIDPNDKLINQKEGRIEKYILRKAFDTKDDPSAKPYL
PDEILWRQKEQFSDGVGYSWIDCLKDTAEKVISDEMFANPKSHWGKDIPTTKEAYWYRLK
FDALFPQPTAAETVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAQIHEKHIQ--
>KNAG0A07920
MCGIFATFRHEDVQAFKPRALQLSKRIRHRGPDWSGNIIKNSTIMAHERLAIVGLDSGAQ
PITSPCGDYILSVNGEIYNHIQLREECPEYQYKSLSDCEPIIPMYLKYDLDAPKHLDGMF
AWCLYDAKKDRIVAARDPIGITTLYMGRSSMCPKTVFFASELKCLTDDCDNIIAFPPGHV
YDSETDKITRYYTPNWLDETKIPSTPVDLKQIRHTLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
SLIAAIAARETEKANKELDPRKYDEQEE------AEGHHLAGIDDEGNLLSATWSRLHSF
AIGLPGAPDLVAARKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVKRVKNLHLSDCLRANK
STMAWGLEARVPFLDKEFLDLCMNIDPKDKLINQKEGRIEKYILRKAFDTCDEPDVKPYL
PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDTAETVISDEMFAAPKAHWGIDVPTTKEAFWYRLK
FDALFPQPTAAETVMRWIPKADWGCAEDPSGRFAKIHEQHVEDA
>TDEL0D05520
MCGIFAAHKHEDVQAYKQKALQLSKRIRHRGPDWSGNVLRNNTLLVHERLAIVGLDSGAQ
PITSPCGNYTLCVNGEIYNHIKLREEFSDYKFSTLSDCEPIIPLYEKYDIDTPKYLDGMF
AWCLYDAKQDRIIAARDPVGITTLYMGRNSLSPKTVFFASELKCLTDDCDNIVAFPPGHI
YDSKTDKITRYFTPDWLDETRIPSNPVDYKAIRHSLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
SLIASIAARETEKANAEIDAQKYD-SED------K---HLAGIDDSGNLHSAGWSRLHSF
AIGLPGAPDLKAASKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIWHLETYDVTTIRASTPMF
LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPNANEFHTEAVKRVKNLHLADCLRANK
STMAWGLEARVPFLDREFLQLCMNIDPKDKMINKEEGRMEKYILRKAFDTTDEPDVKPYL
PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDTAERVISDDIFAAPKSAWGDDVPTTKEAFWYRLK
FDALFPQKTAADTVMRWVPKADWGCAEDPSGRFAQIHDQHVKN-
>Suva_16.474
MCGIFAAFKHEDVHRYKPKALQLSKRIRHRGPDWSGNAVKNSTIFVHERLAIVGLDSGAQ
PITSPDEDYMLCVNGEIYNHIQLREECPDYQFKTLSDCEPIIPMYLKHDIDAPKYLDGMF
AWTLYDAKQDRIIAARDPIGITTLYMGRSSASPKTVYFASELKCLTDDCDTITAFPPGHV
YDSKTDKITRYFTPDWLDEKRIPSTPIDYLAIRHSLEKAVRKRLMAEVPFGVLLSGGLDS
SLIAAIAARETAKATNDVEPSTYD-NKA------R---HLAGVDDEGNLHTAGWTSLHSF
AIGLPNAPDLQAARKVAKFIGSTHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVQRVKNLHLADCLRANK
STMAWGLEARVPFLDREFLQLCMNIDPSEKMIRPKEGRIEKYILRKAFDTTDEPETKPYL
PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDSLKDTAEAVISDEMFANPKAEWGNDIPTTKEAYWYRLK
FDGLFPQKTVADTVMRWVPKADWGCAEDPSGRYAQIHEKHID--
>Skud_16.439
MCGIFAAYKHEDVHRYKQKALQLSKRIRHRGPDWSGNATKNSTIFVHERLAIVGLESGAQ
PITSPDEDYMLCVNGEIYNHIQLREECPDYQFKTLSDCEPIIPMYLKHDIEAPKYLDGMF
AWTLYDAKQDRIVAARDPIGITTLYMGRSSASPKTVYFASELKCLTDDCDTITAFPPGHV
YDSKTDKITRYFTPDWLDEKRIPSTPIDYMAIRHSLEKAVRKRLMAEVPFGVLLSGGLDS
SLIASIAARETANATNDVEPSTYD-SKA------R---HLAGVDDDGNLHTAGWTSLHSF
AIGLPNAPDLQAARKVAKFIGSTHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVQRVKNLHLADCLRANK
