MUSCLE (3.8) multiple sequence alignment

ZYRO0G06710g   MSKLVPIASHSLSPDTSGPYEEGEKGNAYQKTSDNEKGEYVDVSGREIISDEHRKQPRQL
TDEL0B02240    MTSLIPIASPGLSANTERAYTEIKKDHIYQDSVEQEKGEFVDEFGREILANESEKFGHKL
         *:.*:**** .**.:*. .* * :*.: **.: ::****:** ****:::* * .:*

ZYRO0G06710g   PLQAYSHYADIQREYERSKDYDGLYAVQREQMYTDANSNLSPTKLDSQRMMRIAKAYSVF
TDEL0B02240    PLQAYTYYADIQREYERSNDQDGLYAAQREQIYTDSFSNLSHSKLDSQRLLRITKAYSVF
         *****::***********:* *****.****:***: **** :******::**:******

ZYRO0G06710g   FLITTDILGPSNAPNAISQMGYVPGVILYVVFGIAAACGGWLLNHCFCKVDSNNYPIRTF
TDEL0B02240    FLITTDILGPSNAPYAVAQMGWVPGVILYVLFGVVAAFGGWLLNYCFCKVDSNNYPIRTY
         ************** *::***:********:**:.** ******:**************:

ZYRO0G06710g   SDLASRVVAPWFRYPFGLLQFIQMILNCGLLLLSTAQAVSQMLIVNRGKDNFCFTVDILV
TDEL0B02240    SDLAGRVVAPWFRYPFAILQFIQMILNCGAILLSTAQAVSQMLIVNKGRDPFCFTVDILV
         ****.***********.:*********** :***************.*.* *********

ZYRO0G06710g   WALLCMIAGQISSLGKFAHIANSAVWMNIAICICTMVGVAVGGPYYGIFQQYGKGPPYYY
TDEL0B02240    WALLCMILGQIRSLGRFAHIANTAVWMNIAVCIITMVGVAVGGPYYGIFQQYGQGPPYFQ
         ******* *** ***.******:*******:** *******************:****: 

ZYRO0G06710g   PDTFNPLPIVKHAIAPGSLGDRIAGMNNMVFAWGGATIFCEVMAEMKRPMDFWKGMLCAQ
TDEL0B02240    SGTFNPLPITQHAITPGTISDKIAGMNNMVFAWGGATIFCEVMAEMKRPMDFWKGMLCAQ
         ..*******.:***:**::.*.**************************************

ZYRO0G06710g   SLILVVYLFYGLFVYTYNGQFCYVTANQAIASVGLQNAGNVLTIVSGLIAMVLYGNVAIK
TDEL0B02240    SLIMVVYLFYGLFVYAYNGQFSYVNANQAIGSKGLQNAGNVLTIITGIIATVLYGNIGIK
         ***:***********:*****.**.*****.* ***********::*:** *****:.**

ZYRO0G06710g   VIYQGFLVADLGFPHLTTRKGTIAWGLFVIAYWAVAYILGTAIPSISALVQIVGAFCILN
TDEL0B02240    VLYQGFLITDFNFPSLSSRKGAVAWGGFVIIFWAIAYILGTAIPSVSAIVGIIGSFCILN
         *:*****::*:.** *::***::*** *** :**:**********:**:* *:*:*****

ZYRO0G06710g   FSYTFPFLFGFCLLCRQDASLADKFDLKTLTVEKADSYLRNLSRWKRAIAHGGTRRILIK
TDEL0B02240    FSYTFPFLFCFCLLCRQDAALNDTFDQKTLSVEKADSYWRNWSRWKRSIGHGGTFRVTLK
         ********* *********:* *.** ***:******* ** *****:*.**** *: :*

ZYRO0G06710g   CSLFLLFLASLATCGLCSYSAITGAIQAYQTNTAHAFTCTSPVG
TDEL0B02240    VSLLLLFLASLATCGLCSYSAITGAIEVYQTNTAQPFTCNSPVG
          **:**********************:.******:.***.****

FASTA FORMAT for MUSCLE Version 3.6

>ZYRO0G06710g
MSKLVPIASHSLSPDTSGPYEEGEKGNAYQKTSDNEKGEYVDVSGREIISDEHRKQPRQL
PLQAYSHYADIQREYERSKDYDGLYAVQREQMYTDANSNLSPTKLDSQRMMRIAKAYSVF
FLITTDILGPSNAPNAISQMGYVPGVILYVVFGIAAACGGWLLNHCFCKVDSNNYPIRTF
SDLASRVVAPWFRYPFGLLQFIQMILNCGLLLLSTAQAVSQMLIVNRGKDNFCFTVDILV
WALLCMIAGQISSLGKFAHIANSAVWMNIAICICTMVGVAVGGPYYGIFQQYGKGPPYYY
PDTFNPLPIVKHAIAPGSLGDRIAGMNNMVFAWGGATIFCEVMAEMKRPMDFWKGMLCAQ
SLILVVYLFYGLFVYTYNGQFCYVTANQAIASVGLQNAGNVLTIVSGLIAMVLYGNVAIK
VIYQGFLVADLGFPHLTTRKGTIAWGLFVIAYWAVAYILGTAIPSISALVQIVGAFCILN
FSYTFPFLFGFCLLCRQDASLADKFDLKTLTVEKADSYLRNLSRWKRAIAHGGTRRILIK
CSLFLLFLASLATCGLCSYSAITGAIQAYQTNTAHAFTCTSPVG
>TDEL0B02240
MTSLIPIASPGLSANTERAYTEIKKDHIYQDSVEQEKGEFVDEFGREILANESEKFGHKL
PLQAYTYYADIQREYERSNDQDGLYAAQREQIYTDSFSNLSHSKLDSQRLLRITKAYSVF
FLITTDILGPSNAPYAVAQMGWVPGVILYVLFGVVAAFGGWLLNYCFCKVDSNNYPIRTY
SDLAGRVVAPWFRYPFAILQFIQMILNCGAILLSTAQAVSQMLIVNKGRDPFCFTVDILV
WALLCMILGQIRSLGRFAHIANTAVWMNIAVCIITMVGVAVGGPYYGIFQQYGQGPPYFQ
SGTFNPLPITQHAITPGTISDKIAGMNNMVFAWGGATIFCEVMAEMKRPMDFWKGMLCAQ
SLIMVVYLFYGLFVYAYNGQFSYVNANQAIGSKGLQNAGNVLTIITGIIATVLYGNIGIK
VLYQGFLITDFNFPSLSSRKGAVAWGGFVIIFWAIAYILGTAIPSVSAIVGIIGSFCILN
FSYTFPFLFCFCLLCRQDAALNDTFDQKTLSVEKADSYWRNWSRWKRSIGHGGTFRVTLK
VSLLLLFLASLATCGLCSYSAITGAIEVYQTNTAQPFTCNSPVG