STMAWGLEARVPFLDREFLQLCMNIDPKEKMIRAKEGRIEKYILRKAFDTTGEPDAKPYL
PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDSLKDNAEAVISDEMFASPKAEWGSDIPTTKEAFWYRLK
FDALFPQKTVADTVMRWVPKADWGCAEDPSGRYAQIHEKHIE--
>Smik_16.396
MCGIFAAFKHEDVHNYKPKALQLSKRIRHRGPDWSGNAIKNSTIFVHERLAIVGLESGAQ
PITSPDEDYMLCVNGEIYNHIQLREECPEYQFKTLSDCEPIIPMYLKHDIDAPKYLDGMF
AWTLYDAKQDRIVAARDPIGITTLYMGRSSASPKTVYFASELKCLTDDCDTITAFPPGHV
YDSKTDKITRYFTPDWLDEKRIPSTPIDYLAIRHSLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
SLIASIAARETANATNDVDPSTYD-SKA------R---HLAGVDDDGKLHTAGWTSLHSF
AIGLPNAPDLQAARKVAKFIGSTHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVQRVKNLHLADCLRANK
STMAWGLEARVPFLDKEFLQLCMNIDPNEKMIKPKEGRIEKYILRKAFDTTGEPDAKPYL
PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDTAETVISDEMFASPKAEWGSDIPSTKEAFWYRLK
FDALFPQKTVADTVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAQIHEKHID--
>YPR145W
MCGIFAAFRHEDVHRYKPKALQLSKRIRHRGPDWSGNAIKNSTIFVHERLAIVGVESGAQ
PITSSDGEYMLCVNGEIYNHIQLREECADYEFGTLSDCEPIIPMYLKHDIDAPKYLDGMF
AWTLYDAKQDRIVAARDPIGITTLYMGRSSASPKTVYFASELKCLTDDCDTITAFPPGHV
YDSKTDKITRYFTPDWLDEKRIPSTPIDYMAIRHSLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
SLIASIAARETAKATNDVEPSTYD-SKA------R---HLAGIDDDGKLHTAGWTSLHSF
AIGLPNAPDLQAARKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVQRVKNLHLADCLRANK
STMAWGLEARVPFLDREFLQLCMNIDPNEKMIKPKEGRIEKYILRKAFDTTGEPDAKPYL
PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDTAEAVISDEMFASPKAEWGSDIPTTKEAFWYRLK
FDALFPQKTVADTVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAQIHEKHIE--
>Suva_7.410
MCGIFAAFKHEDIEDFKPKALQLSKRIRHRGPDWSGNAIMNSTIFVHERLAIVGLDSGAQ
PITSSDGDYMLGVNGEIYNHIQLREQCSDYKFQTFSDCEPIIPLYLEHDIDAPKYLDGMF
AFCLYDSKKDRVIAARDPIGVVTLYMGRCSKSPKTVYFASELKCLTDVCDSIIAFPPGHV
YDSETDKITRYFTPDWLDEKRVPTTPVDYRAIRHSLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
SLIAAIAARETETANVEANEEAS--AEK------S---KLAGIDDQGHLHTSGWSRLHSF
AVGLPNAPDLQAARKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVQRVKNLHLADCLRANK
STLAWGLEARVPFLDKDFLQLCMNIDPKDKMINSKEGRIEKYILRKAFDTTDEPDVKPYL
PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDSLRDTAERVISDAMFANPKASWGDDIPTTKEAYWYRLK
FDAWFPQKTAADTVMRWVPKADWGCAEDPSGRYAQIHEKHVNA-
>YGR124W
MCGIFAAFKHEDIHNFKPKALQLSKKIRHRGPDWSGNAVMNSTIFVHERLAIVGLDSGAQ
PITSADGEYMLGVNGEIYNHIQLREMCSDYKFQTFSDCEPIIPLYLEHDIDAPKYLDGMF
AFCLYDSKKDRIVAARDPIGVVTLYMGRSSQSPETVYFASELKCLTDVCDSIISFPPGHV
YDSETDKITRYFTPDWLDEKRIPSTPVDYHAIRHSLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
SLIAAIAARETEKANADANEDNN--VDE------K---QLAGIDDQGHLHTSGWSRLHSF
AIGLPNAPDLQAARKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVQRVKNLHLADCLRANK
STMAWGLEARVPFLDKDFLQLCMNIDPNEKMIKPKEGRIEKYILRKAFDTTDEPDVKPYL
PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLRDTAERAISDAMFANPKADWGDDIPTTKEAYWYRLK
FDAWFPQKTAADTVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAKIHEKHVSA-
>Smik_6.220
MCGIFAAFKHDDIHSFKPKALQLSKRIRHRGPDWSGNAVMNSTIFVHERLAIVGLDSGAQ
PITSADGEYMLGVNGEIYNHIQLREECSDYKFQTFSDCEPIIPLYLEHDIDAPKYLDGMF
AFCIYDAKKDRIVAARDPIGVVTLYMGRSSKSPKTVYFASELKCLTDVCDSIIAFPPGHV
YDSQTDKITRYFTPDWLDEKRIPSTPVDYLAIRHSLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
SLIAAIAARETEKANADVNEESS--VDE------K---QLAGIDDQGHLHTSGWSRLHSF
AIGLPNAPDLQAARKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVQRVKNLHLADCLRANK
STMAWGLEARVPFLDKDFLQLCMNIDPKDKMIKPKEGKIEKYILRKAFDTTNEPDVKPYL
PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLRDTAERVISDTMFANPKADWGDDIPTTKEAYWYRLK
FDAWFPQKTAANTVMRWVPKADWGCAEDPSGRYAKIHEKHVGA-
>Skud_7.435
MCGIFAAFKHEDINSFKPKALQLSKRIRHRGPDWSGNAVMNSTIFVHERLAIVGLDSGAQ
PIASADGEYMLGVNGEIYNHIQLREKCSGYKFQTFSDCEPIIPLYLEHDIDAPKHLDGMF
AFCLYDAKKDRVVAARDPIGVVTLYMGRSSKSPKTVYFASELKCLTDVCDSIISFPPGHV
YDSETDKITRYFTPNWLDEKRIPSVPVDYHAIRHSLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
SLIAAIAARETEKANADADGDAS--VNN------K---QLAGIDDQGHLHTSGWSRLHSF
AVGLPNAPDLQAARKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVQRVKNLHLADCLRANK
STMAWGLEARVPFLDRDFLQLCMNIDPKDKMINPKEGRIEKYILRKAFDTTDEPEVKPYL
PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLRDTAERVISDTMFANPKADWGNDIPTTKEAYWYRLK
FDAWFPQKTAADTVMRWVPKADWGCAEDPSGRYAKIHEKHVSA-
>KLTH0F14630g
MCGIFTCFRHQSVEEFKPDALRLVKRIRHRGPDWSGNIIKNSTLMAHERLAIVGLDSGAQ
PFVSEDNNYILGVNGEVYNHIQLREEFSSYPFKTLSDCEPIIPLYEKYGIDAPKYLDGMF
AWALYDAKKDRIVAARDPIGITTLYMGRDSKSPKTVYFASELKCLTDNCDSIIAFPPGHV
YDSETDQITRYFNPDWIDEDRIPSEPLDLLKIRHSLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
SLIASIAARETEKANSQMDPVKYD-SED------K---HLAGVDDAGNLRSAGWSHLHSF
AIGLPNAPDLQAARKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGLDALSDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVKRVKNLHLADCLRANK
STMAWGLEARVPFLDREFLQLCMNLDPKEKMINAAEGRIEKYILRKAFDTSDEPGAKPYL
PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDAAEAAISDEQFKQPKAEWGDDIPTTKEAYWYRLK
FDALFPQKTAASTVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAKIHEQHIDK-
>Kwal_55.21187
MCGIFTCFRHEDVDKFKPDALQLAKRIRHRGPDWSGNVIRNSTLLAHERLAIVGLDTGAQ
PMVSEEKDYILAVNGEIYNHIQLREEFSDYPFKTLSDCEPIIPLYEKYGIDAPKYLDGMF
AWALYDTKKDRMIAARDPIGITTLYMGRDSKSPKTVYFASELKCLTDNCDSIIAFPPGHV
YDSETDQITRYYTPNWLDENRIPSEPLDLLKIRNSLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
SLIAAIAARETEKANTEMNPVEYD-SED------K---HLAGVDDSGKLHSAGWSRLHSF
AVGLPNAPDLEAARKVAKFIGSVHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVKRVKNLHLADCLRANK
STMAWGLEARVPFLDREFLDLCMNLDPKEKMINQAEGRIEKYILRKAFDTSDEPGAKPYL
PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDTAEATISDEQFKQPKAEWGDDIPTTKEAYWYRLK
FDALFPQKTAASTVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAKIHDQHISK-
>NDAI0B05810
MCGIFAAFKHEDVHAFKPRALQLSKRIRHRGPDWSGNVIKNTTILAHERLAIVGLDSGAQ
PITSPCGNYTLCVNGEIYNHIQIREQFPDYPFKTLSDCEPIIPLYLKHDIDTPKHLDGMF
AWCLYDSKQDRIIAARDPIGITTLYMGRNSKTPQTVFFASELKCLTDDCDSIIAFPPGHV
YDSKTDQITRYFTPDWLDEQRIPENKLDLTAIRESLESAVRKRLMAEVPFGVLLSGGLDS
SLIASIAARETEKANAQATLDNENANDE------TSKAHLTGVDDEGHLHNGGWSKLHSF
AIGLPNAPDLQAARKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVKRVNNLHLADCLRANK
STMAWGLEARVPFLDRDFLQLCMNIDPKEKMINQAEGRIEKYILRKAFDTSDDPEAKPYL
PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDTAERVISDAMFENPKDHWGTDIPTTKEAYWYRLK
FDALYPQKTAADTVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAKIHEKHVNA-
>NCAS0F03510
MCGIFAAFRHEDVKAYKPKALQLTKRIRHRGPDWSGNVVKNTTILAHERLSIVGLDSGAQ
PITSPCGNYTLCVNGEIYNHIQIREECADYQFKTLSDCEPIIPLYLKYDLDAPKHLDGMF
AWCLYDAKQDRIVAARDPIGITTLYMGRQSKTPQTVYFASELKCLTDDCDSIVAFPPGHV
YDSNTDQITRYFNPDWLDEDRIPSTPVDLKAIRETLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
SLIASIAARETEKAMQDVDVEDENGEHH------K---HLTGVDDEGHLHTGGWSRLHSF
AIGLPNAPDLQAARKVAKFIGSVHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVKRVKNLHLADCLRANK
STMAWGLEARVPFLDKEFLQLCMNIDPKDKMIDQASGKIEKYILRKAFDTTDDPEEKPYL
PQEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDTAERVISDAMFENPKPHWGNDVPTTKEAYWYRLK
FDALYPQKTAADTVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAKIHEKHVDGN
>KLLA0B10868g
MCGIFASFRNPDVQAYKPKALQLSKRIRHRGPDWSGNIVKNSTILVHERLAIVGLDSGAQ
PITSEDGSYTLAVNGEIYNHIMLREECASYPFKTLSDCEPIIPLYEKYDIDAPKHLDGMF
AWCLYDSKKDRIIAARDPIGITTLYMGRSSASPKSVWFSSELKCLTDDCDEIIAFPPGHV
YDSETDKLTRYFTPDWLDESRIPTTPVDFKAVRESLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
SLIAAIAARETEKTNAELDPVVYD-SDP------H---QLAGLDEQGHLHAAGWSRLHSF
AVGLPNAPDLQAARKVATFIGSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHVESVKRVKNLHLADCLRANK
STMAWGLEARVPFLDRDFLQLCMNIDPNDKMIKPAEGKIEKYILRKAFDTTDEPDLKPYL
PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDAAESTISDEQFAQPKAEWGDDIPTTKEAYWYRLK
FDALFPQKTAASTVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAKIHEQHVDKK
>SAKL0F02970g
MCGIFACYKHESVQEFKPKALQLSKRIRHRGPDWSGNVVKNTTILAHERLAIVGLDSGAQ
PITSEDGDYTLCVNGEIYNHIKLREELTSYPFKTLSDCEPIIPLYQKYDIDTPKYLDGMF
AWCLYDAKKDRIIAARDPIGITTLYMGRSSSSPSTVFFASELKCLVDDCDEITAFPPGHV
YDSATDKITRYYTPDWLDEERIPKTPLDYKLIRNSLESAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
SLIAAIAARETEKANKDLDPVAYD-DED------K---HLAGVDDKGNLHAAGWSRLHSF
AIGLPNAPDLQAARKVAKFISSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHVESVKRVKNLHLADCLRANK
STMAWGLEARVPFLDRDFLDVCMNIDPAEKMINQSEGRIEKYILRKAFDTTDEPDVKPYL
PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDAAEAAISDEQFAQPKPEWGDDIPTTKEAYWYRLK
FDALFPQKTAASTVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAKIHEQHIQN-
>TPHA0D04200
MCGIFTVYKHENAEAFKPRALQLSKRIRHRGPDWSGNVVKNSTIMAHERLAIVGLDSGAQ
PITSQDGDHILCVNGEIYNHIQIREQFPDYQFKTLSDCEPIIPLYMKYGAEAPKHLDGMF
AWTLYDAKQDRIIAARDPIGITTLYMGRSSKSPKTVYFASELKCLTDDCDSIVAFPPGHV
YDSVTDQITRYYTPDWIDENRIANQPLDLMKIRHSLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
SLIASIAARETEKAMKTASSDSLS-SSV------N---QLTGIDDNGNLRSSGWSRLHSF
AIGLPGAPDLIAAKKVAKFIGSVHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVKRVKNLHLSDCLRANK
STMAWGLEARVPFLDREFLDLCMNIDPSEKMINQKEGRIEKYILRKAFDTTDEPNEKPYL
PDEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDTAERVISDELFENPREHWGSDIPTTKEAYWYRLK
FDALFPQPTAASTVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAKIHEQHIGAK
>CAGL0I10648g
MCGIFAAYKHQDVHAFKPKALQLSKRIRHRGPDWSGNVVKNSTIMVHERLAIVGLDSGAQ
PITSEDGDYTLCVNGEIYNHIQLREQFPDYKFKTLSDCEPIIPAYLEHDIDAPKYLDGMF
AWCLYDAKQDRIVAARDPVGITTLYMGRCSSSPKTVFFASELKCLTDDCDEITAFPPGHV
YDSKTDQITRYFTPDWIDESRIPTTPVNFKDIRESLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
SLIASIAARETEKANEENDAADNDASAS------K---QLAGIDNQGHLHTAGWSRLHSF
AIGLPNAPDLQAARKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSATEFHIESVKRVKNLHLADCLRANK
STMAWGLEARVPFLDKEFLQLCMNIDPKDKMIDQSAGRIEKYILRKAFDTSDEPDVKPYL
PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDTAERVISDTMFSNPKIEWGEDIPTTKEAYWYRLK
FDALFPQKTAASTVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAKIHEQHVTA-
>Kpol_480.19
MCGIFAAYKHENAEAFKPRALQLSKRIRHRGPDWSGNVVKNSTILVHERLAIVGLDSGAQ
PITSPCGDYVLCVNGEIYNHIQLRESCPDYKYKTLSDCEPIIPLYLKHDIDAPKYLDGMF
AWCLYDAKKDRIIAARDPIGITTLYMGRNSKSPKTVFFASELKCLTDDCDSIMAFPPGHV
YDSETDQITRYFSPDWIDEQRIPTEPVSYKAIRESLEKAVRKRLMAEVPYGVLLSGGLDS
SLIASIAARETEKAMKEMDTTAYD-SED------K---HLTGIDDQGNLHTAGWSRLHSF
AIGLPNAPDLLAARKVAKFIGSIHHEHTFTLQEGLDALDDVIYHLETYDVTTIRASTPMF
LLSRKIKAQGVKMVLSGEGSDEIFGGYLYFAQAPSAAEFHTESVKRVKNLHLADCLRANK
STMSWGLEARVPFLDREFLQLCMNIDPAEKMINASEGRIEKYILRKAFDTSDEPDEKPYL
PEEILWRQKEQFSDGVGYSWIDGLKDTAERVISDELFSTPKEHWGADIPTTKEAYWYRLK
FDALFPQKTAAETVMRWIPKADWGCAEDPSGRYAKIHEQHIGDK